1. Ogólne założenia bazy imion „Pamięć Treblinki”

Fundacja “Pamięć Treblinki” zbiera informacje o ofiarach Obozu Zagłady w Treblince (Treblinka II) oraz o rodzinach tych ofiar. Dane te są umieszczane w bazie, której zawartość, sukcesywnie uzupełniana, jest udostępniana na niniejszej stronie internetowej Fundacji. W bazie umieszczane są dane osób, które zginęły podczas Zagłady, co do których na podstawie odnalezionych dokumentów i innych źródeł istnieje pewność lub poważne przypuszczenie, że:

a) są ofiarami Treblinki II, czyli:

 • zostały zatrzymane w celu wywiezienia do Treblinki i nie ma informacji, że zostały zwolnione,
 • zginęły w drodze do Treblinki lub nie ma informacji, że uciekły z transportu,
 • dojechały do Treblinki i nie ma informacji, że ją opuściły (uciekły, zostały wywiezione do innego obozu, uciekły w czasie buntu);

b) należą do najbliższej rodziny osoby (lub osób), które są ofiarami Treblinki II (rodzina to: wstępni, zstępni, ich małżonkowie i rodzeństwo, w uzasadnionych przypadkach inne osoby).

Uznajemy, że osoba „zginęła podczas Zagłady”, jeśli z wiarygodnego dokumentu lub świadectwa (najczęściej złożonego przez znaną z imienia i nazwiska osobę) wynika, że straciła ona życie nie w sposób naturalny, ale w wyniku działań okupanta lub innych osób współdziałających z okupantem w Zagładzie.

2. Dane umieszczane w bazie

Zbierane są następujące dane: imię (ewentualnie imiona lub przydomek); nazwisko (nazwiska); nazwisko panieńskie; imię ojca; imię matki; nazwisko panieńskie matki; data i miejsce urodzenia; wiek w chwili śmierci; rola w rodzinie (np. matka, zięć, wnuczka); zawód; miejsce (miejsca) zamieszkania przed wojną (z ulicą); adres wojenny; miejsce śmierci; inne informacje; fotografie. Przy każdej osobie podajemy źródła według listy źródeł (skrót źródła, numer relacji, tytuł publikacji).

3. Lista źródeł danych, z które uzyskiwane są informacje umieszczane na stronie Fundacji (lista nie jest zamknięta):

 • Baza Yad Vashem – Pages of Testimonies
 • Inne bazy danych dostępne online: warszawa.getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM) (ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives  (GFHM)(gfh.org.il), archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (straty.pl), listy transportów z Terezina do Treblinki (holocaust.cz)
 • Materiały dostępne w archiwach: np. akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych o uznanie za zmarłego, archiwum IPN
 • Publikowane zbiory danych: książki telefoniczne, monitory polskie, Yizkor Books
 • Słowniki i encyklopedie: wikipedia, Polski Słownik Biograficzny, Polski Słownik Judaistyczny
 • Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia
 • Relacje złożone w archiwach: ŻIH, Yad Vashem, Korczakianum, Fundacji Pamięć Treblinki
 • Inne relacje dostępne w Internecie
 • Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation, Ośrodek KARTA, inne)
 • Inne (np. zbiory muzeum w Chrzanowie, notatki w gazetach, korespondencja)
 • Relacje ustne, złożone członkom Fundacji Pamięć Treblinki (lub innym osobom).

 

Szczegółowe informacje dotyczące opracowania bazy i źródeł udostępniane są na życzenie.