USC (University of South California) Shoah Foundation, Visual History Archive. USC zbiera ustne relacje osób, które przeżyły Holocaust. Podawany jest numer zeznania oraz pokrewieństwo osoby składającej relację z osobą zmarłą (jeśli jest znane).