Na stronie udostępnione jest wyszukiwanie standardowe oraz (ograniczone do imienia, nazwiska i miasta) metodą Daitch-Mokotoff Soundex Coding (zob. wikipedia). DM Soundex to wyszukiwanie fonetyczne, przeznaczone szczególnie dla języków słowiańskich oraz jidysz, które znajduje wartości brzmiące podobnie.

Ekran wpisywania kryteriów wyszukiwania podzielony został na dwie części. Pierwsza zawiera tylko pola do wpisania imienia, nazwiska, miasta (zamieszkania lub deportacji) i daty urodzenia. Drugi zawiera 14 pól, ułatwiających bardziej precyzyjne znalezienie szukanych informacji. Poniżej opisano sposób funkcjonowania wszystkich pól.

 1. Imię– są dwa pola i dwa sposoby wyszukiwania: Imię (standard) oraz Imię (DM Soundex). Szukanie standardowe – wyszukiwane są imiona, które zawierają wpisany tekst bez uwzględnienia wielkości znaków (np. szukanie „ewa” daje w wyniku np. „Ewa” „Batszewa” itd.). Wpisanie tego imienia w polu Imię (DM Soundex) da w wyniku dodatkowo imiona brzmiące podobnie, np. „Ahuwa”, „Jehoszua” i inne. Jeśli chcemy szukać przy pomocy DM Soundex, nie należy wypełniać pola Imię (standard) – i odwrotnie.
 2. Nazwisko– są dwa pola i dwie możliwości wyszukiwania (podobnie jak w przypadku Imienia): Nazwisko (standard) oraz Nazwisko (DM Soundex). Pierwsza z nich daje w wyniku nazwiska zawierające szukany tekst bez uwzględnienia wielkości znaków (np. szukanie „gold” da takie wyniki jak „Gold”, „Goldman” lub „Ningold”). Wyszukiwanie poprzez pole Nazwisko (DM Soundex) da w wyniku nazwiska brzmiące podobnie (np. szukanie „lipszyc” da w wyniku również „Lifszyc”, „Liwszyc”, czy „Lipska”). Jeśli chcemy szukać przy pomocy DM Soundex, nie należy wypełniać pola Nazwisko (standard) – i odwrotnie.
 3. Data urodzenia– wyszukiwanie osób, których podany rok (data) urodzenia zawiera szukaną wartość; wybranie pierwszych trzech znaków pokazuje podpowiedź.
 4. Płeć– umożliwia wyszukiwanie kobiet lub mężczyzn; w polu jako informacja wyświetlana jest liczba rekordów bazy dla obu tych wartości pola.
 5. Imię ojca – po wpisaniu pierwszych trzech znaków pokazuje się podpowiedź (wyświetlą się wszystkie możliwości, które są w bazie); do wyszukiwania można wybrać jedną z nich.
 6. Imię i nazwisko panieńskie matki – Wyszukiwanie po imieniu i nazwisku panieńskim matki. Po wpisaniu pierwszych trzech znaków pokazuje się podpowiedź (wyświetlą się wszystkie możliwości, które są w bazie); do wyszukiwania można wybrać jedną z nich.
 7. Miasta– wyszukiwane są osoby, których miasto urodzenia, miasto (lub miasta) zamieszkania przed wojną, miasto (lub miasta) zamieszkania w czasie wojny, miasto skąd nastąpiła deportacja spełnia szukane kryteria; szukanie „warszawa” da w wyniku wszystkie osoby, które urodziły się w Warszawie, mieszkały w Warszawie  lub były deportowane z Warszawy; po wpisaniu pierwszych trzech znaków pokazuje się podpowiedź.
 8. Zawód– po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – wszystkie zawody zawierające w nazwie wpisane litery („lekar” – listę zawodów lekarskich np. „lekarz dentysta” lub „lekarka pediatra”).
 9. Historia– po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – uwagi zawierające podane litery. Uwagi to dodatkowe informacje związane z daną osobą.
 10. Sposób ucieczki (z transportu/ z obozu/ w powstaniu/brak danych) – wyszukiwane są osoby, które uciekły albo z transportu do obozu, albo z samego obozu, albo w czasie powstania 2.08.1943 r. (W wynikach powinno się pokazywać Ucieczka: z transportu, z obozu, z powstania a nie: transport (odmienić)
 11. Czy przeżył ucieczkę (tak/nie/brak danych) – wyszukiwane są osoby, które spełniają jedno z kryteriów: przeżyły ucieczkę lub nie, bądź los ich jest nieznany.
 12. Data śmierci – gdy znana jest tylko data deportacji, i wiadomo, że osoba zginęła w trakcie ucieczki z pociągu, ta data podana jest tutaj. Daty zapisane są w formacie DD.MM.RRRR. Gdy znany jest tylko miesiąc, podany jest słownie.
 13. Miejsce śmierci – jest podawane, jeśli jest znane.
 14. Źródło– po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – źródła zawierające w nazwie podane litery. Więcej informacji o wykorzystanych źródłach oraz o skrótach znajduje się w zakładce Lista źródeł.

 

Pola prezentowania wyników:

Na stronę – liczba rekordów pokazywanych na jednej stronie.

 

Przyciski:

 1. Szukaj– rozpoczyna wyszukiwanie.
 2. Wyczyść– usuwa wyniki i wpisane warunki wyszukiwania.
 3. Wróć– przenosi do strony „Księga Imion” i powoduje wyjście z bazy danych.
 4. Dodaj osobę– przenosi do strony „Ankieta Księga Imion”, gdzie można dodać osobę do bazy (głównej lub uciekinierów) lub uzupełnić podane w bazie informacje.