1. Baza Yad Vashem Pages of Testimonies (YVP) To źródło oznaczone jest w bazie następująco: dla relacji złożonych przez osoby – YVP (stopień/stopnie pokrewieństwa). Dla danych z innych źródeł zawartych w Page of Testimonies – nazwa tego źródła. Np: YVP (córka), YVP (córka; List of murdered Jews from Germany).
 2. Inne bazy danych dostępne online: getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMMushmm.org) USHMM Holocaust Encyclopedia (encyclopedia.ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives  (GFHA) (gfh.org.il), archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (straty.pl), listy transportów z Terezina do Treblinki (holocaust.cz), Arolsen Archives (arolsen-archives.org), Massuah (www.massuah.org.il).
 3. Materiały dostępne w archiwach, np. akta Sądów Grodzkich o uznanie za zmarłego, w sprawach spadkowych lub innych.  Podawany jest skrót archiwum (np. APW – Archiwum Państwowe w Warszawie, APGr – Archiwum Państwowe w Grodzisku), potem nazwa zespołu (np. SG Milanówek – Sąd Grodzki w Milanówku), potem sygnatura (numer teczki). Np.: APW, RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygn. 7; archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (z podaniem sygnatury).
 4. Publikowane zbiory danych: książki telefoniczne, monitory polskie, Yizkor Books.
  Książki telefoniczne drukowane i/lub prezentowane na stronie genealogyindexer.org – podawany jest skrót wraz z rokiem wydania książki, czyli: ks. tel. 1939. Akta sądowe lub monitory polskie: podawana jest sygnatura akt lub monitorów polskich jak w pozycji 3. Yizkor books: w bazie podajemy skróty tytułów, jak przy pozycjach literackich.
 5. Słowniki i encyklopedie: wikipedia, Polski Słownik Biograficzny (PSB), Polski Słownik Judaistyczny (PSJ). W przypadku źródeł, do których jest dostęp elektroniczny, podawana jest tylko jego nazwa:wikipedia; culture.pl; jhi.pl/psj; sztetl.org.
 6. Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia (lista wykorzystanych dotychczas pozycji znajduje się poniżej).
 7. Relacje złożone w archiwach: Relacje złożone w archiwach ŻIH (AŻIH), Yad Vashem (AYV), Korczakianum, Fundacja Pamięć Treblinki (PT). W bazie dane te są opisane następująco: miejsce złożonej relacji, numer relacji, pokrewieństwo (jeśli jest znane), np.: AŻIH 301/3132 (brat); PT 5_2017 (wnuczka); AYV O.3/2035, Relacja Miriam Prajs. Uwaga: w większości wypadków imię i nazwisko osoby składającej relację umieszczamy w bazie w odrębnym polu bazy danych, które nie będzie widoczne na stronie internetowej.
 8. Inne relacje dostępne w Internecie.
 9. Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation – USC VHA; Ośrodek KARTA; inne), np. Jan Nowik, maszynopis wspomnień.
 10. Relacje ustne, złożone członkom Fundacji Pamięć Treblinki (lub innym osobom):
  Halina Birenbaum, Ewa Kantor-Majewska, Henryka Urbańska, Roman Weinfeld.
 11. Inne (np. zbiory muzeum w Chrzanowie, notatki w gazetach, korespondencja).

Ad. 6 Relacje, wspomnienia, pamiętniki wydane drukiem (dotychczas wykorzystane), w kolejności alfabetycznej:
Archiwum Ringelbluma tom 13, Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć, wyd. ŻIH 2013, s. 235
Stanisław Adler, Żadna blaga, żadne kłamstwo… Wspomnienia z warszawskiego getta, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018, s. 432
Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna, Ten jest z ojczyzny mojej, wyd. Znak 2013, s. 935
Janina Bauman, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta, wyd. Znak 1989, s. 312
Mary Berg, Dziennik z getta warszawskiego, wyd. Czytelnik Warszawa, 1983, s. 269
Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau 1967, s. 276
Irena Birnbaum, Non omnis moriar, wyd. Czytelnik 1982, s. 150
Adina Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam, wyd. Świat Książki 2010, s.285
Leon Tadeusz Błaszczyk, Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX w. Słownik biograficzny, wyd. SŻIH Warszawa 2014, s. 351
Zofia Breustedt, Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942). wyd. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 2016, s.320
Mordechaj Canin, Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, wyd, Nisza Warszawa 2019
Stefan Chaskielewicz, Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945, wyd. Znak 1988 s. 120
Mieczysław Chodźko, Ucieczka z Treblinki, wyd. Montreal : Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada 2004, s. 84
Maria Ciesielska, Lekarze getta warszawskiego, wyd. Dwa Światy 2017, s. 384
Maria Czapska, Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny, wyd. Oficyna Poetów i Malarzy 1975, s. 135
Czarny rok… czarne lata… – opracowała Wiktoria Śliwowska, wyd. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Warszawa 1996, s. 520
Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. I i II, pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2018, s. 865 i 829
Ita Dimant, Moja cząstka życia, wyd. Twój Styl 2001, s. 178
Wiesław Dobrowolski, Pięć lat na muszce. Wspomnienia więźnia Majdanka, Wydawnictwo Paweł Skokowski, Lublin 1994, s. 193.
