Pamięć Treblinki

 1. Baza Yad Vashem Pages of Testimonies (YVP) To źródło oznaczone jest w bazie następująco: dla relacji złożonych przez osoby – YVP (stopień/stopnie pokrewieństwa). Dla danych z innych źródeł zawartych w Page of Testimonies – nazwa tego źródła. Np: YVP (córka), YVP (córka; List of murdered Jews from Germany).
 2. Inne bazy danych dostępne online: warszawa.getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM – ushmm.org) USHMM Holocaust Encyclopedia (encyclopedia.ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives  (GFHA) (gfh.org.il), archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (straty.pl), listy transportów z Terezina do Treblinki (holocaust.cz).
 3. Materiały dostępne w archiwach, np. akta Sądów Grodzkich o uznanie za zmarłego, w sprawach spadkowych lub innych.  Podawany jest skrót archiwum (np. APW – Archiwum Państwowe w Warszawie, APGr – Archiwum Państwowe w Grodzisku), potem nazwa zespołu (np. SG Milanówek – Sąd Grodzki w Milanówku), potem sygnatura (numer teczki). Np.: APW, RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygn. 7; archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (z podaniem sygnatury).
 4. Publikowane zbiory danych: książki telefoniczne, monitory polskie, Yizkor Books.
  Książki telefoniczne drukowane i/lub prezentowane na stronie genealogyindexer.org – podawany jest skrót wraz z rokiem wydania książki, czyli: ks. tel. 1939. Akta sądowe lub monitory polskie: podawana jest sygnatura akt lub monitorów polskich jak w pozycji 3. Yizkor books: w bazie podajemy skróty tytułów, jak przy pozycjach literackich.
 5. Słowniki i encyklopedie: wikipedia, Polski Słownik Biograficzny (PSB), Polski Słownik Judaistyczny (PSJ). W przypadku źródeł, do których jest dostęp elektroniczny, podawana jest tylko jego nazwa:wikipedia; culture.pl; jhi.pl/psj; sztetl.org.
 6. Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia (lista wykorzystanych dotychczas pozycji znajduje się poniżej).
 7. Relacje złożone w archiwach: Relacje złożone w archiwach ŻIH (AŻIH), Yad Vashem (AYV), Korczakianum, Fundacja Pamięć Treblinki (PT). W bazie dane te są opisane następująco: miejsce złożonej relacji, numer relacji, pokrewieństwo (jeśli jest znane), np.: AŻIH 301/3132 (brat); PT 5_2017 (wnuczka); AYV O.3/2035, Relacja Miriam Prajs. Uwaga: w większości wypadków imię i nazwisko osoby składającej relację umieszczamy w bazie w odrębnym polu bazy danych, które nie będzie widoczne na stronie internetowej.
 8. Inne relacje dostępne w Internecie.
 9. Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation- USC VHA; Ośrodek KARTA; inne), np. Jan Nowik, maszynopis wspomnień.
 10. Relacje ustne, złożone członkom Fundacji Pamięć Treblinki (lub innym osobom):
  Halina Birenbaum, Ewa Kantor-Majewska, Henryka Urbańska, Roman Weinfeld.
 11. Inne (np. zbiory muzeum w Chrzanowie, notatki w gazetach, korespondencja).

 

Ad. 6 Relacje, wspomnienia, pamiętniki wydane drukiem (dotychczas wykorzystane):

