1. Baza Yad Vashem Pages of Testimonies (YVP) To źródło oznaczone jest w bazie następująco: dla relacji złożonych przez osoby – YVP (stopień/stopnie pokrewieństwa). Dla danych z innych źródeł zawartych w Page of Testimonies – nazwa tego źródła. Np: YVP (córka), YVP (córka; List of murdered Jews from Germany).
 2. Inne bazy danych dostępne online: getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMMushmm.org) USHMM Holocaust Encyclopedia (encyclopedia.ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives  (GFHA) (gfh.org.il), archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (straty.pl), listy transportów z Terezina do Treblinki (holocaust.cz), Arolsen Archives (arolsen-archives.org), Massuah (www.massuah.org.il).
 3. Materiały dostępne w archiwach, np. akta Sądów Grodzkich o uznanie za zmarłego, w sprawach spadkowych lub innych.  Podawany jest skrót archiwum (np. APW – Archiwum Państwowe w Warszawie, APGr – Archiwum Państwowe w Grodzisku), potem nazwa zespołu (np. SG Milanówek – Sąd Grodzki w Milanówku), potem sygnatura (numer teczki). Np.: APW, RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygn. 7; archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (z podaniem sygnatury).
 4. Publikowane zbiory danych: książki telefoniczne, monitory polskie, Yizkor Books.
  Książki telefoniczne drukowane i/lub prezentowane na stronie genealogyindexer.org – podawany jest skrót wraz z rokiem wydania książki, czyli: ks. tel. 1939. Akta sądowe lub monitory polskie: podawana jest sygnatura akt lub monitorów polskich jak w pozycji 3. Yizkor books: w bazie podajemy skróty tytułów, jak przy pozycjach literackich.
 5. Słowniki i encyklopedie: wikipedia, Polski Słownik Biograficzny (PSB), Polski Słownik Judaistyczny (PSJ). W przypadku źródeł, do których jest dostęp elektroniczny, podawana jest tylko jego nazwa:wikipedia; culture.pl; jhi.pl/psj; sztetl.org.
 6. Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia.
 7. Relacje złożone w archiwach: Relacje złożone w archiwach ŻIH (AŻIH), Yad Vashem (AYV), Korczakianum, Fundacja Pamięć Treblinki (PT). W bazie dane te są opisane następująco: miejsce złożonej relacji, numer relacji, pokrewieństwo (jeśli jest znane), np.: AŻIH 301/3132 (brat); PT 5_2017 (wnuczka); AYV O.3/2035, Relacja Miriam Prajs. Uwaga: w większości wypadków imię i nazwisko osoby składającej relację umieszczamy w bazie w odrębnym polu bazy danych, które nie będzie widoczne na stronie internetowej.
 8. Inne relacje dostępne w Internecie.
 9. Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation – USC VHA; Ośrodek KARTA; inne), np. Jan Nowik, maszynopis wspomnień.
 10. Relacje ustne, złożone członkom Fundacji Pamięć Treblinki (lub innym osobom):
  Halina Birenbaum, Ewa Kantor-Majewska, Henryka Urbańska, Roman Weinfeld.
 11. Inne (np. zbiory muzeum w Chrzanowie, notatki w gazetach, korespondencja).

Lista wszystkich wykorzystanych dotychczas źródeł:

“A Tale of One City: Piotrkow Trybunalski”, wyd. New York 1991, https://www.jewishgen.org/yizkor/Piotrkow/Piotrkow.html

“Apt: Sefer zikaron le-ir va-em be-yisrael”, wyd. Tel Aviv 1966, https://www.jewishgen.org/Yizkor/opatow/opatow.html

“Apt; A Town Which Does Not Exist Anymore (Opatów, Poland)”, wyd. Tel Aviv 1966, https://www.jewishgen.org/yizkor/opatow/opatow.html

“Bransk, sefer hazikaron”, wyd. New York 1948, https://www.jewishgen.org/yizkor/Bransk/Bransk.html

“Czarny rok… czarne lata…” – opracowała Wiktoria Śliwowska, wyd. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Warszawa 1996, s. 520

“Czenstochower Landsmanszaft in Montreal”, Montreal 1966, s. 349; dostępne na stronie https://www.czestochowajews.org/history/yizkor-books/czenstochower-montreal/

“Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, t. I i II, pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów Warszawa 2018, s. 865 i 829.

“Der Bialystoker yisker-bukh”, wyd. New York 1982, https://www.jewishgen.org/yizkor/Bialystok1/Bialystok1.html

“Dokumenty i materiały z czasów okupacji niemieckiej w Polsce”, T. 1, Obozy, opr. N. Blumental, Łódź 1946, s. 335

“Dos amolike jidisze Warsze biz der szwel fun dritn churbn”, (Jewish Warsaw That Was; a Yiddish Literary Anthology (Warszawa, Poland), Montreal 1966; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Warsaw1/Warsaw1.html

“Drohiczyn; finf hundert yor yidish lebn” [Drohiczhn; 500 years of Jewish life], wyd. Chicago 1958, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Drohichyn/Drogichin.html

“Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach”. Koncepcja książki i przedmowa Mirosław Słowiński. Redakcja, wstęp i przypisy Krzysztof A. Makowski. wyd. Poznań 2012, s. 212

“Dzieci Holocaustu mówią…” t. 1-5 , wspomnienia zebrane przez Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu”, wyd. Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu” w Polsce, Warszawa (wydanie rozszerzone, 2014-2016)

“Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945”, t. II, part A

“Gazeta Otwocka”, wydanie specjalne sierpień 2012. Losy otwockich Żydów, wyd. Urząd Miasta Otwocka, s. 28

“Grayeve yisker-bukh”, wyd New York 1950, https://www.jewishgen.org/yizkor/Grajewo/Grajewo.html

“Ja to widziałem…” – film dokumentalny o malarzu Marku Rudnickim, reż. Ewa Lachnit,  Polska 1993

“Jasionówka” – Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, wyd. Yad Vashem, https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol8_00372.html

“Jizker-buch Otwock, Karczew” (Memorial book of Otwock and Karczew), Tel Awiw 1968; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Karczew/Karczew.html

“Kehilat Semiatycze”, wyd. Tel Aviv 1965; https://www.jewishgen.org/yizkor/siemiatycze1/siemiatycze1.html

“Kehilat Svislots; Pelekh Grodno”, wyd. Tel Aviv 1961, https://www.jewishgen.org/yizkor/Svisloch/Svisloch.html

“Kehilat Szransk ve-ha-seviva; sefer zikaron” (The Jewish Community of Szrensk and the Vicinity; a Memorial Volume), Jerozolima 1960; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Szrensk/Szrensk.html

“Kehilat Wegrow; sefer zikaron”, wyd. Tel Awiw 1961; https://www.jewishgen.org/yizkor/wegrow/wegrow.html

“Krinik in khurbn: memuarn” [“Krinki in Ruins”], wyd. Montevideo 1948, https://www.jewishgen.org/yizkor/Krynki1/Krynki1.html

“Księga Album Pamięci Gminy Żydowskiej w Białymstoku”, wyd. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów 2022, s. 213, http://wirtualnie.lomza.pl/

“Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Ciechanowcu” (Ciechanowiec; mehoz Bialystok, sefer edut ve-zikaron, Tel Aviv 1964), red. Eliezer Leoni, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży Łomża 2020, s. 576

“Księga Pamięci gminy żydowskiej w Łomży”, wyd. PTH Oddział w Łomży, Łomża 2019 s. 536

