Ogólne założenia bazy „Uciekinierzy”

Fundacja “Pamięć Treblinki” zbiera informacje o uciekinierach z Obozu Zagłady w Treblince (Treblinka II). Dane te są umieszczane w bazie, której zawartość, sukcesywnie uzupełniana, jest udostępniana na niniejszej stronie internetowej Fundacji. W bazie umieszczane są dane osób, które uciekły w czasie transportu do Treblinki (z pociągu), lub z samego obozu – od początków jego istnienia do powstania 2 sierpnia 1943 r.

Dane umieszczane w bazie

Zbierane są następujące dane: imię (ewentualnie imiona lub przydomek); nazwisko (nazwiska); nazwisko panieńskie; imię ojca; imię i nazwisko panieńskie matki; data i miejsce urodzenia lub wiek; zawód; miejsce (miejsca) zamieszkania przed wojną (z ulicą) lub w czasie wojny; miejsce i data transportu; informacja o samej ucieczce i dalszych losach osoby; czy przeżyła ucieczkę; fotografia.

Przy każdej osobie podajemy źródła według listy źródeł (skrót źródła, numer relacji, tytuł publikacji).

Lista źródeł danych, z które uzyskiwane są informacje umieszczane na stronie Fundacji (lista nie jest zamknięta):

  • Relacje złożone w archiwach: ŻIH, Yad Vashem, Fundacji Pamięć Treblinki
  • Inne bazy danych dostępne online: warszawa.getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM) (ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives (GFHM) (gfh.org.il)
  • Materiały dostępne w archiwach: np. akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych o uznanie za zmarłego
  • Yizkor Books
  • Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia
  • Inne relacje dostępne w Internecie
  • Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation, USHMM, inne)