Patrycja Dołowy, Wrócę gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu, wyd. Czarne 2019, s. 296
Aleksandra Domańska, Grzybowska 6/10. Lament, wyd. Krytyka Polityczna 2016, s.204
Dzieci Holocaustu mówią t. 1-5 , wspomnienia zebrane przez Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”, wyd. Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce, Warszawa (wydanie rozszerzone, 2014-2016)
Marek Edelman, I była miłość w getcie, wyd. Świat Książki 2009,  s.200
Suzanna Ejbuszyc, Pamięć jest naszym domem, wyd. Prószyński i Ska 2016, s.392
Renia Apt Feldman Elsner, Renia: A Holocasut Memoir, www.grubstreetbooks.ca
Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2014, s.113
„Gazeta Otwocka”, wydanie specjalne sierpień 2012. Losy otwockich Żydów, wyd. Urząd Miasta Otwocka, s. 28
Jan Bogdan Gliński, Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów: ofiar drugiej wojny światowej. tomy 1-6, Warszawa 1997- 2018
Richard Glazar, Stacja Treblinka, wyd. Ośrodek Karta 2011, s. 202
Hanka Goldszajd, Listy z getta, wyd. Wydawnictwo Charaktery Kielce 2007, s.120
Bernard Goldstein, Five Years in the Warsaw Ghetto, wyd. AK Press/Nabat 2005, s.266
Meir Halevi Grover, Yizkor to Jewish Dlugosiodlo Poland, Second Generation Publication, 2019, s. 523
Meir Garbarz Grover, Yizkor to Jewish Konstantynow Podlaski, Second Generation Publication 2018,s. 514
Jan Grabowski, Na posterunku, wyd. Czarne 2020, s. 432
Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, wyd. Twój Styl 2000, s. 396
Józef Hen, Nowolipie, wyd. Sonia Draga 2019, s. 304
Tomasz Jastrun, Dom pisarzy w czasach zarazy, wyd. Czarna Owca Warszawa 2020, s. 448
Julia Juryś, Cadyk z Kocka miał dwie wnuczki [w:] Zeszyty Literackie 141 (1/2018)
Jakub Hochberg, Czytając gazetę niemiecką… Dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943-1944, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2019, s. 632
Janusz Korczak, Pamiętnik i inne pisma z getta, wyd. W.A.B 2012, s. 304
Wacław Kornblum, Wspomnienia, moja wersja, Muzeum Getta Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 186
Władysław Dov Kornblum, Ostatnia latorośl, wyd. YPSYLON Warszawa 2002, s. 150
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 106
Sara Kraus-Kolkowicz, Dziewczynka z ulicy Miłej albo świadectwo czasu Holokaustu, wyd. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, s.85
Księgi Pamięci Gmin Żydowskich,  red. Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Monika Adamczyk-Garbowska wyd. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2014, s. 632
Miriam Kuperhand, Saul Kuperhand, Shadows of Treblinka, wyd. University of Illinois Press 1998, s. 185
Noach Lasman, Wspomnienia z trzech światów, wyd. Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019, s. 694
Abraham Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, wyd. ŻIH 2016, s. 300
Losy żydowskie. Świadectwo żywych, t. I-III, wyd. Marian Turski, wyd. SŻIH oraz Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Warszawa 1996
Wanda Lubelska, Listy z getta, wyd. BN Warszawa 2000, s .87
Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego, wyd. Ossolineum 1987, s. 213
Antoni Marianowicz, Życie surowo wzbronione, wyd. Czytelnik Warszawa 1995, s. 322
The Martyrdom of Jewish Physicians in Poland. Edited by Louis Falstein. Exposition Press UC. New York 1963
Władka Meed (Fajgełe Peltel), Po obu stronach muru, wyd. Jaworski, Warszawa 2003, s. 348
Ida Merżan, Aby nie uległo zapomnieniu, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987,s. 138
Krystyna Modrzewska (Mandelbaum), Trzy razy Lublin, wyd. Panta 1991, s. 175
Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011, s. 266
My z Majdanka, red. Krystyna Tarasiewicz, wyd. Lublin 1988, s. 217
Leon Najberg, Ostatni powstańcy getta, wyd. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 1993, s. 160