“Księga pamięci gminy żydowskiej w Sokołach”, wyd. Tel Aviv 1975

“Księga Pamięci Gminy Żydowskiej w Stawiskach” (Stawiski; sefer yizkor), red. Małgorzata K. Frąckiewicz i Mirosław Reczko, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży Łomża 2020, s. 252

“Księga pamięci jędrzejowskich Żydów”, wyd. Tel Aviv, 1965, dostęp na stronie http://andreovia.pl/publikacje/zydzi-z-jedrzejowa/item/598-a3104

“Księga pamięci Ryk” (Yizker-bukh tsum fareybikn dem ondenk fun dem horevgevorener Yidisher kehile Ryki), wyd. Tel-Aviv 1973; https://www.jewishgen.org/yizkor/ryki/rykp411.html#f429-1r

“Księga pamięci Sochaczewa. Wybór tekstów.”, wyd. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, Sochaczew 2012, s. 431

“Księga Pamięci Sokołowa Podlaskiego”, wyd. Tel Aviv 1962, https://sokolow.jewish.pl/category/ksiega-pamieci/

“Księga Pamięci Żelechowskiej Gminy Żydowskiej”, wyd. Chicago 1953, https://www.jewishgen.org/yizkor/zelechow/zelp000.html#TOC260

“Księga Pamięci Żydów Bielska Podlaskiego” (Bielsk-Podlaski; Sefer Zikaron, Tel Aviv 1976), wyd. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielsk Podlaski 2017, s.704

“Księga pamięci Żydów Bieżuńskich” (Sefer ha-zikaron le-kedoshei Biezun), wyd.Towarzystwo Przyjaciół Bieżuna, Bieżuń 2009, s. 234

“Księga Pamięci Żydów Sokólskich” (Sefer Sokolka ed. Jerusalem 1968), wyd. Jamiński Zespól Indeksacyjny, Twardy Róg 2021, s. 503

“Księga Radomia; historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce”, red. A. Lipson, wyd. Radom 2017, s. 375 https://www.jewishgen.org/yizkor/radom/radom.html

“Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ratujący życie podczas Holocaustu. Polska”, tom I, red. naczelny Izrael Gutman, Kraków 2009

“Księgi Pamięci Gmin Żydowskich”,  Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Monika Adamczyk-Garbowska, wyd. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2014, s. 632

“Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego.”, Praca zbiorowa. wyd. Czarne 2023, s. 344

“Loshits: le-zeykher an umgebrakhter kehile” (Losice: In Memory of a Jewish Community), wyd. Tel Aviv 1963, https://www.jewishgen.org/Yizkor/losice/losice.html

“Losy żydowskie. Świadectwo żywych”, t. I-III, red. Marian Turski, wyd. SŻIH oraz Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Warszawa 1996

“Łowicz – Ir be-Mazowia we-swiwa, sefer zikaron”, wyd. Tel Awiw 1966, https://www.jewishgen.org/yizkor/lowicz/lowicz.html

“Megilat Gritse”, Grizer Scroll (Grójec, Poland), wyd. Tel Aviv 1955, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Grojec/Grojec.html

“Megiles Ger” [Story of Ger (Góra Kalwaria, Poland)] wyd. Buenos Aires 1975, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Gora_Kalwaria/Gora_Kalwaria.html

“Memorial Book for the Community of Ciechanow” (Yisker-bukh fun der Tshekhanover yidisher kehile), wyd. Tel Aviv 1962; www.jewishgen.org/yizkor/Ciechanow/Ciechanow.html#TOC300

“Memorial Book of Kozienice: (Sefer Zikaron le-Kehilat Kosznitz), wyd. New Jork 1985, https://www.jewishgen.org/yizkor/kozienice/kozienice.html

“Memorial Book of the Community of Sarnaki” (Sefer yizkor le-kehilat Sarnaki), wyd. Haifa 1968, https://www.jewishgen.org/yizkor/sarnaki/sarnaki.html

“Mlawa” – Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume IV, wyd. Jerusalem, https://jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol4_00280.html

“Nic nie potrzebujemy, tylko przetrwać ten czas”. Relacje Żydów ukrywających się w okupowanej Polsce, red. Justyna Majewska, Warszawa 2022, s. 484

“Opoczyńska Księga Pamięci” (Sefer Opotshnah Yad Vashem E’Kehilah She’Harvah), Tel Aviv 1989, tłum. Anna Halbersztat, red. dr hab. Jerzy Gapys oraz dr Edyta Majcher-Ociesa, wyd. Muzeum Regionalne w Opocznie 2014, s. 424

“Ostrowiec. Pomnik na ruinach Zniszczonej Gminy Żydowskiej” (Sefer Ostrovtsah: le-zikaron ule-‘edut), wyd. Tel Aviv 1971, https://www.jewishgen.org/yizkor/ostrowiec/ostrowiecp.html

“Pasaże Pamięci. Śladami kultury tomaszowskich Żydów”, pod red. Krzysztofa Tomasza Witczaka, Tomaszów Mazowiecki 2014, s. 249

“Pinkas Chmielnik.Yisker bukh noch der Khorev-Gevorener Yidisher Kehile”, wyd. Tel Aviv 1960, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Chmielnik/Chmielnik.html

“Pinkas Krinki”, wyd. Tel Awiw 1970, https://www.jewishgen.org/yizkor/Krynki/Krynki.html

“Pinkas Mlawe”  (Mlawa Memorial Book), New York 1950; https://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-nybc313896/pinkes-mlave

“Pinkas Nowy Dwor” (Memorial book of Nowy-Dwor), pod red.  Aryeh Shamri i Dov Berish First, Tel Aviv 1965,  https://www.jewishgen.org/Yizkor/Nowy_Dwor/Nowy_Dwor.html

“Pinkas Stok baj Wengrow”, wyd. Buenos Aires 1974, https://www.jewishgen.org/yizkor/Stoczek/Stoczek.html

“Pinkes Warsze” (Book of Warsaw), Buenos Aires 1955; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Warsaw/Warsaw.html

“Pinkes Żirardow, Amszinow un Wiskit” (Memorial Book of Żyrardów,
Mszczonów and Wiskitki),  Buenos Aires 1961, s. 684; https://www.jewishgen.org/Yizkor/zyrardow/zyr417.html

“Prager Jizker-buch”, (Praga Book; Dedicated to the Memory of the Martyrs of our Town (Praga, Poland), Tel Awiw 1974 https://www.jewishgen.org/Yizkor/praga/praga.html

“Przedborz – 33 szanim le-hurbana” (Przedborz Memorial Book: 33 Years Since the Destruction of the Jewish Community), Tel Awiw 1977; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Przedborz/Przedborz.html

“Sefer Biala Podlaska”, Tel Awiw 1961, https://www.jewishgen.org/yizkor/Biala_Podlaska/Biala_Podlaska.html

“Sefer Częstochowa” (The Book of Częstochowa), wyd. Jerusalem 1967-1968; dostępne na stronie https://www.jewishgen.org/Yizkor/Czestochowa6/Czestochowa6.html

“Sefer Deblin-Modzjitz”, Tel Aviv 1969, www.jewishgen.org/Yizkor/deblin/deblin.html

“Sefer Falenic” (Księga Falenicy), wyd. Tel Awiw 1967; wybór tekstów po polsku Europejski Instytut Kultury, https://www.jewishgen.org/yizkor/Falenica/Falenica.html

“Sefer Gniewaszow”, wyd. Tel Aviv 1971, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Gniewoszow/Gniewoszow.html

