[vc_row][vc_column][vc_column_text]Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?”]Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (dalej „Fundacja”).[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?”]Napisz do Fundacji. Oto nasze dane kontaktowe:

 • adres e-mail: fundacja@pamiectreblinki.org
 • adres pocztowy: Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince, Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa.

[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Skąd mamy Twoje dane?”]Dostajemy je od Ciebie, gdy otrzymujemy wypełnioną przez Ciebie ankietę z danymi osób, które zginęły podczas Zagłady.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację?”]Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda udzielona nam przy przekazywaniu nam wypełnionej ankiety. Podajesz nam w niej Twoje dane osobowe. Od tej chwili możemy je przetwarzać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) i wydanymi do niego aktami prawnymi.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie dla celów badań naukowych i historycznych. O ile nie została zastrzeżona Twoja anonimowość, to zgodnie z podpisanym przez Ciebie oświadczeniem Fundacja może przekazywać Twoje dane instytucjom, które tak jak Fundacja zbierają informacje o ofiarach Holokaustu i podpisały umowę z Fundacją o ochronie danych. Fundacja zadba, by Twoje dane były przetwarzane z poszanowaniem zasady minimalizacji danych, a zatem że w szczególności art. 89 Rozporządzenia dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia dokumentacji i badań historycznych będzie zawsze i w pełni przestrzegany.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także dlatego, że niezbędne jest utrzymanie kontaktu z Tobą, gdy:

 • ktoś będzie chciał skontaktować się z Tobą – wówczas będziemy chcieli móc przekazać Ci kontakt do tej osoby;
 • będzie to konieczne w celach statutowych Fundacji (upamiętnienie ofiar Zagłady).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w sposób opisany w Polityce Prywatności np. przesyłając mejla z podanego przez Ciebie w zeznaniu adresu lub pisemne oświadczenie na adres Fundacji. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Jednak nawet jeżeli wycofasz swoją zgodę, Fundacja będzie mogła nadal przetwarzać Twoje dane w ograniczony sposób dla celów badań naukowych i historycznych, o ile pozwolą na to obowiązujące regulacje prawne (art. 17 ust. 3 RODO) i zgodnie z Polityką Prywatności. Nigdy też, poza przypadkami wskazanymi w RODO, te dane bez Twojej zgody nie zostaną ujawnione.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?”]Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby przyjąć dane zgłoszonej przez Ciebie ofiary Zagłady:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub adres pocztowy,
 • kraj zamieszkania,
 • powiązanie z ofiarą Zagłady.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przyjąć przesłanego przez Ciebie zgłoszenia.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji w zakresie przetwarzanych danych?”]Gwarantujemy spełnienie Twoich praw w zakresie przetwarzanych danych wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych prawo pozwala w niewielkim stopniu ograniczyć Twoje uprawnienia, by raz złożona ankieta mogła stać się niezniszczalnym zeznaniem ważnym również dla następnych pokoleń.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • zażądasz usunięcia danych, sprzeciwisz się wobec ich przetwarzania albo wycofasz zgodę na ich przetwarzanie: zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO Twoje dane będą mogły być nadal przez nas przetwarzane w ograniczonym jednak zakresie przede wszystkim dla celów prowadzonej dokumentacji historycznej. Nie będziemy już ich jednak przetwarzać dla utrzymania kontaktu z Tobą, ani nie będziemy ich nikomu udostępniać. Dodatkowo jeżeli wyraziłeś wcześniej zgodę na udostępnienie swoich danych na publicznie dostępnej stronie internetowej Fundacji, Twoje dane zostaną z tej strony usunięte. Podejmiemy także działania, by poinformować administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe, że mają usunąć wszelkie łącza do tych danych, ich kopie lub ich replikacje.
 • cofniesz swoją wcześniejszą zgodę na udostępnienie swoich danych na publicznie dostępnej stronie internetowej Fundacji danych; Twoje dane zostaną z tej strony usunięte. Podobnie jak w przypadku żądania usunięcia danych podejmiemy kroki, by poinformować administratorów przetwarzających Twoje dane osobowe, że mają usunąć wszelkie łącza do tych danych, ich kopie lub ich replikacje;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – wtedy możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Gdy zauważysz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte – wtedy ograniczymy przetwarzanie na czas potrzebny do ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: zechcesz przekazać te dane innej organizacji, wtedy wykonamy ich kopię, i przekażemy Tobie lub wskazanej instytucji.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?”]Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, ale tylko jeśli ich żądanie wynika z obowiązującego prawa. Twoje wybrane dane (imię, nazwisko, kraj zamieszkania i powiązanie z ofiarą) możemy także udostępnić osobom lub organizacjom o misji podobnej do naszej, aby one również mogły znać informacje o podanych przez Ciebie ofiarach Zagłady. Może to nastąpić tylko pod warunkiem uzyskania wcześniej na to Twojej zgody i podpisania przez te osoby lub organizacje odpowiedniej umowy z Fundacją przewidującej w szczególności właściwą ochroną Twoich danych.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?”]Poza przypadkiem opisanym powyżej Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wówczas, gdy wyrazisz na to zgodę, a także gdy pozwolą na to obowiązujące przepisy prawa.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?”]Przechowujemy Twoje dane osobowe bezterminowo, ponieważ tylko w ten sposób możemy wykazywać, że przekazane przez Ciebie dane pochodzą z konkretnego, wiarygodnego źródła.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?”]Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]