Tabela prezentuje transporty do obozu zagłady w Treblince ze wszystkich znalezionych dotychczas miejscowości. W miarę możliwości uwzględniono również przesiedlenia mieszkańców z innych miejscowości do miejsc, skąd wysyłano ich do Treblinki. Podano też daty przesiedleń oraz daty transportów do Treblinki.
Niemal wszystkie deportacje były prowadzone z terenu okupowanej przez Niemców Polski. Kilkanaście, które były spoza tego obszaru, opisano z podaniem kraju.
W większości wypadków podana liczba deportowanych jest przybliżona.

Główne źródła danych:
wikipedia.org/Timeline of Treblinka extermination camp
https://www.sztetl.org.pl
https://teatrnn.pl

Zasady przyjęte w tabeli:
Filtrowanie miejscowości – według nazw z polskimi znakami (jak w tabeli).
Szukanie obejmuje wszystkie pola. Miejscowości można szukać po nazwach z polskimi znakami lub bez nich.

Filtruj:

wdt_ID Miasto Data przesiedlenia Data przesiedlenia Miasto, do którego przesiedlano Data transportu do Treblinki Data transportu do Treblinki Liczba wywiezionych Historia zagłady Miasta, z których przesiedlano Pierwsze deportacje Miasto (litery łacińskie)
1103 Abramowo styczeń 1942 01.01.1942 Kamieniec Litewski, Wysokie Litewskie (stacja kolejowa) 09 lub 12.11.1942 09.11.1942 27 W styczniu 1942 r. Niemcy deportowali wszystkich żydowskich mieszkańców Abramowa do getta w Kamieńcu Litewskim. Dnia 9 listopada 1942 r. żydowska społeczność Abramowa i okolic została zabrana na stację kolejową w miejscowości Wysokie Litewskie, a stamtąd wywieziona do obozu zagłady w Treblince.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/a/1736-abramowo/99-historia-spolecznosci/137016-historia-spolecznosci
Abramowo Kamieniec Litewski Wysokie Litewskie
1104 Adamów październik 1942 30.10.1942 Łuków 26-27.10 i 07-11.11.1942 26.10.1942 1.724 Akcja wysiedleńcza rozpoczęła się w połowie października 1942 roku. Ponad 300 osób starszych i niedołężnych zostało rozstrzelanych na miejscu – na przedmieściach, na łące leżącej na wschód od kościoła. Ciała ofiar zostały pochowane w polu, ok. 500 m. od miejsca egzekucji, w kierunku wsi Glinne. Większość spośród pozostałych – 1724 osoby, przesiedlono do getta w Łukowie, skąd w dniach 26–27 października 1942 r. oraz 7–11 listopada 1942 r., wraz z mieszkańcami Łukowa, Kocka, Wojcieszkowa, Stanina i innych okolicznych miejscowości, trafili do obozu zagłady w Treblince. W osadzie pozostała tylko niewielka grupa żydowskich robotników, zgrupowana w obozie pracy. Został on ostatecznie zlikwidowany w sierpniu 1943 roku.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/a/1928-adamow/99-historia-spolecznosci/137017-historia-spolecznosci
Adamow Lukow Kock Wojcieszkow Stanin
1105 Andrzejewo 1942 01.09.1942 Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r., do Andrzejewa ponownie wkroczyli Niemcy. Zdewastowali żydowski cmentarz i synagogę. Jesienią 1941 r. we wsi Mianówek Niemcy zamordowali część żydowskich mieszkańców miasteczka, a także Czyżewa i Zaręb Kościelnych. W 1942 r. pozostali jeszcze przy życiu Żydzi zostali wywiezieni do Treblinki, gdzie zostali zamordowani.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/a/1008-andrzejewo/99-historia-spolecznosci/137023-historia-spolecznosci
Czyżew, Zaręby Kościelne Andrzejewo Czyzew Zareby Koscielne Mianowek
1106 Augustów 01.11.1942 01.11.1942 Bogusze 10.11.1942 10.11.1942 2.000 1. Likwidacja getta w Augustowie miała miejsce w listopadzie i grudniu 1942 roku. W dniu 2 listopada 1942 r. wszystkich więźniów augustowskiego getta – głównie kobiety i dzieci – Niemcy deportowali do obozu przejściowego w miejscowości Bogusze w pobliżu Grajewa. W obozie tym, w którym przetrzymywano wówczas ok. 7 tys. Żydów, panowały bardzo trudne warunki bytowe, wskutek czego w ciągu kilku kolejnych tygodni zmarło ok. 1,7 tys. osób. W grudniu 1942 r. i styczniu 1943 r. augustowscy Żydzi zostali deportowani przez obóz przejściowy w Boguszach do obozów zagłady w Treblince i Auschwitz-Birkenau, gdzie większość z nich została zamordowana w komorach gazowych.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/a/663-augustow/99-historia-spolecznosci/137029-historia-spolecznosci
2. W okresie 10 listopada – 15 grudnia z kompleksu obozów Bogusze wywieziono do Treblinki 2000 Żydów z Augustowa.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
3. 2 listopada 1942 Niemcy otoczyli getto. Wszystkich znajdujących się w nim Żydów przewieziono pieszo i wozami do obozu przejściowego w pobliżu wsi Bogusze koło Grajewa. Tam każdy więzień dostawał tylko 100 gramów chleba dziennie i rzadką zupę. W obozie w tych warunkach wiele osób zachorowało i zmarło. Pierwszy transport 5000 Żydów wyruszył z Boguszy do Treblinki w połowie grudnia 1942 r. 7 stycznia 1943 r. przybył do Auschwitz drugi transport z Boguszy. Po selekcji Niemcy pozostawili w obozie Auschwitz około 500 mężczyzn i kobiet. Z wyjątkiem kilku, wszyscy zginęli jakiś czas później w Auschwitz.
"Pinkas Hakehillot Polin, “Augustów” - Encyclopedia of Jewish Communities in Poland, Volume IV, Published by Yad Vashem in Jerusalem, 1989"
https://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol4_00126.html
Augustów Bogusze Grajewo
1107 Baczki 23–25.09.1942 23.09.1942 1.665 23–25 września 1942 r. Żydzi z Baczek zostali wywiezieni, a następnie zgładzeni w obozie zagłady w Treblince. Część z tych, którzy próbowali ukrywać się w lasach, była ścigana i wydawana przez chłopów.