Archiwum Ringelbluma tom 13, Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć, wyd. ŻIH 2013, s. 235
Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau 1967, s. 276
Irena Birnbaum, Non omnis moriar, wyd. Czytelnik 1982, s. 150
Adina Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam, wyd. Świat Książki 2010, s.285
Z. Breustedt, Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942). wyd. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 2016, s.320
Stefan Chaskielewicz, Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945, wyd. Znak 1988 s. 120
Maria Ciesielska, Lekarze getta warszawskiego, wyd. Dwa Światy 2017, s. 384
Maria Czapska, Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny, wyd. Oficyna Poetów i Malarzy 1975, s. 135
Czarny rok… czarne lata… – opracowała Wiktoria Śliwowska, wyd. Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Warszawa 1996, s. 520
“Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski“, t. I i II, pod red. B. Engelking i J. Grabowskiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2018, s. 865 i 829
Patrycja Dołowy, Wrócę gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu, wyd. Czarne 2019, s. 296
Aleksandra Domańska, Grzybowska 6/10. Lament, wyd. Krytyka Polityczna 2016, s.204
Dzieci Holocaustu mówią… t. 1-5 , wspomnienia zebrane przez Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu”, wyd. Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu” w Polsce, Warszawa (wydanie rozszerzone, 2014-2016)
Marek Edelman, I była miłość w getcie, wyd. Świat Książki 2009,  s.200
Suzanna Ejbuszyc, Pamięć jest naszym domem, wyd. Prószyński i Ska 2016, s.392
Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokołowa Podlaskiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2014, s.113
Richard Glazar, Stacja Treblinka, wyd. Ośrodek Karta 2011, s. 202.
Hanka Goldszajd, Listy z getta, wyd. Wydawnictwo Charaktery Kielce 2007, s.120
Bernard Goldstein, Five Years in the Warsaw Ghetto, wyd. AK Press/Nabat 2005, s.266
Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego, wyd. Twój Styl 2000, s. 396
Józef Hen, Nowolipie, wyd. Sonia Draga 2019, s. 304
J. Juryś, Cadyk z Kocka miał dwie wnuczki [w:] Zeszyty Literackie 141 (1/2018)
Księgi Pamięci Gmin Żydowskich,  Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Monika Adamczyk-Garbowska wyd. UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2014, s. 632
Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, wyd. Znak 2000, s. 106
Sara Kraus-Kolkowicz, Dziewczynka z ulicy Miłej albo świadectwo czasu Holokaustu, wyd. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, s.85
Miriam Kuperhand and Saul Kuperhand, Shadows of Treblinka, wyd. University of Illinois Press 1998, s. 185
Abraham Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, wyd. ŻIH 2016, s. 300
Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego, wyd. Ossolineum 1987, s. 213
Władka Meed (Fajgełe Peltel), Po obu stronach muru, wyd. Jaworski, Warszawa 2003, s. 348
Ida Merżan, Aby nie uległo zapomnieniu, wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1987,s. 138
Krystyna Modrzewska (Mandelbaum), Trzy razy Lublin, wyd. Panta 1991, s. 175
Symcha Binem Motyl, Do moich ewentualnych czytelników, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011, s. 266
Tadeusz Obremski, Wśród zatrutych noży. Zapiski z getta i okupowanej Warszawy, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018 s. 283
Mietek Pachter, Umierać też trzeba umieć, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2015, s. 808
Pamiętnik Dawida Rubinowicza, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 126
Wiesław Paszkowski, Cmentarz żydowski w Częstochowie, przewodnik tom 1, wyd. Muzeum Częstochowskie Częstochowa 2012, s. 496
Simche Poliakewicz, Dzień w Treblince. Kronika żydowskiego życia 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, red. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince
Simche Poliakewicz, W cieniu Treblinki (Zagłada Sokołowa Podlaskiego). Książka wydana przez Ziomkostwo Sokołowa Podlaskiego w Izraelu, Tel Awiw, 1957; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/w-cieniu-treblinki
Alexander Polonius [Andrzej Marcin Neuman] Widziałem oblężenie Warszawy, wyd. Rebis 2018, s. 416
Jachiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki, wyd. Czytelnik 2011, s. 138
Bartłomiej Samarski, Zaginieni 1939-1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom II – powiat białostocki, wyd. Prymat 2011, s. 526
Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic“, wyd. Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, 2016, s. 460
Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, wyd. Krytyka Polityczna 2012, s.242
„Sny chociaż mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2016, s. 447
Helena Szereszewska, Krzyż i mezuza, wyd. Czytelnik 1993, s. 555
Monika Sznajdeman, Fałszerze pieprzu, wyd. Czarne 2016, s.300
Władysław Szpilman, Pianista, wyd. Znak 2002, s. 216
Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z Podziemia, wyd. ŻIH 2000, s. 389
Chris Webb,‎ Michal Chocholatý, The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance, wyd. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2014, s. 484
R. Weinfeld, Jedno tylko życie – Berek Lajcher, [w:] „Midrasz” 2013, nr 173/3 s. 36-43
Eddie Weinstein  (Jehuda Jakob Wajnsztajn), 17 dni w Treblince, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej  2012, s. 143
Jankiel Wiernik, Rok w Treblince, wyd. Komisja Koordynacyjna Warszawa 1944, s. 23
Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, wyd. Więź 2004, s. 212
Ada Willenberg, Skok do życia, wyd. Austeria 2012, s.210
Joanna  Wiszniewicz, A jednak czasem miewam sny, wyd. Czarne 2009, s. 136
Michał Wójcik, Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci, wyd. Znak 2018, s. 320
Malka Zylbersztajn, L’Chaim. The exceptional life of Chaim Sztajer, wyd. Jewish Holocaust Centre Melbourne 2018, s. 253
Irena Żeligowska (Renia Grocher), Dzika, wyd. Ramat-Aviv 1999