“Sefer ha-zikaron le-kehilat Ostrov-Mazovyetsk” (Memorial Book of the Community of Ostrow-Mazowiecka), wyd. Tel Aviv 1960, https://www.jewishgen.org/Yizkor/ostrow/ostrow.html

“Sefer Jadow”, wyd. Jerusalem 1966, https://www.jewishgen.org/yizkor/jadow/jadow.html

“Sefer jizkor li-kedosze Biala Rawska” (Memorial Book to the Martyrs of Biala Rawska), Tel Aviv 1972; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Biala_Rawska/Biala_Rawska.html

“Sefer Kaluszyn; geheylikt der khorev gevorener kehile”, wyd. Tel Aviv 1961, https://www.jewishgen.org/Yizkor/kaluszyn/kaluszyn.html

“Sefer Kielce.Toldot Kehilat Kielce. Miyom Hivsuduh V’ad Churbana”, wyd. Tel Aviv 1957, www.jewishgen.org/Yizkor/kielce/kielce.html

“Sefer Kock”, wyd. Tel Aviv 1961, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Kock/Kock.html

“Sefer Lukow; gehelikt der khorev gevorener kehile”, wyd. Tel Aviv 1968, https://www.jewishgen.org/Yizkor/lukow/lukow.html

“Sefer Mezritsh le-zecher kedoshe ‘irenu” (“Mezritsh Book, in Memory of the Martyrs of Our City”), wyd. Tel Awiw 1978,  https://www.jewishgen.org/Yizkor/Miedzyrzec_Podlaski/Miedzyrzec_Podlaski.html

“Sefer Minsk Mazowiecki”, wyd. Jerusalem, 1977, https://www.jewishgen.org/yizkor/Minsk-Mazowiecki/Minsk-Mazowiecki.html

“Sefer Ostrovtsah: le-zikaron ule-‘edut”, wyd. Tel Aviv 1971, https://www.jewishgen.org/Yizkor/ostrowiec/ostrowiec.html

“Sefer Porisov”, wyd. Tel Aviv 1971, https://www.jewishgen.org/yizkor/Parysow/Parysow.html

“Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic”, wyd. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2016, s. 460

“Sefer Radzyn”, wyd. Tel Aviv 1957, https://www.jewishgen.org/yizkor/radzyn/radzyn.html

“Sefer Serotsk” (The Book of Serock),  Tel Aviv, 1971; https://www.jewishgen.org/Yizkor/serock/serock.html

“Sefer Skierniewic” (The Book of Skierniewice), Tel Awiw 1955; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Skierniewice/Skierniewice.html

“Sefer Staszów”, wyd. Tel Aviv 1962, https://www.jewishgen.org/yizkor/staszow/staszow.html

“Sefer Tiktin” (Tykocin), wyd. Tel Aviv 1959, https://www.jewishgen.org/yizkor/Tykocin/Tykocin.html

“Sefer Wierzbnik-Starachowice”, wyd. Tel Aviv 1973, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Wierzbnik/Wierzbnik.html

“Sefer Wyszków” (The Book of Wyszków), Tel Aviv, 1964; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Wyszkow/Wyszkow.html

“Sefer yizkor Goniadz”, wyd. Tel Aviv 1960, www.jewishgen.org/Yizkor/goniadz/goniadz.html

“Sefer Yizkor le-Kehilat Radomsk ve-ha-seviva”, wyd. Tel Aviv 1967, https://www.jewishgen.org/yizkor/Radomsko/Radomsko.html

“Sefer yizkor le-kehilat Shedlets”, wyd. Buenos Aires 1956, www.jewishgen.org/Yizkor/Siedlce1/Siedlce1.html

“Sefer yizkor Mogielnica-Bledow”, wyd. Tel Aviv 1972, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Mogielnica/Mogielnica.html

“Sefer zikaron kehilat Wolomin”, wyd. Tel Aviv 1971, https://www.jewishgen.org/yizkor/wolomin/wolomin.html

“Sefer zikaron le-kehilat Pintshev; in Pintshev togt shoyn nisht”, wyd. Tel Awiw 1970, https://www.jewishgen.org/Yizkor/pinczow/pinczow.html

“Sefer zikaron le-kehilat Radzymin”, wyd. Tel Aviv 1975, https://www.jewishgen.org/yizkor/Radzymin/Radzymin.html

“Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowiecki” (A Memorial to the Jewish Community (Tomaszow Mazowiecki, Poland), wyd. Tel Aviv 1969, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Tomaszow/Tomaszow.html

“Sefer Zikaron li-Kehilat Tluszcz” (Memorial Book of the Community of Tluszcz), Tel Aviv 1971; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Tluszcz/Tluszcz.html

“Sefer Zikaron Wengrow” (Community of Wegrow, Memorial book), Tel Aviv 1961; https://www.jewishgen.org/Yizkor/wegrow/wegrow.html

“Sefer-HaZikaron LeYehudi Yendzhyev”, wyd. Tel Aviv 1965, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Jedrzejow/Jedrzejow.html

“Skarzysko-Kamienna sefer zikaron”, wyd. Tel Aviv 1973, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Skarzysko/Skarzysko.html

“Sny chociaż mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2016, s. 447

“Strzegowe Jizker-Buch” (Memorial Book of Strzegowo), wyd. New York 1951; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Strzegowo/Strzegowo.html

“Sztetl Łopuszno – pamięć przetrwała/Shtetl Łopuszno – the memory survived”, wyd. Marek Maciągowski, Yaacov Kotlicki, Kielce, wyd. FUH Galeria 2004, s. 202

“Szydlowiec Memorial Book”, wyd. New York 1989, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Szydlowiec/Szydlowiec.html

“The Martyrdom of Jewish Physicians in Poland”, edited by Louis Falstein, Exposition Press UC, New York 1963

“Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecz., ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny”, wyd. Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa 1939

“Von der letzten Zerstörung. Die Zeitschrift „Fun letstn churbn“ der Jüdischen Historischen Kommission in München 1946–1948”, red. Frank Beer, Markus Roth, Berlin 2020, s.1032

“Wolkovisker Yizkor Book” (Vawkavysk, Belarus), New York 1949; https://www.jewishgen.org/Yizkor/volkovysk/volkovysk.html

“Wolkovisker Yizkor Book” (Vawkavysk, Belarus), New York 1949; https://www.jewishgen.org/Yizkor/volkovysk/volkovysk.html

“Wspomnienia Ireny Kuklewiczowej” [w:] Gazeta Wyborcza, dn. 18.08. 2017 r.

“Wurke jizker buch” (Vurka Memorial Book (Warka, Poland), Tel Aviv 1976; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Warka/Warka.html

“Yizkor Book Garwolin”, wyd. Tel Aviv – New York – Paris 1972, https://www.jewishgen.org/yizkor/garwolin/garp000.html

“Zabludowe Jizkor-Buch” (Zabludow Yizkor Book), Buenos Aires 1961; https://www.jewishgen.org/Yizkor/zabludow1/zabludow1.html

“Zagłada Żydów. Studia i Materiały” – pismo wydawane przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

“Zwoliner Jizkor Buch” (Zwolen Memorial Book), New York 1982; https://www.jewishgen.org/Yizkor/Zwolen/Zwolen.html

Adler Stanisław, “Żadna blaga, żadne kłamstwo… Wspomnienia z warszawskiego getta”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2018, s. 432

Akta Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który  w swoim archiwum historycznym gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumenty zbrodni z lat 1917–1990.