https://sztetl.org.pl/pl/node/137033
Baczki
1108 Bałtów - Pętkowice 24.09.1942 24.09.1942 Tarłów, Jasice (stacja kolejowa) 29.10.1942 29.10.1942 100 24 września 1942 r. Żydzi z miejscowości Bałtów Pętkowice zostali przesiedleni do getta w Tarłowie. Getto w Tarłowie zostało zlikwidowane 29 października – Żydów w nim przebywających wywieziono do Treblinki ze stacji kolejowej w Jasicach.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/24-wrzesnia-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-starachowice-baltow-petkowice/
Baltow Petkowice Tarlow Jasice
1109 Biała Podlaska lipiec 1943 01.07.1943 1.200 Ostatni transport Żydów z Białej Podlaskiej wyruszył do Treblinki w lipcu 1943 r.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/265-biala-podlaska/99-historia-spolecznosci/137060-historia-spolecznosci
Biala Podlaska
1110 Biała Podlaska 26.09-01.10.1942 26.09.1942 Międzyrzec Podlaski 06.10.1942 06.10.1942 6.000 1. Likwidacja getta rozpoczęła się 10 czerwca 1942 r. Grupę ponad 3 tys. Żydów z getta w Białej Podlaskiej wywieziono wówczas do obozu zagłady w Sobiborze. W kolejnych miesiącach do bialskiego getta przesiedlono ludność z likwidowanych gett w mniejszych miejscowościach powiatu, m.in. 378 Żydów z Podedworza, 1883 Żydów z Janowa Podlaskiego oraz 1150 Żydów z Konstantynowa. We wrześniu 1942 r. rozpoczęła się ostateczna likwidacja getta w Białej. We wrześniu i październiku w mieście zostało zamordowanych ok. 3600 Żydów. Część osób rozstrzelano na terenie getta (ok. 600 osób), część na cmentarzu żydowskim (ok. 1 tys. osób), a część na placu zwanym „Popówka” (ok. 2 tys. osób). Pozostałych Żydów z Białej Podlaskiej, wraz z ludnością z Podedworza, Janowa Podlaskiego i Konstantynowa (w sumie ok. 6 tys. osób) przetransportowano furmankami i przepędzono pieszo do Międzyrzeca Podlaskiego. Zgromadzona w Międzyrzecu Podlaskim ludność żydowska kierowana była następnie transportami kolejowymi do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/265-biala-podlaska/99-historia-spolecznosci/137060-historia-spolecznosci
2. We wrześniu przez Białą Podlaską wysiedlono około 1800 Żydów z Janowa Podlaskiego, od 700 do 1150 Żydów z Konstantynowa, a także 378 z Podedwórza do Międzyrzeca Podlaskiego, skąd większość deportowano do Treblinki. Wraz z nimi, między 26 września a 1 października, deportowano tam furmankami i pieszo, również około 4800 Żydów z Białej Podlaskiej. 6 października 1942 roku niemieccy okupanci deportowali do Międzyrzeca Podlaskiego około 1200 Żydów pracujących przymusowo w obozach pracy zlokalizowanych wokół Białej Podlaskiej. Oprócz kilku osób, które uciekły i schroniły się w pobliskich lasach, wszyscy przymusowi pracownicy, wraz z 1500–2000 Żydami z Białej Podlaskiej, wysiedlonymi tam wcześniej zostali deportowani do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar/biala-podlaska-akcja-reinhardt/
3. We wrześniu 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji getta w Białej Podlaskiej. Zamordowano wówczas od 3500 do 4000 Żydów. Na terenie samego getta w mieście Biała Podlaska rozstrzelano około 500 Żydów, na cmentarzu żydowskim – kirkucie natomiast około 1000 Żydów. Tego dnia miała też miejsce egzekucja mieszkańców getta na placu zwanym „Popówka”, w trakcie której rozstrzelano jeszcze około 2000 Żydów. Pozostałych przy życiu Żydów łącznie z ludnością żydowską z Janowa Podlaskiego i Konstantynowa w liczbie około 6000 osób skierowano pieszo do Międzyrzeca Podlaskiego. Tam w obrębie getta zorganizowano punk zborny z umieszczonymi uprzednio Żydami z Radzynia Podlaskiego i Parczewa. Transporty takie miały miejsce w dniach 26 września i 6 października 1942 r. Z Międzyrzeca Podlaskiego ludność żydowska kierowana była następnie transportami kolejowymi do obozu masowej zagłady w Treblince. W lipcu 1943 r. odjechał z Międzyrzeca Podlaskiego ostatni transport Żydów do Treblinki, a w okresie od września 1942 r. do lipca 1943 r. w Międzyrzecu i okolicy Niemcy zamordowali około tysiąca podlaskich Żydów.
https://holocaust.myoptimus.com/Getta.html
Boćki, Janów Podlaski, Konstantynów, Mława, Podedwórze, Serock, Suwałki, Wisznice We wrześniu 1939 r. Biała Podlaska została zajęta przez wojska sowieckie, a w październiku wkroczyły wojska niemieckie. W grudniu tego samego roku Niemcy deportowali do miasta ok. 3 tys. Żydów z Suwałk i Serocka, a nieco później – ok. 1 tys. żydowskich jeńców wojennych, tj. żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli przez Armię Czerwoną. Niemcy zburzyli też wówczas murowaną synagogę przy ul. Szkolny Dwór. Od 1941 r. do 17 listopada 1942 r. w Białej Podlaskiej funkcjonował obóz pracy przymusowej dla Żydów. Nosił nazwę „Vineta” i był zlokalizowany w barakach na przedmieściu dzielnicy Wola. Więźniowie (ok. 3 tys. osób) pracowali w warsztatach ślusarskich oraz wykonywali prace melioracyjne.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/265-biala-podlaska/99-historia-spolecznosci/137060-historia-spolecznosci
Biala Podlaska Miedzyrzec Podlaski Bocki Janow Podlaski Konstantynow Mlawa Podedworze Serock Suwalki Wisznice Podedworze Radzyn Podlaski Parczew
1111 Biała Rawska Rawa Mazowiecka (stacja kolejowa) 26 lub 27.10.1942 27.10.1942 4.000 1. We wrześniu 1939 r., zaraz po wkroczeniu do miasteczka, Niemcy kazali wszystkim mieszkańcom (zarówno Polakom jak i Żydom) zgromadzić się na rynku. Zgromadzenie to sfilmowali, by wykorzystywać je dla własnej propagandy. Na jesieni 1941 r. okupanci utworzyli getto, w którym zgromadzono blisko 6 tys. Żydów z Białej, Piaseczna i Żyrardowa. Wielu z nich zmarło wskutek głodu i chorób. Likwidacja getta nastąpiła 27.10.1942 roku. Jego mieszkańców przewieziono do Rawy Mazowieckiej, a następnie do obozu zagłady w Treblince.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/466-biala-rawska/99-historia-spolecznosci/137061-historia-spolecznosci
2. 26 października 1942 r. miała miejsce akcja likwidacyjna w getcie w Białej Rawskiej. Więźniowie getta (ok. 4 tys. osób) zostali przymusowo przesiedleni do getta w Rawie Mazowieckiej, gdzie po przyjeździe musieli spać na ulicach. O świcie 27 października getto zostało otoczone przez niemiecką i polską (granatową) policję, a w ciągu następnych dni, Żydów z Białej Rawskiej wraz z Żydami z Rawy Mazowieckiej, Niemcy deportowali pociągiem do obozu zagłady w Treblince. Żydzi byli tak strasznie stłoczeni w zamkniętych wagonach, że wiele osób udusiło się podczas podróży. Po przybyciu do Treblinki wszyscy pozostali przy życiu Żydzi zostali zamordowani w komorach gazowych.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/22-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-tomaszow-mazowiecki-biala-rawska/
