Holocaust to nie tylko fizyczne unicestwienie narodu żydowskiego – milionów ludzi, młodych i starych, kobiet i mężczyzn, ludzi prostych i wykształconych, głęboko zakorzenionych w żydowskiej tradycji i całkiem zasymilowanych. Razem z nimi zamordowano ich całe dziedzictwo, kulturę, obyczaje, tradycje, religię i wspólnotę. Zamordowano też pamięć o nich. Ofiary pozbawiono nawet imion. Większość z nich nie ma nikogo, kto by mógł ich opłakiwać, bo razem z nimi zgładzono wszystkich bliskich.

Fundacja “Pamięć Treblinki” jest jednym z wielu miejsc przywracających pamięć o zamordowanych w czasie Zagłady. Szczególnie skupiamy się na tych, którzy zginęli w Treblince lub w drodze do niej.

Tworzymy “Księgi Imion” ofiar Treblinki – przeszukujemy bazy Yad Vashem, relacje zgromadzone w ŻIH, wspomnienia, przedwojenne i powojenne źródła, rozmawiamy z ostatnimi żyjącymi świadkami Zagłady, z rodzinami ofiar.

Gromadzimy jak najwięcej danych – imiona i nazwiska, wiek, adresy, zawody. Tam gdzie to możliwe, poznajemy powiązania rodzinne, by móc wspominać całe rodziny. Jeśli znamy historię ich życia czy szczegóły związane ze śmiercią, pragniemy je zapisać, udostępnić, a również odczytywać w trakcie comiesięcznych spotkań w Treblince. Chcemy przywoływać w tych pomordowanych naszych braci – z całym bogactwem ich życia, marzeń, planów, miłości, trosk, radości i kłopotów. Chcemy, by na trwałe powróciła o nich pamięć.

→  Opis bazy danych ofiar Treblinki

  Źródła informacji