Altbeker Cyprys Ruth, “Skok do życia. Pamiętnik z czasów okupacji Polski”, wyd. Philip Wilson Warsaw 2000, s. 282

Apt Feldman Elsner Renia, “Renia: A Holocasut Memoir”, http://www.grubstreetbooks.ca/renia/renia-4-2.html

Arad Icchak, “Obozy śmierci Akcji “Reinhardt”. Bełżec, Sobibór, Treblinka”, wyd. Instytut Pileckiego 2022, s. 686

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, https://www.aan.gov.pl

Archiwum Historii Mówionej – zbiór relacji stworzony przez Ośrodek Karta, dostępny na stronie www.audiohistoria.pl.

Archiwum Janiny i Tadeusza Kotarbińskich

Archiwum Państwowe w Kielcach, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Radomiu, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura

Archiwum Państwowe w Suwałkach, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie z lat 1940-1944

Archiwum Państwowe w Łodzi, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Archiwum Państwowe w Warszawie, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Archiwum Państwowe w Warszawie, zawierające akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego gromadzi i udostępnia dokumentację wytworzoną przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu. Przechowuje także spuścizny osób związanych z uczelnią.

Arolsen Archives (dawniej ITS) – międzynarodowe archiwum zawierające informacje o ofiarach i ocalałych prześladowanych przez nazistów; https://arolsen-archives.org/

Auerbach Rachela, “Warszewer cawoes [Warszawskie testamenty]”, Tel Aviv 1974, s. 193

AYC O.75 – Yad Vashem Archive Letters and Postcards Collection (archiwum korespondencji)

AŻIH – Dokumenty zgromadzone w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

AŻIH – Relacje pisemne złożone w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

Bacall- Zwirn Alina, “No Common Place: The Holocaust Testimony of Alina Bacall-Zwirn”, wyd. Bison Books 2000, s. 124

Bartoszewski Władysław, Lewinówna Zofia, “Ten jest z ojczyzny mojej”, wyd. Znak 2013, s. 935

Baum Moszek, “Nie wiemy, co przyniesie nam kolejna godzina…”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2021, s. 248

Bauman Janina, „Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta”, wyd. Znak 1989, s. 312

Berg Mary, “Dziennik z getta warszawskiego”, wyd. Czytelnik Warszawa, 1983, s. 269

Bergman Eugene, “Survival Artist, A Memoir of the Holocaust”, wyd. Jefferson, N.C.: McFarland & Company, 2009, s. 204

Berland Marian, “Dni długie jak wieki”, wyd. NOWA, Warszawa 1992, s. 456

Berlfein Burns Jan, “March of the living: our stories: a collection from the Holocaust survivors of the Los Angeles delegation of BJE”, wyd. Los Angeles 2015, s. 210

Bierzyński-Burnett Ignacy, “Po śladach pamięci. Walka o przetrwanie Czasu Wielkiej Zagłady”, wyd. Burchard Edition, Warszawa 1995, s. 179

BirnbaumIrena, “Non omnis moriar”, wyd. Czytelnik 1982, s. 150.

Blady-Szwajger Adina, “I więcej nic nie pamiętam”, wyd. Świat Książki 2010, s. 285.

Błaszczyk Leon Tadeusz, “Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX w. Słownik biograficzny”, wyd. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 2014, s. 351

Bornstein Michael, Debbie Bornstein Holinstat, “Survivors Club: The true story of a very young prisoner of Auschwitz”, wyd. Macmillan Publishers 2017, s. 352

Brener Liber, “Resistance and Destruction in the Częstochowa Ghetto”, wyd. Wrocław przed 1952, https://www.czestochowajews.org/history/yizkor-books/liber-brener/

Breustedt Zofia z Vorzimmerów, “Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942)”, wyd. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 2016, s.320

Brostoff Anita, Chamovitz Sheila, “Flares of Memory: Stories of Childhood During the Holocaust”, wyd. Oxford University Press, 2002 s. 344

Browning Christopher R., “Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów”, wyd. Wydawnictwo Czarne 2012, s. 472

Bruder Franziska, “Das eigene Schicksal selbst bestimmen. Fluchten aus Deportationszügen der „Aktion Reinhardt“ in Polen”, wyd. Unrast Verlag, Mainz 2019, s. 552

Brzezińska Zofia, “Żółte tulipany”, wyd. Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1996, s. 152

Buergenthal Thomas, “Dziecko szczęścia”, wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa 2008, s. 208

Burns, Jan Berlfein, March of the living: our stories: a collection from the Holocaust survivors of the Los Angeles delegation of BJE, Los Angeles 2015, s. 210

Cain Larissa, “J’étais enfant à Varsovie”, wyd. Tours 2003, s. 140

Canin Mordechaj, “Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce”, wyd, Nisza, Warszawa 2019, s. 528

Chaskielewicz Stefan, “Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945″, wyd. Znak 1988, s. 191

Chodźko Mieczysław, “Ucieczka z Treblinki”, wyd. Montreal, Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada 2004, s. 84

Ciesielska Maria, “Lekarze getta warszawskiego”, wyd. Dwa Światy 2017, s. 384

Cmentarz żydowski w Kielcach

commons.wikimedia.org

CRARG (Czestochowa-Radomsko Area Research Group)

Cukierman Icchak, “Nadmiar pamięci. Siedem owych lat. Wspomnienia 1939-1945”, wyd. PWN 2020, s. 458

Cymlich Israel, Strawczynski Oskar, “Escaping Hell in Treblinka”, wyd. Yad Vashem 2007, s. 282

Cymlich Israel, Strawczyński Oskar, “Escaping Hell in Treblinka”, wyd. Yad Vashem and The Holocaust Survivors’ Memoirs Project, New York /Jerusalem 2007, s. 282

Czapska Maria, “Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny”, wyd. Oficyna Poetów i Malarzy 1975, s. 135

Czenstochov; A new Supplement to the Book “Czenstochover Yidn” (Czenstochow; najer cugob-material cum buch “Czenstochower Jidn”) New York 1958, s. 336; https://www.czestochowajews.org/history/yizkor-books/czenstochov/

dabrowabial.pl – portal internetowy poświęcony historii Dąbrowy Bialostockiej.

Datner Szymon, “Księga Pamięci wymordowanych Żydów Polskich 1939-1945”, rękopis w Żydowskim Instytucie Historycznym, sygnatura 310/2304

digital.lib.usf.edu – kolekcja cyfrowa University of South Florida, Tampa, USA

Dimant Ita, “Moja cząstka życia”, wyd. Twój Styl 2001, s. 178

Dobroński Adam Czesław,”Żydzi białostoccy. Karty pamięci”, wyd. Fundacja Sąsiedzi  Białystok 2022, s. 248

Dobrowolski Wiesław, “Pięć lat na muszce. Wspomnienia więźnia Majdanka”, Wydawnictwo Paweł Skokowski, Lublin 1994, s. 193.

Dołowy Patrycja, “Skarby”, wyd. Czarne 2022, s. 264

Dołowy Patrycja, “Wrócę gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu”, wyd. Czarne 2019, s. 296

Domańska Aleksandra, “Grzybowska 6/10. Lament”, wyd. Krytyka Polityczna 2016, s. 204.