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 198
Piaseczno, Żyrardów Biala Rawska Rawa Mazowiecka Piaseczno Zyrardow
1112 Białaczów 02.10.1942 02.10.1942 Opoczno 27.10.1942 27.10.1942 250 1. Wśród 3000 Żydów wywiezionych 27.10.1942 r. z Opoczna do Treblinki było 250 Żydów z Białaczowa, przepędzonych stamtąd w dniu 2 października.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/27-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-tomaszow-mazowiecki-opoczno
2. 27 pozostałych w Białaczowie Żydów zatrzymano, aby posegregowali dobytek Żydów i uprzątnęli puste żydowskie domy. 27 października 1942 r. ci pozostali Żydzi zostali wysłani do obozu zagłady w Treblince, podobnie jak Żydzi białaczowscy, którzy zostali wysłani do Opoczna oraz Żydzi z Paradyża i Skrzynna, którzy zostali zgromadzeni w Opocznie. Transport deportacyjny do Treblinki liczył około 3000 osób.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 196
Płock Bialaczow Opoczno Plock Opoczno Paradyz Skrzynne
1113 Białobrzegi Dobieszyn (stacja kolejowa) 01.09.1942 lub 01.10.1942 01.09.1942 3.500 1. Ostateczna likwidacja getta została przeprowadzona przez Niemców we wrześniu bądź październiku 1942 roku. Spośród Żydów zgromadzonych na rynku Niemcy wyselekcjonowali około 100 młodych zdolnych do pracy. Pozostali, ok. 3500 osób, zostali pognani w kierunku Dobieszyna. W trakcie marszu eskorta biła i mordowała tych, którzy nie byli w stanie dotrzymać tempa kolumnie. Na tych, którzy dotarli na miejsce, czekały bydlęce wagony, którymi zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince, gdzie znaleźli śmierć w komorach gazowych.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/1264-bialobrzegi/99-historia-spolecznosci/137062-historia-spolecznosci
2. Prawdopodobnie 1 września (podawany jest też dzień 1 października) zostało zlikwidowane getto w Białobrzegach. Wśród Żydów z Białobrzegów byli też Żydzi przesiedleni tu ze zlikwidowanych wcześniej gett w Stromcu (około 300 osób, połowa czerwca), Wyśmierzycach (500 osób, 20 sierpnia), Jedlińsku (1000 osób, sierpień). Wszyscy Żydzi zostali zgromadzeni na rynku. Wybrano 100 zdrowych i silnych Żydów, których skierowano do obozu pracy. Około 200 starych i chorych zaprowadzono na cmentarz żydowski, gdzie zostali rozstrzelani i pochowani w masowym grobie. Około 3500 Żydów uformowało kolumnę, która ruszyła przez Stromiec do stacji kolejowej w Dobieszynie. Pociąg z Żydami z Białobrzegów oraz Stromca, Jedlińska i Wyśmierzyc odjechał ze stacji w Dobieszynie do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/1-wrzesnia-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-radom-bialobrzegi
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 200
Przytyk, Stromiec, Wyśmierzyce, Warszawa, Jedlińsk, Warka, Mogielnica, Grójec, Nowe Miasto nad Pilicą Niemcy przesiedlali do Białobrzegów Żydów z innych miejscowości. Wiosną 1941 r. trafiły tu 53 rodziny z Przytyku. Ludność żydowska przybywała też ze Stromca i Wyśmierzyc. W maju i sierpniu 1941 r. deportowano tu również Żydów z Warszawy. W lipcu bądź sierpniu 1942 r. do Białobrzegów trafili Żydzi z Jedlińska. Trafiała tu również ludność żydowska Warki, Mogielnicy, Grójca, Nowego Miasta nad Pilicą. Część przybyłych stanowili uciekinierzy z innych miejscowości, którzy liczyli, że znajdą w Białobrzegach lepsze warunki do egzystencji. Większość z nich była kompletnymi nędzarzami.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/1264-bialobrzegi/99-historia-spolecznosci/137062-historia-spolecznosci
Bialobrzegi Dobieszyn Przytyk Stromiec Wysmierzyce Warszawa Jedlinsk Warka Mogielnica Grojec Nowe Miasto nad Pilica
1114 Białystok 05-12.02.1943 05.02.1943 10.000 1. Likwidacja getta rozpoczęła się w lutym 1943 roku. W dniach 5–12 lutego 1943 r., przeprowadzono pierwszą „akcję”, w czasie której na miejscu zastrzelono ok. 1–2 tys. osób, zaś ok. 10 tys. wywieziono z Dworca Fabrycznego (Poleskiego) do obozu zagłady w Treblince. 13 marca 1943 r. do getta białostockiego wysiedlono 1148 osób z likwidowanego getta w Grodnie. W czasie trwania akcji likwidacyjnej członkowie ruchu oporu rozpoczęli gorączkowe przygotowania do podjęcia – w przypadku kolejnych deportacji – oporu zbrojnego, które ostatecznie wybuchło w sierpniu 1943 r.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/397-bialystok/99-historia-spolecznosci/137067-historia-spolecznosci
2. 5 lutego rozpoczęła się likwidacja getta w Białymstoku W dniach 5–12.02.1943 r., przeprowadzono pierwszą „akcję”, w czasie której na miejscu zastrzelono 1–2 tys. osób, zaś ok. 10 tys. wywieziono z Dworca Fabrycznego (Poleskiego) do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/5-lutego-1943-okreg-bialystok-bialystok/
3. Transporty z getta w Białymstoku według rozkładu pociągów: Fahrplananordnung Nr. 552 Bialystok – Treblinka 10.000 od 9 do 13 lutego 1943
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Treblinka_extermination_camp
Grodno Bialystok Grodno
1115 Białystok 18-20.08.1943 18.08.1943 10.000 1. Po stłumieniu powstania, w dniach 18–20 sierpnia 1943 r., miały miejsce kolejne deportacje. Żydzi zdolni do pracy byli wysyłani do obozów pracy, m.in. w Poniatowej w dystrykcie lubelskim. Ok. 12 tys. osób z białostockiego getta zostało też wówczas wysłanych do obozu zagłady w Treblince (10 transportów) oraz do Auschwitz (2 transporty). Ok. 1200 żydowskich dzieci z Białegostoku zostało wysłanych do getta w Terezinie (Theresienstadt) w Czechach, gdzie przebywały ok. 6 tygodni. W tym czasie Niemcy podjęli negocjacje dotyczące możliwości wymiany dzieci żydowskich na obywateli niemieckich więzionych przez Anglików. Gdy rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, 5 października 1943 r. 1196 dzieci oraz 53 opiekunów przewieziono do obozu Auschwitz, gdzie 2 dni później wszyscy zginęli w komorach gazowych.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/397-bialystok/99-historia-spolecznosci/137067-historia-spolecznosci
2. Transporty z getta w Białymstoku według rozkładu pociągów: Fahrplananordnung Nr. 290; Bialystok – Treblinka 18.08.1943
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Treblinka_extermination_camp
Bialystok Poniatowa Terezin
1116 Białystok - obóz przejściowy 10.11–15.12.1942 10.11.1942 W okresie 10 listopada – 15 grudnia z kompleksu obszarów położonych wokół Białegostoku (będącego obozem tranzytowym) wywieziono do Treblinki 9,320 Żydów z: Knyszyna (1,300), Gródka Białostockiego (1,380), Łap (450), Choroszczy (440), Michałowa (750), Sokołów (850), Supraśla (170), Wasilkowa (1,180), Zabłudowa (1,400), Kleszczeli (400) i Milejczyc (1,000).
