USC (University of South California) Shoah Foundation, Visual History Archive® to portal internetowy USC Shoah Foundation, który umożliwia użytkownikom przeszukiwanie i przeglądanie ponad 55 000 nagrań wideo osób, które przeżyły Holocaust i świadków ludobójstwa.Archive. USC zbiera ustne relacje osób, które przeżyły Holocaust. Podawany jest numer zeznania oraz pokrewieństwo osoby składającej relację z osobą zmarłą (jeśli jest znane).