Pamięć Treblinki

Fundacja Pamięć Treblinki we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym zbiera wszelkie dostępne informacje o ofiarach obozu zagłady w Treblince. Nie chcemy, aby te osoby – zgodnie z intencjami nazistów – pozostały anonimowe. Ważne jest dla nas każde imię. Jeśli zechcieliby Państwo podzielić się z nami posiadanymi informacjami o swoich rodzinach/znajomych, to bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety on-line. Nawet wypełniona w części będzie dla nas bardzo cenna.

Ankietę można również pobrać jako dokument word, a po wypełnieniu i podpisaniu wysłać do nas skan mejlem lub pocztą oryginał: Ankieta “Księga Imion”.doc

Jeśli podawane są dane kilku osób – np. dzieci jednej rodziny – to można wypełnić osobną ankietę dla każdej z osób lub wymienić je wszystkie razem. Jeśli nie znacie Państwo dokładnej daty urodzenia, to prosimy choćby o orientacyjną. Jeśli brak dokładnego adresu, to może znana jest choć dzielnica lub miejscowość.

Jeśli macie Państwo jakieś pamiątki, listy, fotografie czy inne dokumenty dotyczące opisywanych osób, bylibyśmy bardzo wdzięczni za ich udostępnienie do skopiowania.

Aby móc umieścić przysłane dane w bazie Fundacji, musimy otrzymać formalne zgłoszenie, potwierdzone własnoręcznym podpisem. Dlatego ankietę wypełnioną on-line wyślemy z prośbą o jej podpisanie i odesłanie do Fundacji.

Jeśli później będą Państwo chcieli jeszcze uzupełnić lub zmienić przekazane dane – bardzo prosimy o kontakt z Fundacją.


ANKIETA

Imię i nazwisko - ew. poprzednio używane nazwiska, dla kobiet – nazwisko panieńskie

Data i miejsce urodzenia

Miejsca zamieszkania (przed wojną i w czasie wojny – w jakim getcie znajdowała się ta osoba)

Imiona rodziców (nazwisko panieńskie matki)

Wykształcenie

Wykonywany zawód (przed wojną i w czasie wojny)

Miejsce śmierci

Inne informacje: np. data i miejsce deportacji, wydarzenia dotyczące okoliczności deportowania danej osoby (rodziny). Jeśli macie Państwo dłuższą opowieść, skontaktujemy się, żeby jej wysłuchać lub prosimy o przesłanie jej do nas mejlem lub pocztą.

Współmałżonek (imię i nazwisko, data urodzenia, wykonywany zawód)

Dzieci - imiona i daty urodzenia (wiek), inne informacje, np. nazwa szkoły, członkostwo w organizacjach

Ewentualne inne znane osoby, które zostały zamordowane

Kim dla Pani/Pana była opisywana osoba

Źródła informacji o opisywanej osobie (wymagane)

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (wymagane)

Kontakt – email (wymagane)

Kontakt: adres i telefon (wymagane)

Data wypełnienia

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (Fundacja „Pamięć Treblinki”), której siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 00-090, ul. Tłomackie 3/5. Przysługuje Państwu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Państwa dane będą przetwarzane do celów prowadzenia badań naukowych i historycznych, w tym przede wszystkim do tworzenia listy ofiar obozu zagłady „Treblinka II” (art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia RODO). Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem włączenia danych zawartych w przekazywanej ankiecie do zasobu przechowywanej przez Fundację „Pamięć Treblinki” dokumentacji ofiar Zagłady w tym obozu zagłady Treblinka II.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Fundację umów służących realizacji naszych celów statutowych.
Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych, okresach ich przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach zawarte są w dokumencie: „Polityka Prywatności”, zamieszczonym na stronie https://pamiectreblinki.pl/ochrona-danych-osobowych/
Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Oświadczam, że przeczytałem zamieszczoną na stronie Fundacji Politykę Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przeze mnie danych osobowych do celów prowadzonych badań naukowych i historycznych, w tym dla tworzenia listy ofiar obozu zagłady Treblinka II, w sposób w tej Polityce opisany.

Wyrażam zgodę na ujawnienie wyłącznie mojego imienia, nazwiska i mojego powiązania z ofiarą innym podmiotom gromadzącym dane ofiar Zagłady albo prowadzącym badania naukowe i historyczne pod warunkiem podpisania przez nie z Fundacją „Pamięć Treblinki” umowy regulującej zasady przetwarzania przez te podmioty udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Wyrażam zgodę na udostępnienie wyłącznie mojego imienia, nazwiska i mojego powiązania z ofiarą Zagłady na powszechnie dostępnej stronie internetowej Fundacji „Pamięć Treblinki”.