Tadeusz Obremski, Wśród zatrutych noży. Zapiski z getta i okupowanej Warszawy, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018 s. 283
Mietek Pachter, Umierać też trzeba umieć, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2015, s. 808
Pamiętnik Dawida Rubinowicza, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 126
Wiesław Paszkowski, Cmentarz żydowski w Częstochowie, przewodnik tom 1, wyd. Muzeum Częstochowskie Częstochowa 2012, s. 496
Pasaże Pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów, pod red. Krzysztofa Tomasza Witczaka, Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 249
Calek Perechodnik, Spowiedź, wyd. Karta 2018, s. 327
Kopel i Mirka Piżyc, Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem…, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2017, s. 260
Simche Poliakewicz, Dzień w Treblince. Kronika żydowskiego życia 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, red. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince
Simche Poliakewicz, W cieniu Treblinki (Zagłada Sokołowa Podlaskiego). Książka wydana przez Ziomkostwo Sokołowa Podlaskiego w Izraelu, Tel Awiw, 1957; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/w-cieniu-treblinki
Alexander Polonius [Andrzej Marcin Neuman] Widziałem oblężenie Warszawy, wyd. Rebis 2018, s. 416
Janusz Porycki [opr.], Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego zabitych, rannych, deportowanych, zaginionych, represjonowanych w okresie II wojny światowej, Bielsk Podlaski 2011, s. 136
Jachiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki, wyd. Czytelnik 2011, s. 138
Jasia Reichardt, Piętnaście podróży z Warszawy do Londynu, wyd. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 2019, s. 142
Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943, wstęp i opr. A. Eisenbach, wyd. Czytelnik, Warszawa 1988
Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom II – powiat białostocki, wyd. Prymat 2011, s. 526
Leokadia Schmidt, Cudem przeżyliśmy czas zagłady, Wydawnictwo Literackie Kraków 1983, s. 337
Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, wyd. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2016, s. 460
Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, wyd. Krytyka Polityczna 2012, s.242
Mark S. Smith, Treblinka Survivor. The Life and Death of Hershl Sperling, The History Press, Stroud 2010, s.123
„Sny chociaż mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2016, s. 447
Eugenia Szajn-Lewin, W getcie warszawskim, lipiec 1942-kwiecień 1943, wyd. A5 Poznań 1989, s.59
Helena Szereszewska, Krzyż i mezuza, wyd. Czytelnik 1993, s. 555
Monika Sznajdeman, Fałszerze pieprzu, wyd. Czarne 2016, s.300
Władysław Szpilman, Pianista, wyd. Znak 2002, s. 216
Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z Podziemia, wyd. ŻIH 2000, s. 389
Krzysztof Urbański, Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789-1999, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002, s. 221
Chris Webb,‎ Michal Chocholatý, The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance, wyd. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2014, s. 484
Roman Weinfeld, Jedno tylko życie – Berek Lajcher, [w:] „Midrasz” 2013, nr 173/3 s. 36-43
Eddie Weinstein  (Jehuda Jakob Wajnsztajn), 17 dni w Treblince, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej  2012, s. 143
Jankiel Wiernik, Rok w Treblince, wyd. Komisja Koordynacyjna Warszawa 1944, s. 23
Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, wyd. Więź 2004, s. 212
Ada Willenberg, Skok do życia, wyd. Austeria 2012, s.210
Joanna  Wiszniewicz, A jednak czasem miewam sny, wyd. Czarne 2009, s. 136
Michał Wójcik, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci, wyd. Znak 2018, s. 320
Malka Zylbersztajn, L’Chaim. The exceptional life of Chaim Sztajer, wyd. Jewish Holocaust Centre Melbourne 2018, s. 253
Irena Żeligowska (Renia Grocher), Dzika, wyd. Ramat-Aviv 1999