Donat Alexander, “The Death camp Treblinka: A documentary”, wyd. Holocaust Library 1979, s. 320

Drozd Jarosław, “Społeczność żydowska Gdyni w okresie międzywojennym”, wyd. Gdynia 2007, s. 496

DUMS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości

Dunwill William (Witold Duniłłowicz), „Trzy kolory mojego życia”, Warszawa 2000, str. 247

Dziennik Fryderyka Winnykamień (Fredericka Weinsteina) w zbiorach USHMM –  Frederick Weinstein papers, Accession Number: 2008.321.1

Edelman Marek, “Nieznane zapiski o getcie warszawskim”, wyd. Fundacja Zeszytów Literackich i Instytut Studiów Politycznych PAN 2017, s. 208

Edelman Marek, “I była miłość w getcie”, wyd. Świat Książki 2009, s. 200

Ejbuszyc Suzanna, “Pamięć jest naszym domem”, wyd. Prószyński i Ska 2016, s. 392

Elster Aaron, “Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego”, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2014, s.113

Engelking Barbara, “Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2011, s. 262

Engelking Barbara, “Zarys krajobrazu”. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942-1945, red. B. Engelking, D. Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów Warszawa 2011, s. 536

Facebook – serwis społecznościowy, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji.

Faynzilber Elymelakh, “Oyf di khurves fun mayn heym (khurbn Shedlets)” [“On the Ruins of My Home; The Destruction of Siedlce”], wyd. Tel Aviv 1952, https://www.jewishgen.org/Yizkor/Siedlce/Siedlce.html

FDCZP – Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce – baza danych zawierające inskrypcje z wielu cmentarzy żydowskich w Polsce: www. cemetery.jewish.org.pl

Feferman-Wasoff Mildred (Mania), “The Processed”, wyd. Leo Baeck Institute Center for Jewish History

Filar Marian, “From Buchenwald to Carnegi Hall”, wyd. University Press of Mississippi 2002, s. 231

FPT  – Relacje pisemne złożone w Fundacji „Pamięć Treblinki”; podawany jest numer relacji oraz pokrewieństwo osoby składającej relację z osobą zmarłą (jeśli jest znane).

Fundacja Shalom na portalu Żydzi Polscy (www.zydzipolscy.pl) przedstawia zdjęcia, wspomnienia, listy i losy Żydów.

Garbarz Grover Meir, “Yizkor to Jewish Konstantynow Podlaski”, Second Generation Publication 2018, s. 514

Gazeta Wyborcza – ogólnopolski opiniotwórczy dziennik społeczno-polityczny o profilu centro-liberalnym, wydawany od 1989 w Warszawie przez spółkę Agora.

Geier Arnold, “Heroes of the Holocaust”, wyd.New York: Berkley Books, 1998, s. 280

Gesundheitskammer Warschau – materiały z akt Izby Zdrowia w Warszawie, organizacji powołanej przez niemieckie władze okupacyjne do kierowania administracją służby zdrowia w okupowanej Polsce, 1940-1944. (USHMM, sygn. 497, ŻIH, sygn. 251).

GFHA – Archiwum dotyczące ofiar Zagłady znajdujące się w kibucu Beit Lohamei Haghetaot dostępne na stronie  Ghetto Fighters’ House Archives – www. infocenters.co.il.

Glazar Richard, “Stacja Treblinka”, wyd. Ośrodek Karta 2011, s. 202

Glazer Cesha, Robinson Carolyn, “Cesha’s Story”, wyd. Sydney Jewish Museum, Sydney, 2011, s. 372

Gliński Jan Bogdan, “Słownik biograficzny lekarzy i farmaceutów: ofiar drugiej wojny światowej”. tomy. 1-6, Warszawa 1997- 2018

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

Godkorn Włodek, “Osioł Mesjasza”, wyd. Czarne 2020, s. 272

Goldstein Bernard, “Five Years in the Warsaw Ghetto”, wyd. AK Press/Nabat 2005, s.266

Goldszjad Hanka (Hana), “Listy z getta”, wyd. Wydawnictwo “Charaktery” Kielce 2007, s. 119

Gołaszewski Zenon, “Wydałem tajemnicę Treblinki” , [w”] “Za Wolność i Lud”, 1–15 maja 1964, nr 9, s. 9–10

Gordon Mark W., “Historia bielskiej rodziny Chrabołowskich”, Bielski Gościniec Nr 1/2010, s. 37

Grabowski Jan, “Na posterunku”, wyd. Czarne 2020, s. 432

Gramenz Jürgen, “LADEWIG – Dokumentation eines jüdischen Familienverbandes aus Mecklenburg”, ed. Cardamina 2013, p. 400

Groswirt-Szechter Genia, “Stracona młodość”, wyd. Oficyna Bibliofilów, Łódź 2000

Grupińska Anka, “Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego”, wyd. Czarne  2013, s. 296

Grupińska Anka, “Odczytanie listy. Opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej”, wyd. Czarne 2022, s. 293

Grupińska Anka,”Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami”, wyd. Wydawnictwa Alfa, 1991, s. 245.

Grynberg Michał, “Księga Sprawiedliwych”, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993, s. 767

Guterman Symcha, “Kartki z pożogi”, wyd. Płock 2004, s. 183

Gutman Israel, “Żydzi warszawscy 1939-1943”, wyd. RYTM 1993, s. 426

Guz Leon, “Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 – 11 IX 1944”, wyd. Czytelnik  Warszawa 1990, s. 244

H.E.A.R.T. – Holocaust Education & Archive Research Team, dostępne na stronie: www.holocaustresearchproject.org.

Halevi Grover Meir, “The Jewish Losice Album”, wyd. Second Generation Publication 2019, s. 362, https://www.academia.edu/41333923/The_JEWISH_LOSICE-POLAND_ALBUM_2nd_Edition_by_MEIR_Halevi_GOVER

Halevi Grover Meir, “Yizkor to Jewish Dlugosiodlo Poland”, Second Generation Publication, 2019, s. 523

Halperin Joseph, “HaDerech Lecherut” (The Way to Freedom) – https://jewsofostrowiec.com/the-way-to-freedom/

Hen Józef, “Nowolipie”, wyd. Sonia Draga 2019, s. 304

Herman Eufemiusz, “Neurolodzy polscy”, wyd. PZWL Warszawa 1958, s. 462

Hirshaut Julian, “Ciemne noce Pawiaka”, wyd. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o, 2001

Hirshaut Julien, “Jewish Martyrs of Pawiak”, wyd. New York 1982, s. 252

hmh.mwmdigital.com – Holocaust Museum Houston, Destroyed Communities Interactive Learning Center – strona poświęcona zamordowanym wspólnotom żydowskim.

Hochberg Jakub, “Czytając gazetę niemiecką… Dziennik pisany w ukryciu w Warszawie w latach 1943-1944”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2019, s. 632

Hochman Peretz, “Mieć odwagę by żyć”, wyd. Warszawa 2017, s. 327

Hoffnung Mieczysław, niepublikowane wspomnienia w posiadaniu Fundacji.

holocaust.umd.umich.edu – Voice/Vision Holocaust Survivor Oral History Archive – Archiwum Historii Mówionej Ocalonych z Holokaustu, University of Michigan-Dearborn.

HVT – Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (https://fortunoff.library.yale.edu/)

IMS – Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy, zawierający roczniki od 2001. www.imsig.pl

Informacje pochodzące od Andrew Rajchera

IPSB – Polski Słownik Biograficzny – wydanie internetowe Polskiego Słownika Biograficznego, zawierającego dane biograficzne zasłużonych nieżyjących osób, dostępne na stronie www.ipsb.nina.gov.pl.