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
Choroszcz, Gródek Białostocki, Kleszczele, Knyszyn, Łapy, Michałowo, Milejczyce, Orla, Sidra, Sokołów, Sokoły, Supraśl, Suraż, Wasilków, Zabłudów Bialystok Choroszcz Grodek Bialostocki Kleszczele Knyszyn Lapy Michalowo Milejczyce Orla Sidra Sokolow Sokoly Suprasl Suraz Wasilkow Zabludow
1117 Bielsk Podlaski Pietrasze luty 1943 28.02.1943 100 Po likwidacji getta, którą przeprowadzono w dniach 2–7 listopada 1942 r., w mieście pozostawiono tylko grupę 48–49 szewców wraz z rodzinami. W styczniu 1943 r. przesiedlono ich do Pietraszy pod Białymstokiem. W lutym 1943 r. żony i dzieci rzemieślników wywieziono do Treblinki; stopniowo także oni sami trafili na Majdanek czy do Auschwitz.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/667-bielsk-podlaski/99-historia-spolecznosci/137072-historia-spolecznosci
Bielsk Podlaski Pietrasze
1118 Bielsk Podlaski 02-11.11.1942 02.11.1942 7.000 1. W czasie okupacji niemieckiej w Bielsku Podlaskim, która rozpoczęła się 24–25.06.1941 r., utworzono getto, które skupiało poza bielskimi również Żydów z innych miasteczek okolicy, m.in. Narwi i Orli. Nie wiadomo, ile osób ostatecznie znalazło się w getcie; szacunki powojenne mówią o 3–5 tys., a wspomnienia ocalonych – o 5–6 tysiącach. Po likwidacji getta, którą przeprowadzono w dniach 2–7 listopada 1942 r., Żydzi zostali wymordowani w obozie zagłady w Treblince. Każdego dnia Niemcy wysyłali do obozu zagłady transport liczący tysiąc osób. 6 listopada 1942 r. 200 osób odesłano do getta w Białymstoku.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/667-bielsk-podlaski/99-historia-spolecznosci/137072-historia-spolecznosci
2. Pomiędzy 2 a 15 listopada 1942 Żydów z powiatu bielskiego stopniowo wywożono do Treblinki, gromadząc tych z mniejszych miejscowości w dwóch gettach zbiorczych - w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Do Bielska we wtorek 3 listopada przypędzono Żydów z Orli. W środę 4 listopada przypędzono Żydów z Rudki i Narwi, zaś w czwartek 5 listopada Żydów z Brańska. Znaleźli się tam również Żydzi z Bociek oraz (prawdopodobnie) 5.11.1942 - z Kleszczel i Milejczyc. W getcie zbiorczym, jakim się stał Bielsk Podlaski, znalazło się 11-15 tys. Żydów. W ciągu dwóch tygodni wysiedleń wywożono stamtąd około 1000 osób dziennie do obozu zagłady w Treblince.
"Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, t.I, s. 111-112.

3. Z getta w Bielsku Podlaskim gdzie było 7000 miejscowych Żydów i 4000 z okolicznych miejscowości (Boćki, Brańsk, Narew, Orla) od 2 do 11.11.1942 wyjechało do Treblinki 11 transportów po 1000 osób w każdym transporcie.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
Boćki, Brańsk, Kleszczele, Narew, Milejczyce, Orla, Rudka Bielsk Podlaski Narew Rudka Orla Bransk Bocki Bialystok Siemiatycze Kleszczele Milejczyce
1119 Bieżuń Mława, Szreńsk, Strzegowo listopad 1942 - Auschwitz i Treblinka 01.11.1942 Po wybuchu II wojny światowej w mieście nie utworzono getta. Żydzi z Bieżunia zostali w kilku turach wywiezieni przez Niemców do Mławy, Szreńska i Strzegowa. W 1942 r. zlikwidowano tamtejsze getta i wszyscy Żydzi zostali zamordowani przez Niemców w obozach zagłady Auschwitz i Treblinka.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/400-biezun/99-historia-spolecznosci/137076-historia-spolecznosci
Biezun Mlawa Szrensk Strzegowo
1120 Bliżyn 24.08.1942 24.08.1942 Suchedniów 21.09.1942 21.09.1942 600 1. Dnia 24.08.1942 r. Żydzi z getta bliżyńskiego (około 600 osób) pomaszerowali pieszo pod eskortą do Suchedniowa, gdzie przy stacji kolejowej utworzono dla nich punkt zbiorczy do wywózki do obozu zagłady w Treblince.
https://muzeumtreblinka.eu/2014/06/05/blizyn-na-symbolicznym-kamieniu
2. Akcja likwidacyjna getta w Bliżynie miała miejsce 24 sierpnia. Około 600 Żydów przesiedlono do getta zbiorczego w Suchedniowie. Podczas akcji zostało zabitych około 30 Żydów. 21 września Żydzi z Bliżyna, razem z innymi Żydami przebywającymi w Suchedniowie (około 3500 osób), zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/24-sierpnia-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-kielce-blizyn/
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 201
Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski Blizyn Suchedniow Opatow Ostrowiec Swietokrzyski
1121 Błędów 11.02/25-26.02.1941 11.02.1941 Warszawa 22.07-21.09.1942 22.07.1942 1. 21 lutego 1941 wypędzono do Warszawy 2,8 tys. mieszkańców Warki i okolic; następnego dnia – z Mogielnicy; Żydów grójeckich wywieziono dwa dni później; kolejne dwa dni – Góra Kalwaria, Błędów i Tarczyn.
https://www.rp.pl/historia/art8687981-likwidacja-gett-w-dystrykcie-warszawskim-styczen-luty-1941-r
2. 11.02.1941 r. wszystkich żydowskich mieszkańców Błędowa zebrano na rynku. Musieli iść 5 km do stacji Goliany, skąd przewieziono ich do getta warszawskiego.
USC VHA 2132, rel. Benzion Guttman
Bledow Warszawa Warka Mogielnica Grojec Gora Kalwaria Bledow Tarczyn
1122 Błonie 17–19.02.1941 17.02.1941 Warszawa 22.07-21.09.1942 22.07.1942 2.100 1. W listopadzie 1940 r. Niemcy utworzyli tutaj getto, w którym uwięzili ok. 2,1 tys. Żydów. W Błoniu przebywało ok. 900 uchodźców (w tym 150 dzieci) z Łodzi, Kowla, Iłowa, Lubienia, Konstantynowa i Aleksandrowa Kujawskiego. Opiekował się nimi Komitet Żydowskiej Samopomocy Społecznej powołany przez American Joint Distribution Committee w Warszawie. Getto zostało zlikwidowane w dn. 17–19 lutego 1941 roku. Wszystkich Żydów wywieziono do getta w Warszawie, a dalej – do obozu śmierci w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/534-blonie/99-historia-spolecznosci/137086-historia-spolecznosci
2. Z powiatu sochaczewsko-błońskiego w wagonach bydlęcych wywieziono Żydów z Grodziska Mazowieckiego (do 14 lutego), z Sochaczewa w dwa kolejne dni, a wywózkę z Błonia zakończono 19 lutego 1941.
