Dodaj wypełnioną ankietę (akceptowane formaty plików: *.pdf)

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (Fundacja "Pamięć Treblinki"), której siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 02-515, ul. Puławska 5/2. Przysługuje Państwu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Państwa dane będą przetwarzane do celów prowadzenia badań naukowych i historycznych, w tym przede wszystkim do tworzenia listy ofiar obozu zagłady "Treblinka II" (art. 6 ust. 1 lit. "a" Rozporządzenia RODO). Wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem włączenia danych zawartych w przekazywanej ankiecie do zasobu przechowywanej przez Fundację "Pamięć Treblinki" dokumentacji ofiar Zagłady w tym obozu zagłady Treblinka II. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych przez Fundację umów służących realizacji naszych celów statutowych. Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych, okresach ich przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach zawarte są w dokumencie: "Polityka Prywatności", zamieszczonym na stronie https://pamiectreblinki.pl/ochrona-danych-osobowych/. Możecie Państwo w każdym czasie wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego.

    Oświadczam, że przeczytałem powyższą informację i zamieszczoną na stronie Fundacji Politykę Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przeze mnie danych osobowych do celów prowadzonych badań naukowych i historycznych, w tym dla tworzenia listy ofiar obozu zagłady Treblinka II, w sposób w tej Polityce opisany. (Zaznaczenie zgody jest obowiązkowe.)

    Wyrażam zgodę na ujawnienie wyłącznie mojego imienia, nazwiska i mojego powiązania z ofiarą innym podmiotom gromadzącym dane ofiar Zagłady albo prowadzącym badania naukowe i historyczne pod warunkiem podpisania przez nie z Fundacją "Pamięć Treblinki" umowy regulującej zasady przetwarzania przez te podmioty udostępnionych danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

    Wyrażam zgodę na udostępnienie wyłącznie mojego imienia, nazwiska i mojego powiązania z ofiarą Zagłady na powszechnie dostępnej stronie internetowej Fundacji "Pamięć Treblinki".