Jaroszek Kazimierz, Piątkowski Sebastian, “Martyrologia Żydów w więzieniu radomskim 1939-1944”, wyd. Radom, Archiwum Państwowe, 1997, s. 90

Jastrun Tomasz, “Dom pisarzy w czasach zarazy”, wyd. Czarna Owca Warszawa 2020, s. 448

Judkowski Noemi, “A requiem for two families”, wyd. Vancouver 1990

Jurandot Jerzy, “Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim getcie”, wyd. Warszawa 2014, s. 479

Juryś Julia, “Cadyk z Kocka miał dwie wnuczki” [w:] Zeszyty Literackie 141 (1/2018)

Karta – Archiwa zgromadzone przez Ośrodek Karta, dostępne na stronie: www.karta.org.pl.

Kirszenbaum Chil, “Moje notatki z piekła. Bezkarny mord na Żydach w Mińsku Mazowieckim”, wyd. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Graf, Warszawa 2016, s. 307

Komorowski Zbigniew, “Sztetl Koluszki”, wyd. Księży Młyn 2022, s. 268

Korczak Janusz, “Pamiętnik i inne pisma z getta”, wyd. W.A.B 2012, s. 304.

Korczak Janusz, “Wybór pism. T. IV”, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1958

Korczakianum – ośrodek dokumentujący spuściznę życiową Janusza Korczaka: www.korczakianum.muzeumwarszawy.pl.

Kornblum Wacław, “Wspomnienia, moja wersja”, wyd. Muzeum Getta Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 186

Kornblum Władysław  Dov, “Ostatnia latorośl”, wyd. YPSYLON Warszawa 2002, s. 150

Krall Hanna, “Zdążyć przed Panem Bogiem”, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s.106

Kraus-Kolkowicz Sara, “Dziewczynka z ulicy Miłej albo świadectwo czasu Holokaustu”, wyd. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, s. 85

Książki telefoniczne (wydane do roku 1939) drukowane i/lub prezentowane na stronie www.genealogyindexer.org; podawany jest rok wydania książki.

Księga Adresowa Miasta Warszawy zawierająca adresy wszystkich stanów i instytucyj, Zebr. i ułożył  Józef M. Wiśniakowski, wyd. Warszawa 1896

Księga pamięci jędrzejowskich Żydów, fragmenty dostępne na stronie: http://andreovia.pl/publikacje/zydzi-z-jedrzejowa/item/598-a3104

Kuperhand Miriam, Kuperhand Saul, “Shadows of Treblinka”, wyd. University of Illinois Press 1998, s. 185

Kurski Jarosław, “Dziady i dybuki”, wyd. Agora 2022, s. 472

Kutrzeba Joseph, “Kontrakt. Życie za życie”, wyd. Warszawa 2011, s. 336

Lando Jerzy, “Po obu stronach muru”, wyd. Lublin 2004, s. 259

Lasman Noach, “Wspomnienia z trzech światów”, wyd. Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019, s. 694

Leszczyński Anatol, “Zarys dziejów żareckich Żydów” (1741-1942) [w:] “Szkice z dziejów Żarek”, red. H. Rola, Katowice 1984

Lew Marek Paweł, „Na krawędzi życia – wspomnienia anrchisty z lat 1943-44” wyd. Kraków 2006, s. 339

Lewin Abraham, “Dziennik”, wyd. ŻIH 2016, s. 300.

Library of Congress; www.loc.gov

Lipska-Węgrzecka J., w: “My z Majdanka”, red. Krystyna Tarasiewicz, wyd. Lublin 1988, s. 217

Lubelska Wanda, “Listy z getta”, wyd. BN Warszawa 2000, s.87

Lubling Yoram, “Twice-Dead: Moshe Y. Lubling, the Ethics of Memory, and the Treblinka Revolt”,  wyd. Peter Lang Inc., International Academic Publishers 2007, s. 248

Maciągowski Marek, “Społeczność żydowska w Chmielniku w XIX-XX wieku”, wyd. Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 424

Makower Henryk, “Pamiętnik z getta warszawskiego”, wyd. Ossolineum 1987, s. 213.

Makowski Josef, “Miałem szczęście do ludzi”, w: Adam Dobroński, “Żydzi białostoccy. Karty pamięci”, wyd. Fundacja Sąsiedzi 2022, s. 248

Marianowicz Antoni,  “Życie surowo wzbronione”, wyd. Czytelnik Warszawa 1995, s. 322

Maszynopis wspomnień Jana Nowika.

Mazor Michel, “The Vanished City: Everyday Life in the Warsaw Ghetto”, wyd. New York 1993

Meed Władka (Fajgełe Peltel), “Po obu stronach muru”, wyd. Jaworski, Warszawa 2003, s. 348

memoirs.azrielifoundation.org – The Holocaust Survivor Memoirs Program, prowadzony przez Azrieli Foundation, Kanada.

Merżan Ida, “Aby nie uległo zapomnieniu”, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987, s. 138

MIGS – Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Memoirs of Holocaust Survivors in Canada – https://www.concordia.ca/research/migs/projects/holocaust-memoirs.html

Miller Barbara, “If I Survive, Nazi Germany and the Jews 100-year-old Lena Goldstein’s Miracle Story”, wyd. Barbara Miller Books 2019, s. 212

MNPL – Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“

Modrzewska (Mandelbaum) Krystyna, “Trzy razy Lublin”, wyd. Panta 1991, s. 175

Motyl Symcha Binem, “Do moich ewentualnych czytelników”, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, Warszawa 2011, s. 266

Museum of the Yiddish Theatre – wirtualne Muzeum Teatru Yiddish: https://www.moyt.org/atm.htm

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich – Lista chrzanowskich Żydów zgładzonych w latach 1939-1945.

Nachimson Uri Jerzy, “Lilly’s Album – based on a true story: A powerful story of love”, wyd. 2018, s. 426

Najberg Leon, “Ostatni powstańcy getta”, wyd. ŻIH Warszawa 1993, s. 160

Neuman Tadeusz, “Oficjalnie nie figuruję. Pamiętnik 1939 – 1945”, wyd. ŻIH 2021, s. 260

Neumark Zenon, “Jawnie w ukryciu”, wyd. Biblioteka Midrasza 2008, s. 198

Newerly Igor, “Żywe wiązanie”, wyd. Czytelnik, Warszawa 1971, s. 412

Ney Artur, “Godzina próby”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2023, s. 200

Nowak Gabriela, “Żydzi płoccy. Album pamięci”, wyd. Płock 2015, s. 300

Nowak-Dąbrowska Gabriela, “Wychodząc z niepamięci: żydowskie rodziny przedwojennego Płocka”, wyd. Fundacja Nobiscum, Płock 2020, s. 99

OBPL – Obwieszczenia Publiczne: dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości, do roku 1948

Obremski Tadeusz, “Wśród zatrutych noży. Zapiski z getta i okupowanej Warszawy”, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018 s. 283

Olenski Luba, “A life reclaimed. A child among the partisans”, wyd. Makor Jewish Community Library, Melbourne 2006

ÖOdH – Archiwum austriackich ofiar Holocaustu – Österreichische Opfer des Holocaust – www.doew.at

Pachter Mietek, “Umierać też trzeba umieć”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2015, s. 808

Paszkowski Wiesław, “Cmentarz żydowski w Częstochowie”, przewodnik tom 1, wyd. Muzeum Częstochowskie Częstochowa 2012, s. 496

Perechodnik Calel, “Spowiedź”, wyd. Karta 2016, s. 327

Piżyc Kopel i Mirka, “Po wojnie, z pomocą bożą, już niebawem…”, wyd. Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2017, s. 260