https://www.rp.pl/historia/art8687981-likwidacja-gett-w-dystrykcie-warszawskim-styczen-luty-1941-r
Łódź, Kowel, Iłów, Lubień, Konstantynów, Aleksandrów Kujawski Blonie Warszawa Lodz Kowel Ilow Lubien Konstantynow Aleksandrow Kujawski Grodzisk Mazowiecki Sochaczew
1123 Boćki 02.11.1942 02.11.1942 Bielsk Podlaski 02-11.11.1942 02.11.1942 600 1. 2 listopada 1942 roku Niemcy deportowali większość z 600 boćkowskich Żydów do Bielska Podlaskiego, a stamtąd, w ciągu dwóch tygodni – do niemieckiego obozu zagłady w Treblince wraz z tamtejszą społecznością.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/1908-bocki/99-historia-spolecznosci/137093-historia-spolecznosci
2. Pomiędzy 2 a 15 listopada 1942 Żydów z powiatu bielskiego stopniowo wywożono do Treblinki, gromadząc tych z mniejszych miejscowości w dwóch gettach zbiorczych - w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Do Bielska we wtorek 3 listopada przypędzono Żydów z Orli. W środę 4 listopada przypędzono Żydów z Rudki i Narwi, zaś w czwartek 5 listopada Żydów z Brańska. Znaleźli się tam również Żydzi z Bociek oraz (prawdopodobnie) 5.11.1942 - z Kleszczel i Milejczyc. W getcie zbiorczym, jakim się stał Bielsk Podlaski, znalazło się 11-15 tys. Żydów. W ciągu dwóch tygodni wysiedleń wywożono stamtąd około 1000 osób dziennie do obozu zagłady w Treblince.
"Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, t.I, s. 111-112
Bocki Bielsk Podlaski Siemiatycze Orla Rudka Narew Bransk Kleszczele Milejczyce
1124 Bodzentyn 19 lub 21.09.1942 19.09.1942 Suchedniów (stacja kolejowa) 21 lub 22.09.1942 21.09.1942 4.000 1. W 1940 r. na terenie Bodzentyna utworzono getto. Liczba uwięzionych wzrosła z 1 tys. w 1939 r. do 3,7 tys. w 1941 roku. Stało się tak wskutek napływu Żydów z innych miejscowości, nawet z Płocka. Pod koniec września 1942 r. wszystkich Żydów z Bodzentyna popędzono na stację kolejową w Suchedniowie. Tu załadowano ich do bydlęcych wagonów wysypanych wapnem i skierowano przez Małkinię do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/328-bodzentyn/99-historia-spolecznosci/137095-historia-spolecznosci
2. 21 września Żydzi z miasteczka Bodzentyn zostali przewiezieni do punktu zbiorczego w Suchedniowie, skąd 22 września, dzień przed akcją w Szydłowcu, wysłano do komór gazowych Treblinki cztery tysiące ludzi.
Christopher R. Browning, "Pamięć przetrwania. Nazistowski obóz pracy oczami więźniów", Wołowiec 2012, s. 117–118.

3. Icchak Arad podaje jako datę deportacji z Bodzentyna 3 października 1942 r.
Icchak Arad, "Obozy śmierci akcji 'Reinhardt'. Bełżec, Sobibór, Treblinka.", Warszawa 2021, s. 648

4. Getto w Bodzentynie zostało zlikwidowane we wrześniu 1942 roku. Żandarmeria oraz polscy i żydowscy policjanci zapędzili około 3 tys. mieszkańców getta na Dolny Rynek. Członkowie rodzin nieśli na plecach dzieci i osoby starsze. Zmuszono wszystkich do marszu do pobliskiego Suchedniowa (18 km) przez Wzdół Rządowy i Michniów; do transportu dołączono także pewną liczbę Żydów ze Słupi Nowej. Policja żydowska, która pozostała po likwidacji getta, miała za zadanie uporządkować i posegregować opuszczone mienie żydowskie. Brak informacji o ich losach.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 203
Krajno, Płock, Daleszyce, Nowa Słupia W miesiącach poprzedzających wysiedlenie w dniu 19 września do getta w Bodzentynie przesiedlano Żydów z okolicznych wsi i miasteczek między innymi z Krajna, ale także z Płocka.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/328-bodzentyn/99-historia-spolecznosci/137095-historia-spolecznosci
Bodzentyn Suchedniow Krajno Plock Daleszyce Nowa Slupia Szydlowiec Wzdol Rzadowy Michniow
1125 Bogoria koniec października lub listopad 1942 30.10.1942 600 1. W listopadzie 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto w Bogorii. Wszyscy jego mieszkańcy zostali przetransportowani do obozów zagłady w Treblince i Bełżcu.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/329-bogoria/99-historia-spolecznosci/137096-historia-spolecznosci
2. Pod koniec października zostało zlikwidowane getto w Bogorii. Około 600 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/pazdziernik-1942-generalne-gubernatorstwo-dystrykt-radom-sytuacja-w-powiatach/
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 205
Wiedeń Bogoria Wieden
1126 Bogusze - obóz przejściowy 10.11–15.12.1942 10.11.1942 W Boguszach utworzono obóz przejściowy. W okresie 10 listopada – 15 grudnia z kompleksu obozów Bogusze wywieziono do Treblinki 9100 Żydów z: Goniądza (1300), Trzciannego (1200), Augustowa (2000), Grajewa (2500), Rajgrodu (600) i Szczuczyna (1500).
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
Augustów, Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne Bogusze Augustow Goniadz Grajewo Radzilow Rajgrod Szczuczyn Trzcianne
1127 Brańsk 02-07.11.1942 02.11.1942 Bielsk Podlaski 09.11.1942 09.11.1942 3.000 1. Jesienią 1941 r. zorganizowano na terenie miasta getto, w którym Żydzi na zlecenie Niemców produkowali gumowe obuwie – „walonki”. W getcie stłoczono ok. 3 tys. osób. Likwidacja getta trwała od 2 do 7 listopada 1942 r. Żydów wywożono ich do Bielska Podlaskiego. Kilkudziesięciu Żydom udało się uciec, zostali jednak schwytani i zamordowani na terenie cmentarza 16 listopada 1942 r. Większość brańskich Żydów zginęła w obozie zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/744-bransk/99-historia-spolecznosci/137117-historia-spolecznosci
2. Ostateczna likwidacja getta w Brańsku nastąpiła 7 listopada 1942 roku. Już z samego rana w tym dniu do Brańska przyjechali furmankami chłopi z okolicy (dostali wcześniej takie polecenie) w celu przewiezienia Żydów do położonego w pobliżu getta w Bielsku Podlaskim. Stamtąd – w dniu 9 listopada, wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/7-listopada-1942-okreg-bialystok-okupacyjny-powiat-bielsk-podlaski-bransk/
3. Pomiędzy 2 a 15 listopada 1942 Żydów z powiatu bielskiego stopniowo wywożono do Treblinki, gromadząc tych z mniejszych miejscowości w dwóch gettach zbiorczych - w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Do Bielska we wtorek 3 listopada przypędzono Żydów z Orli. W środę 4 listopada przypędzono Żydów z Rudki i Narwi, zaś w czwartek 5 listopada Żydów z Brańska. Znaleźli się tam również Żydzi z Bociek oraz (prawdopodobnie) 5.11.1942 - z Kleszczel i Milejczyc. W getcie zbiorczym, jakim się stał Bielsk Podlaski, znalazło się 11-15 tys. Żydów. W ciągu dwóch tygodni wysiedleń wywożono stamtąd około 1000 osób dziennie do obozu zagłady w Treblince.
"Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, t.I, s. 111-112
Bransk Bielsk Podlaski Orla Rudka Narew Kleszczele Milejczyce Siemiatycze
1128 Brok 1942 01.09.1942 Niemcy wkroczyli do miasta 8 września 1939 roku. Zabudowa, w większości drewniana (w tym synagoga), została spalone. Wiele osób zginęło w płomieniach, w tym 40 Żydów. Część Żydów, którzy próbowali uciec, została złapana i pognana do Ostrowi Mazowieckiej i Komorowa, skąd wrócili po dwóch tygodniach. W Broku na porządku dziennym były prześladowania i mordy ludności żydowskiej. Blisko jedna trzecia żydowskich mieszkańców uciekła na tereny zajęte przez Związek Radziecki, gdzie większość z nich została zamordowana po zajęciu tych terenów przez Niemców. W 1942 r. Niemcy wywieźli pozostałych Żydów z Broku do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/551-brok/99-historia-spolecznosci/137122-historia-spolecznosci
Brok Ostrow Mazowiecka Komorow
1129 Brzostowica Wielka koniec czerwca 1941 30.06.1941 Krynki, Kiełbasin, Łosośna (stacja kolejowa) 14.11.1942 14.11.1942 500 2 września 1942 r. wszyscy więźniowie getta w Krynkach zostali skierowani do obozu przejściowego w Kiełbasinie. Starszych, chorych, kobiety i dzieci przewieziono na wozach; pozostali szli na piechotę. Przetrzymywani w Kiełbasinie byli zmuszani do kopania rowów w gliniastej ziemi. Niemiecki dowódca Rintzler i jego załoga znęcali się nad więźniami, często posuwając się do zabójstw. Wielu zapadło na tyfus; panował głód, chłód i choroby. 14 listopada 1942 r. Żydzi z Brzostowicy Wielkiej – łącznie ok. 500 osób, wraz z grupą Żydów z Krynek, zostali wywiezieni ze stacji kolejowej w Łosośnej do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/node/137135
Po nastaniu okupacji niemieckiej, pod koniec czerwca 1941 r. Niemcy przy pomocy miejscowych antysemitów wywieźli starszych Żydów do Krynek. Reszta została przeniesiona na tak zwaną „ulicę żydowską” (wedle niektórych historyków – także wywieziona do Wołkowyska. Obłożono ich restrykcjami i skierowano do pracy przymusowej. Na przełomie zimy i wiosny 1942 r. w miasteczku doszło do pogromu, przeprowadzonego przez niemieckich żołnierzy z garnizonu w Hołynce, w którym zginęło 411 osób – 87 rodzin.
https://www.sztetl.org.pl/pl/node/137135
Brzostowica Wielka Krynki Kielbasin Lososna Wolkowysk Holynka
1130 Busko Zdrój 01/02.10.1942 01.10.1942 Pińczów, Jędrzejów 05.10.1942 05.10.1942 2.000 1. 1 października 1942 r. getto zostało otoczone przez oddziały żandarmerii. W dniu wywózki kazano Żydom wyjść z domów w ciągu 5 minut i ustawić się w rzędach po 10 osób. Dzieci i starców zabijano na miejscu (dzieci mordowano przez uderzenie głową w ścianę, do starszych strzelano). Tych, których znaleziono w kryjówkach, od razu rozstrzeliwano. Żydom kazano maszerować do Jędrzejowa (oddalonego o 38 kilometrów), stamtąd wysłano ich do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/b/330-busko-zdroj/99-historia-spolecznosci/137145-historia-spolecznosci
2. 1 października miała miejsce akcja likwidacyjna w Busku-Zdroju. Kolumna Żydów ruszyła na stację kolejową w Jędrzejowie, zatrzymując się po drodze w Pińczowie, gdzie została przeprowadzona selekcja Żydów do jednego z obozów pracy.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/1-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-busko-busko-zdroj/
3. Wysiedlenie wszystkich Żydów z Buska Zdroju miało miejsce w nocy z 3 na 4 października 1942 r. Zabrani byli wszyscy na przygotowane furmanki i wywiezieni do Pińczowa. W dniu 5 października 1942 r. Niemcy po zebraniu wszystkich Żydów z Buska Zdroju, Pińczowa i Wiślicy, popędzili piechotą w stronę Jędrzejowa.
"21 AP Kielce 347 Prokuratoria Generalna RP - Zespół Delegacyjny w Kielcach, sygn 532 Zg 15/47"

4. Akcja wysiedleńcza miała miejsce 1 lub 2 października 1942 roku. [...] Żydzi buscy otrzymali rozkaz opuszczenia swoich mieszkań w ciągu pięciu minut i ustawienia się w 10-osobowych szeregach. [...] Pozostała kolumna mieszkańców została zmuszona do marszu do oddalonego o 38 kilometrów Jędrzejowa, miasta z linią kolejową, z którego Żydzi z Buska i innych gett w okolicy mieli zostać wysłani do obozu zagłady w Treblince. W drodze do Jędrzejowa buscy Żydzi zatrzymali się w Pińczowie, gdzie część z nich została wyselekcjonowana do pracy w obozie pracy przy fabryce amunicji Hugo Schneider AG (HASAG) w Skarżysku-Kamiennej. Pozostałych, wraz z Żydami z likwidowanego wówczas getta w Pińczowie, przewieziono 4 października 1942 r. do Jędrzejowa. Po dotarciu do Jędrzejowa wszyscy zostali załadowani do pociągów jadących do Treblinki.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 206
Płock Busko Zdroj Pinczow Jedrzejow Plock Wislica
1131 Chęciny Wolica (stacja kolejowa) 12.09.1942 12.09.1942 4.000 1. W połowie 1941 r. utworzono getto. Zamknięto w nim Żydów miejscowych oraz z okolicznych miasteczek: Jędrzejowa, Małogoszcza, Sobkowa. Przebywało w nim w sumie 7,3 tys. osób. Jesienią 1942 r. mieszkańców getta pognano do stacji kolejowej w Wolicy, skąd wywieziono ich do obozów zagłady. Chorych, niepełnosprawnych oraz dzieci rozstrzelano na miejscu, w sadzie obok stacji.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/331-checiny/99-historia-spolecznosci/137162-historia-spolecznosci
2. 12 września 4000 Żydów z getta w Chęcinach (w tym 919 z Łopuszna przesiedlonych tu we wrześniu) poprowadzono w kolumnie do stacji kolejowej Wolica i wysłano do Treblinki.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/12-wrzesnia-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-kielce-checiny/
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 208

3. 12 września 1942 r. Niemcy rozpoczęli likwidację getta przy pomocy miejscowych funkcjonariuszy policji i żandarmerii oraz posiłków z Kielc. Mieszkańców spędzono na jedno miejsce, tworząc kolumny i kierując ich do oddalonej o kilka kilometrów stacji kolejowej w Wolicy. Wywieziono ich następnie towarowymi wagonami do obozu zagłady w Treblince, gdzie w większości zginęli.
