Fundacja Pamięć Treblinki zbiera wszelkie dostępne informacje o ofiarach obozu zagłady w Treblince, a takż eo osobach, które uciekły w drodze do Treblinki lub z obozu. Nie chcemy, aby te osoby – zgodnie z intencjami nazistów – pozostały anonimowe. Ważne jest dla nas każde imię. Jeśli zechcieliby Państwo podzielić się z nami posiadanymi informacjami o swoich rodzinach/znajomych, to bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety on-line. Nawet wypełniona w części będzie dla nas bardzo cenna.

Uwagi do wypełniania ankiety:
Jeśli podawane są dane kilku osób – np. dzieci jednej rodziny – to można wypełnić osobną ankietę dla każdej z osób lub wymienić je wszystkie razem. Jeśli nie znacie Państwo dokładnej daty urodzenia, to prosimy choćby o orientacyjną. Jeśli brak dokładnego adresu, to może znana jest choć dzielnica lub miejscowość.
Jeśli macie Państwo jakieś pamiątki, listy, fotografie czy inne dokumenty dotyczące opisywanych osób, można również dołączyć je do ankiety w postaci plików.
Jeśli później będą Państwo chcieli jeszcze uzupełnić lub zmienić przekazane dane – bardzo prosimy o kontakt z Fundacją.
Aby umieścić ankietę w bazie, potrzebujemy Państwa formalnego podpisu. Dlatego istotne jest podpisanie ankiety na ekranie. Ankietę “Księga Imion” można również pobrać jako dokument Word, w języku polskim lub hebrajskim
, a po wypełnieniu i podpisaniu ręcznie wysłać do Fundacji skan mejlem lub oryginał pocztą.
Ankieta (po jej wypełnieniu za pomocą formularza znajdującego się poniżej, podpisaniu na ekranie i zapisaniu na komputerze) może być wysłana bezpośrednio poprzez stronę internetową. Należy wybrać poniższy przycisk i na kolejnym ekranie dołączyć ankietę jako plik PDF.

WYŚLIJ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ

Dziękujemy!


ANKIETA

  Imię i nazwisko - ew. poprzednio używane nazwiska, dla kobiet – nazwisko panieńskie (wymagane)

  Data i miejsce urodzenia

  Miejsca zamieszkania (przed wojną i w czasie wojny – w jakim getcie znajdowała się ta osoba)

  Imiona rodziców (nazwisko panieńskie matki)

  Wykształcenie

  Wykonywany zawód (przed wojną i w czasie wojny)

  Miejsce śmierci

  Inne informacje: np. data i miejsce deportacji, wydarzenia dotyczące okoliczności deportowania danej osoby (rodziny). Jeśli macie Państwo dłuższą opowieść, skontaktujemy się, żeby jej wysłuchać lub prosimy o przesłanie jej do nas mejlem lub pocztą.

  Współmałżonek (imię i nazwisko, data urodzenia, wykonywany zawód)

  Dzieci - imiona i daty urodzenia (wiek), inne informacje, np. nazwa szkoły, członkostwo w organizacjach

  Ewentualne inne znane osoby, które zostały zamordowane

  Kim dla Pani/Pana była opisywana osoba

  Źródła informacji o opisywanej osobie (wymagane)

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (wymagane)

  Kontakt – email (wymagane)

  Kontakt: adres i telefon (wymagane)

  Data wypełnienia

  Zweryfikuj proszę, czy wszystkie dane są całkowicie poprawne, po przejściu na następną stronę będzie można te dane tylko wysłać albo odrzucić.

  POWRÓT DO EDYCJI