Podziemne Archiwum Getta Warszawy (Archiwum Ringelbluma), http://www.jhi.pl/archiwum-ringelbluma/pelna-edycja

Polakiewicz Simche, “W cieniu Treblinki” (Zagłada Sokołowa Podlaskiego). Książka wydana przez Ziomkostwo Sokołowa Podlaskiego w Izraelu, Tel Awiw, 1957; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/w-cieniu-treblinki

Polakiewicz Simche, “Dzień w Treblince.” Kronika żydowskiego życia, 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, red. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince

Polonius Alexander [Andrzej Marcin Neuman], “Widziałem oblężenie Warszawy”, wyd. Rebis 2018, s. 416

Porycki Janusz [opr.], “Lista mieszkańców Bielska Podlaskiego zabitych, rannych, deportowanych, zaginionych, represjonowanych w okresie II wojny światowej”, wyd. Bielsk Podlaski 2011, s. 136

Powell Lawrence N., “Troubled Memory: Anne Levy, the Holocaust, and David Duke’s Louisiana”, wyd.The University of North Carolina Press 2003, s. 616

PSB – Polski Słownik Biograficzny, zawierający dane biograficzne zasłużonych nieżyjących osób.

PSJ – Polski Słownik Judaistyczny, opracowany przez Żydowski Instytut Historyczny, dostępny na stronie www.jhi.pl/psj.

PTM  – Terezin Memorial – baza danych byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Teresienstadt.

Pytlakowski Piotr, “Strefa niepamięci”, wyd. Agora 2023, s. 400

Rajchman Jachiel, Ocalałem z Treblinki, wyd. Czytelnik 2011, s. 138

Reichardt Jasia, “Piętnaście podróży z Warszawy do Londynu”, wyd. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 2019, s. 142

Rejestr mieszkańców m. Kozienic w Aktach miasta Kozienice [w:] Archiwum Państwowe w Radomiu, zespół nr 50, jedn. archiwalna 828.

Relacja by Henry Changara, dostępna na  https://soundcloud.com/hmlc/henry-changar-tape-4-side-2/sets

Relacja ustna złożona przez Aarona Leshem.

Relacja ustna złożona przez Arie Golana

Relacja ustna złożona przez Dorotę Liliental

Relacja ustna złożona przez Ewę Kantor-Majewską.

Relacja ustna złożona przez Gabrielę Nowak

Relacja ustna złożona przez Grzegorza Chabowskiego.

Relacja ustna złożona przez Halinę Birenbaum.

Relacja ustna złożona przez Harrego Rapaporta.

Relacja ustna złożona przez Helenę Brus

Relacja ustna złożona przez Henryka Rubinsteina.

Relacja ustna złożona przez Henrykę Urbańską.

Relacja ustna złożona przez Janinę Winawer-Szczukę.

Relacja ustna złożona przez Krystynę Budnicką.

Relacja ustna złożona przez Leę Balint.

Relacja ustna złożona przez Leonardo Könitzera.

Relacja ustna złożona przez Łukasza Małeckiego-Tepicht.

Relacja ustna złożona przez Malkę Silver

Relacja ustna złożona przez Marię Kiepurską

Relacja ustna złożona przez Marię Kruczkowską

Relacja ustna złożona przez Martę Runowski.

Relacja ustna złożona przez Michała Kowalskiego

Relacja ustna złożona przez Orit Resnick

Relacja ustna złożona przez Piotra Graffa.

Relacja ustna złożona przez Romana Weinfelda.

Relacja ustna złożona przez Ryszarda Szulkina.

Relacja ustna złożona przez Szmula Goldsteina.

Relacja ustna złożona przez Tovę Waks

Relacja ustna złożona przez Włodzimierza Pressa.

Relacja ustna złożona przez Zacka Oryan-Oracz

Relacja ustna złożona przez Zygmunta Waserbroda

Ringelblum Emanuel, “Kronika getta warszawskiego. Wrzesień 1939 – styczeń 1943”, wstęp i opr. A. Eisenbach, wyd. Czytelnik, Warszawa 1988, s. 641

Rocznik lekarski Rzeczpospolitej Polskiej – Praca zbiorowa, wyd. Naczelna Izba Lekarska

Rogoziński Szymon, “Moje szczęśliwe życie”, wyd. Futura Press, Łódź 1994, s. 195

Ross Rita, “Trzy imiona: Rutka, Jadzia, Rita”, wyd. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, Pruszków 2016, s. 262

Roth Rachel, “Przysięgnij że opowiesz”, wyd. RM 2020, s. 312

Rozmowa z Jarosławem  Abramow-Newerly (https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/nikt-na-podworku-nie-wyzywal-mnie-od-zydow,174,2985)

Rubinowicz Dawid, “Pamiętnik”, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 116

Samarski Bartłomiej, “Zaginieni 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom II – powiat białostocki”, wyd. Prymat 2011, s. 526

Sąd Grodzki w Białymstoku, zawierający akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Sąd Grodzki w Częstochowie, zawierający akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Sąd Grodzki w Kielcach, zawierający akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Sąd Grodzki w Krakowie, zawierający akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Sąd Grodzki w Pińczowie, zawierający akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych w sprawach o uznanie za zmarłego, spadkowych lub innych. Podawana jest nazwa zespołu, rok i sygnatura sprawy.

Schmidt Leokadia, “Cudem przeżyliśmy czas zagłady”, Wydawnictwo Literackie Kraków 1983, s. 337

Selinger Menachem M., “Wir sind so weit. Storia di una famiglia ebraica nell’ Europa nazista. Ricordi e riflessioni dal 1939 al. 1945”, wyd. Il Faggio, 2013

Skalimowski Andrzej, “Sigalin. Towarzysz odbudowy”, wyd. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s. 320

Skowroński Zbigniew, “Polem, lasem i torami”, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn, 2018

Smith Mark S., “Treblinka Survivor. The Life and Death of Hershl Sperling”, The History Press, Stroud 2010, s.123

Stabholz Tadeusz, “Siedem piekieł”, wyd.  Oficyna Wydawnicza AGAT-PRINT, 1992, s. 249

steyer.jfcs.org – Steyer Family Collection, https://steyer.jfcs.org/interactive-timeline/

Stiffel Frank, “The Tale of the Ring: A Kaddish”, wyd. Bantam Books 1985, s. 384

Stockholm Holocaust Monument – pomnik upamiętnia nazwiska 8000 ofiar, których krewni przeżyli wojnę i przybyli do Szwecji. Pomnik podaje również datę i miejsce urodzenia oraz śmierci dla każdej osoby.

Strakman Aron, “I wish it were fiction” (http://www.iwishitwerefiction.com/my-story)

Szajn-Lewin Eugenia, “W getcie warszawskim, lipiec 1942-kwiecień 1943”, wyd. A5 Poznań 1989, s.59

Szereszewska Helena, “Krzyż i mezuza”, wyd. Czytelnik 1993, s. 555.

Sznajdeman Monika, “Fałszerze pieprzu”, wyd. Czarne 2016, s. 300

Szpilman Władysław, “Pianista”, wyd. Znak 2002, s. 216

Śmigielska Irena, “Skradzione lata”, wyd. ŻIH 2001, s. 191

Świerczyński B. K., “Szmugiel na wagę życia”, wyd. Meritum Warszawa 2015, s. 178

Tarnowska Magdalena, “Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945”, wyd. DIG 2015, s. 304

Temkin-Bermanowa Basia, “Dziennik z podziemia”, wyd. ŻIH 2000, s. 389

The Wiener Holocaust Library, https://wienerholocaustlibrary.org/

timenote.info – wirtualna światowa encyklopedia kulturowo-historyczna, do której każdy może zapisać swoich przodków, krewnych i innych bliskich, znaczących dla siebie ludzi celem zachowania pamięci o nich.