http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=169&dzialy=169&akcja=artykul&artykul=15412
Jędrzejów, Łopuszno, Małogoszcz, Sobków Checiny Wolica Jedrzejow Lopuszno Malogoszcz Sobkow Kielce
1132 Chmielnik 10.12.1942 10.12.1942 Staszów, Sandomierz 10.12.1942 10.12.1942 200 1. Podczas trzeciej akcji – 10 grudnia 1942 – wywieziono około 200 osób w kierunku na Staszów.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/690-chmielnik/99-historia-spolecznosci/137163-historia-spolecznosci
2. 20 grudnia 1942 r. przeprowadzono w Chmielniku trzecią i ostateczną deportację. Miejscowi żandarmi przewieźli chmielnickich Żydów do Sandomierza [lub 10 grudnia do Staszowa, a stamtąd do Sandomierza]. Podczas trzeciej akcji na jednego z esesmanów rzucił się Wolf Koifman, próbując go udusić. Został zastrzelony przez stojącego w pobliżu esesmana.
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/einsatz-reinhardt/90200,Akcja-wysiedlencza-w-gettach-na-terenie-powiatu-buskiego.html
3. Na początku grudnia 1942 r. ostatni Żydzi zostali deportowani z Chmielnika do Sandomierza.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 210
Płock Chmielnik Staszow Sandomierz Plock
1133 Chmielnik 05.11.1942 05.11.1942 Stopnica 16.11.1942 16.11.1942 700 1. Podczas drugiej akcji, która miała miejsce 16 listopada 1942 r., wywiezionych zostało około 700 osób w kierunku na Stopnicę.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/690-chmielnik/99-historia-spolecznosci/137163-historia-spolecznosci
2. Druga deportacja w Chmielniku odbyła się 5 listopada 1942 r. Większość Żydów odesłano do Stopnicy, skąd wraz ze stopnickimi Żydami wywieziono ich do Treblinki.
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/einsatz-reinhardt/90200,Akcja-wysiedlencza-w-gettach-na-terenie-powiatu-buskiego.html
3. 5 listopada 1942 r. przeprowadzono drugą akcję deportacyjną. 75 Żydów Niemcy pozostawili w mieście. Pozostałych setki Żydów wsadzono na furmanki zaprzężone w konie; karawana pojechała do Stopnicy, około 25 kilometrów od Chmielnika. Następnie mieli zostać przetransportowani do Treblinki.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 210
Płock Chmielnik Stopnica Plock
1134 Chmielnik 06.10.1942 06.10.1942 Chęciny ok. 10.10.1942 10.10.1942 8.000 1. W getcie w Chmielniku w październiku 1942 r. umieszczono około 13 tys. osób. 1 października 1942 r. około 1000 młodych mężczyzn i kobiet zostało przymusowo wysiedlonych do przejściowego obozu pracy w Skarżysku-Kamiennej.[...] Pierwsza akcja wywózkowa odbyła się 6 października 1942 roku. Zebrana wówczas ludność pieszo, częściowo tylko furmankami, została skierowana w stronę Chęcin. W tym dniu Niemcy zabili około 200 osób, a ponad 9000 osób zostało wywiezionych.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/690-chmielnik/99-historia-spolecznosci/137163-historia-spolecznosci
2. 6 października miała miejsce akcja likwidacyjna w Chmielniku. Po spędzeniu Żydów na rynek bydlęcy, obraniu ich i przeprowadzeniu selekcji – od późnych godzin popołudniowych zaczęto prowadzić grupy Żydów do miasta Chęciny, położonego w odległości 40 km od Chmielnika, gdzie znajdowała się stacja kolejowa. Stamtąd wywiezieni zostali do Treblinki.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/6-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-busko-chmielnik/
3. Akcję wysiedleńczą getta w Chmielniku przeprowadzono w trzech fazach. 1 października 1942 r. Niemcy wydali rozkaz, by mężczyźni w wieku od 16 do 45 lat oraz wszystkie niezamężne kobiety stawili się o 6 rano na rynku. W wyniku przeprowadzonej selekcji około 1200 Żydów wysłano do obozu pracy Hasag w Skarżysku-Kamiennej. 3 października 1942 r. deportowano do Chmielnika 1270 Żydów z Szydłowa, Pierzchnicy, Piotrkowic, Bogucic i Pińczowa. 5 października 1942 r. do Chmielnika przybyły oddziały SS z Radomia, Kielc i Buska-Zdroju, wspomagane przez jednostki pomocnicze Ukraińców, Litwinów i Łotyszy. Wszystkich Żydów wezwano do stawiennictwa o 8 rano na rynku bydlęcym, położonym 2 km od miasta. Około godziny 14 Niemcy rozpoczęli selekcję. Od godzin popołudniowych do późnych godzin nocnych z punktu zbornego wyprowadzano pieszo Żydów kierując ich do odległego o około 45 km miasteczka Chęciny. Po kilku dniach 8 tys. osób narodowości żydowskiej wywieziono do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Podczas akcji wysiedleńczej dochodziło w Chmielniku do licznych zabójstw. Niemcy zamordowali wówczas od 200 do 500 osób. Gros z nich stanowiły osoby starsze, niedołężne, a także dzieci. Licznych zbrodni dokonano na cmentarzu żydowskim w Chmielniku.
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/einsatz-reinhardt/90200,Akcja-wysiedlencza-w-gettach-na-terenie-powiatu-buskiego.html
4. 6 października 1942 r., [...] od godzin popołudniowych do wczesnych godzin rannych, grupy liczące od 1500 do 2000 Żydów zostały przepędzone pieszo z miejsca zbiórki w Chmielniku do Chęcin, miasta oddalonego o około 45 kilometrów, w asyście strażników z sił okupacyjnych. Setki zwłok pozostawiono przy drodze. Ci, którzy dotarli do Chęcin, zostali zatrzymani w pobliżu stacji kolejowej, a kiedy nadjechał pociąg, Niemcy wcisnęli od 120 do 130 osób do każdego wagonu i wysłali ich do obozu zagłady w Treblince.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 210
Bogucice, Gnojno, Pierzchnica, Pińczów, Piotrkowice, Płock, Szydłów Chmielnik Checiny Bogucice Gnojno Pierzchnica Pinczow Piotrkowice Plock Szydlow Skarzysko Kamienna Radom Kielce Busko Zdroj
1135 Choroszcz 02.11.1942 02.11.1942 Białystok 10.11-15.12.1942 10.11.1942 500 1. W czasie II wojny światowej, po dwóch latach okupacji radzieckiej, w dniu 26.10.1941 r. do miasta wkroczyły wojska niemieckie. Niemcy powołali Judenrat. Żydzi byli zmuszani do pracy. W dniu 02.11.1942 r. choroscy Żydzi zostali przesiedleni do getta w Białymstoku. Zostali umieszczeni w dawnym budynku koszar polskiej kawalerii. Stamtąd wysłano ich do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/1445-choroszcz/99-historia-spolecznosci/137174-historia-spolecznosci
2. W okresie 10 listopada – 15 grudnia z kompleksu obszarów położonych wokół Białegostoku wywieziono do Treblinki Żydów z Choroszczy (440).