Topas George, “The Iron Furnace: A Holocaust Survivor’s Story”, wyd. The University Press of Kentucky 1990, s. 303

TPMM – Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, www.tpmm.pl

Tuszyńska Agata, “Rodzinna historia lęku”, wyd. Wydawnictwo Literackie 2005, s. 424

Urbański Krzysztof, “Leksykon dziejów ludności żydowskiej Kielc 1789-1999”, wyd. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2002, s. 221

Urbański Krzysztof, “Zagłada ludności żydowskiej Kielc: 1939-1945”, wyd. Kielce 1994, s. 196

Urbański Krzysztof, “Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim”, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2004, s. 290

USC VHA – USC (University of South California) Shoah Foundation, Visual History Archive®

USHMM – Baza danych ofiar Zagłady znajdująca się na stronie United States Holocaust Memorial Museum – www.ushmm.org.

Vered (Warat) Abraham, “Living in the Shadow of the Holocaust”, wyd. Kibbutz Ramot Menashe, 1988 ( http://www.zchor.org/bialystok/vered.htm)

VHM – Virginia Holocaust Museum – Archiwum Muzeum Holokaustu w Wirginii zawiera obiekty, dokumenty, fotografie i ustne historie związane z Holokaustem (1933-1945) i II wojną światową (1939-1945).

Voices of the Holocaust – W 1946 roku dr David P. Boder, profesor psychologii z Illinois Institute of Technology w Chicago, udał się do Europy, aby spisać opowiedziane własnymi słowami historie ocalałych z Holokaustu. W ciągu trzech miesiecy odwiedził z magnetofonem uchodźców obozach we Francji, Szwajcarii, Włoszech i Niemczech. Nagrał ponad 90 godzin relacji z pierwszej ręki. Nagrania te reprezentują najwcześniejsze znane ustne historie Holokaustu, które są dostępne w tym internetowym archiwum (https://voices.library.iit.edu).

Wanat Leon, “The Warsaw Ghetto and Pawiak”, fragment na stronie The American Association for Polish-Jewish Studies, (http://www.aapjstudies.org/index.php?id=215)

Webb Chris,‎ Chocholatý Michal, “The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance”, wyd. ibidem-Verlag 2014 oraz II wydanie 2021, s. 594

Weinfeld Roman, “Jedno tylko życie – Berek Lajcher”, [w:] „Midrasz” 2013, nr 173/3 s. 36-43

Weinstein Eddie (Jehuda Jakob Wajnsztajn), “17 dni w Treblince”, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej 2012, s. 143

Wichtel Diana, “Driving to Treblinka: A long search for a lost father”, wyd. Awa Press 2017, s. 278

Wiernik Jankiel, “Rok w Treblince”, wyd. Komisja Koordynacyjna Warszawa 1944, s. 23

wikipedia – informacje pochodzące z internetowej encyklopedii – www.wikipedia.org.

Willenberg Ada, “Skok do życia”, wyd. Austeria 2012, s. 210.

Willenberg Samuel, “Bunt w Treblince”, wyd. Więź 2004, s. 212

Wiszniewicz Joanna, “A jednak czasem miewam sny”, wyd. Czarne 2009, s. 136

Wójcik Michał, “Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci”, wyd. Znak 2018, s. 320

Wójcik Michał, Marat Emil, Aronson Stanisław, “Wojna nadejdzie jutro. Żołnierz legendarnego Kedywu AK ostrzega”, wyd. Znak 2019, s. 288

www.1943.pl

www.1944.pl

www.45aid.org

www.alemannia-judaica.de

www.ancestry.com

www.andrzejewo.info

www.anumuseum.org.il

www.aped.training

www.artinfo.pl

www.azrielifoundation.org

www.bundesarchiv.de

www.centropa.org

www.crestwood.on.ca

www.culture.pl

www.cyfrowemazowsze.pl

www.czestochowajews.org

www.dawny.pl

www.desa.pl

www.dom-kielce-planty7.pl

www.eilatgordinlevitan.com

www.espero.bialystok.pl

www.fina.gov.pl

www.findagrave.com

www.Fold3.com

www.fpkt.org.pl

www.geni.com

www.getto.pl

www.ghwk.de

www.heschel.org

www.histmag.org

www.historyfirst.com

www.hmd.org.uk

www.holocaust.cz

www.holocaustcenter.org

www.holocaust-denkmal-berlin.de

www.holocausthistoricalsociety.org.uk

www.holocaustsurvivors.org

www.inmemoriam.architektsarp.pl

www.jankarski.org.pl

www.jewishbialystok.pl

www.jewishgen.org

www.jewishmuseum.cz

www.jewishnews.co.uk

www.jewishpartisans.org

www.jewsofostrowiec.com

www.jhi.pl

www.joodsmonument.nl

www.jri-poland.org

www.judaika.polin.pl

www.jwmww2.org

www.katalog.bip.ipn.gov.pl

www.kehati.co.il

www.kehila-olomouc.cz

www.kieltzer.org

www.lublin.wyborcza.pl

www.massuah.org.il

www.melk-memorial.org

www.museumoffamilyhistory.com

www.muzeumwarszawy.pl

www.myheritage.com

www.nadarzyn.tv

www.natanspigel.com

www.naturfreunde.de

www.netzwerk-erinnerungundzukunft.de

www.nmt.waw.pl

www.old.skierniewice24.pl

www.onegszabat.org

www.pamatnik-terezin.cz

www.pasazepamieci.pl

www.piasecznonews.pl

www.portraitsofhonor.org

www.sallyrecht.com

www.siedlce.org.il

www.skytingedred.com

www.slawekpastuszka.pl

www.sprawiedliwi.org.pl

www.stlholocaustmuseum.org

www.stolpersteine-berlin.de

www.stolpersteine-hamburg.de

www.stolpersteine-salzburg.at

www.straty.pl

www.sydneyjewishmuseum.com.au

www.sztetl.org.pl

www.sztetlmszanadolna.com

www.szukajwarchiwach.pl

www.teatrnn.pl

www.tracesofwar.com

www.wikitree.com

www.yerusha.eu

www.yivo.org

www.yivoencyclopedia.org

www.ypsilon.org.pl

www.zapispamieci.pl

www.zapisyterroru.pl

www.zchor.org

www.zdunskieopowiesci.pl

www.zyciegrojca.pl

www.zydowskiostrowiec.blogspot.com

www.zydzi.lukow.pl

Wyszogrod Morris, “Brush with Death, An Artist in the Death Camps”, wyd. Suny Press 1999, s. 254

YVF – Yad Vashem Photo Archive

YVP – Relacje pisemne złożone w Instytucie Yad Vashem (Pages of Testimonies)

YVR – Yad Vashem, baza danych Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Zbiory Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku – www.majdanek.eu

Zylbersztajn Malka, “L’Chaim. The exceptional life of Chaim Sztajer”, wyd. Jewish Holocaust Centre Melbourne 2018, s. 253

Żelechower Noach (Natan), “I Survived to Tell: A Holocaust Memoir about Survival in the Warsaw Ghetto and 7 Camps”, wyd. 2022, s. 318

Żeligowska Irena (Renia Grocher), “Dzika”, wyd. Ramat-Aviv 1999