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
Choroszcz Bialystok
1136 Chorzele 08.12.1941 08.12.1941 Maków Mazowiecki, Mława listopad 1942 30.11.1942 450 Mieszkający tu Żydzi stopniowo byli wywożeni do innych gett — w samej Warszawie przebywało 450 osób z Chorzel. Inni znaleźli się m.in. w Makowie Mazowieckim, Legionowie, Węgrowie. Ostateczna likwidacja getta nastąpiła 8 grudnia 1941 roku. Jego mieszkańców wysiedlono do getta w Makowie Mazowieckim. Tam przebywali do końca listopada 1942 roku. Później skierowani ich do obozu przejściowego w Mławie, skąd zostali wysłani do obozów zagłady w Treblince i Oświęcimiu.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/388-chorzele/99-historia-spolecznosci/137175-historia-spolecznosci
Chorzele Makow Mazowiecki Mlawa Warszawa Legionowo Wegrow
1137 Chotcza wrzesień 1942 30.09.1942 Tarłów 29.10.1942 29.10.1942 400 Żydzi z Chotczy we wrześniu 1942 zostali przesiedleni do Tarłowa, a stamtąd 29.10.42 wywiezieni do Treblinki. Tarłów był punktem koncentracyjnym dla Żydów w powiecie starachowickim, przed ich wysiedleniem do Treblinki.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/29-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-starachowice-tarlow/
Chotcza Tarlow
1138 Ciechanowiec Czyżew (stacja kolejowa) 02.11.1942 02.11.1942 3.300 1. Pierwsza akcja likwidacyjna getta miała miejsce 2 listopada 1942 r., kiedy to znaczna część jego mieszkańców została wywieziona do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/670-ciechanowiec/99-historia-spolecznosci/137181-historia-spolecznosci
2. W tym samym czasie (od 2.11.1942) wywożono Żydów z niewielkich miejscowości w powiecie bielskim, położonych nieopodal Treblinki – Ciechanowca i Siemiatycz. Wszystkich pędzono na odległą o 20 km stację kolejową w Czyżewie.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/listopad-1942-okreg-bialystok/
3. "2 listopada 1942 r. postanowiono ostatecznie zlikwidować getto w Ciechanowcu. O godzinie 5 rano mordercy otoczyli getto. Ogłosili, że poprowadzą nas do pracy. Jednak nikt nie uwierzył w to kłamstwo, ponieważ nie było wątpliwości, że jest to nazistowski plan zagłady. Wiedzieliśmy, że wyruszamy w drogę bez powrotu. [...] Tego dnia nasi najdrożsi zostali ustawieni w szeregi, poprowadzeni do stacji Czyżew, a stamtąd do obozu zagłady w Treblince."
"Księga pamięci gminy żydowskiej w Ciechanowcu", Łomża 2020, s. 398
Zaręby, Czyżew W dniu 22 czerwca 1941 r. Ciechanowiec został po raz kolejny zbombardowany, a miasto zajęły wojska niemieckie. W październiku tego samego roku w utworzono tu getto, w którym zimą 1941–1942 r. przebywało łącznie ok. 4 tys. osób – w tym Żydzi z samego Ciechanowca, uchodźcy oraz przesiedleni mieszkańcy pobliskich miejscowości – Zaręby i Czyżew. W czasie masowej egzekucji, jaka miała miejsce 31 października 1942 r. w pobliskich Pobikrach, zamordowanych zostało ok. 250 mężczyzn i 35 kobiet z ciechanowieckiego getta.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/670-ciechanowiec/99-historia-spolecznosci/137181-historia-spolecznosci
Ciechanowiec Czyzew Zareby Czyzewo Pobikry Siemiatycze
1139 Ciechanowiec Czyżew (stacja kolejowa) 12-15.11.1942 12.11.1942 Ostateczna likwidacja dzielnicy żydowskiej nastąpiła w dniach 12–15 listopada 1942 r., kiedy to ostatni Żydzi zostali przetransportowani do stacji kolejowej w pobliskim Czyżewie, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince oraz do obozu na Majdanku pod Lublinem.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/670-ciechanowiec/99-historia-spolecznosci/137181-historia-spolecznosci
Ciechanowiec Czyzew Lublin
1140 Ciepielów 24.10.1942 24.10.1942 Tarłów 29.10.1942 29.10.1942 600 1. Podczas II wojny światowej we wrześniu 1939 r. Ciepielów zajęły wojska niemieckie. W grudniu 1941 r. Niemcy utworzyli getto, w którym zgromadzili ok. 600 Żydów. W październiku 1942 r. wszystkich Żydów wywieziono przez Tarłów do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/350-ciepielow/99-historia-spolecznosci/137184-historia-spolecznosci
2. 24 października miała miejsce akcja likwidacyjna w Ciepielowie. Po selekcji 50 Żydów, w tym kobiety, zostało wysłanych do obozu pracy Dęblin–Stawy. Pozostali Żydzi (550–600) zostali wysłani do getta we wsi Tarłów, w którym miało zostać zgromadzonych kilka tysięcy Żydów z okolicznych miejscowości. Getto w Tarłowie zostało zlikwidowane 29 października.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/24-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-starachowice-ciepielow/
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 212
Ciepielow Tarlow Deblin Stawy
1141 Czemierniki przełom października i listopada 1942 30.10.1942 Parczew 19-20.08.1942 19.08.1942 1.000 Po wybuchu II wojny światowej wielu Żydów z Czemiernik uciekło na wschód, na tereny okupowane przez Związek Radziecki. We wsi pozostało ich około 700. Wiosną 1940 r. Niemcy utworzyli getto, w którym oprócz mieszkańców Czemiernik znalazła się znaczna grupa uchodźców z innych ośrodków, łącznie około 1 tys. osób. Na przełomie października i listopada 1942 r. Żydzi przebywający w Czemiernikach zostali deportowani do getta w Parczewie, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/472-czemierniki/99-historia-spolecznosci/137200-historia-spolecznosci
Czemierniki Parczew
1142 Czerwińsk? 28.10.1942 28.10.1942 Nowy Dwór 1. Pozostałe w Wyszogrodzie osoby wywieziono do gett w Czerwińsku i Nowym Dworze, a stamtąd do Treblinki.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/w/363-wyszogrod/99-historia-spolecznosci/138284-historia-spolecznosci
2. Likwidacja getta nastąpiła 28 października 1942 r. Wszyscy mieszkańcy zostali wówczas wywiezieni do Nowego Dworu, a stamtąd do Auschwitz.
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/374-czerwinsk-nad-wisla/99-historia-spolecznosci/137209-historia-spolecznosci
Inne źródła mówią wyłącznie o deportacjach z Nowego Dworu do Auschwitz.
Czerwinsk? Nowy Dwor
1143 Częstochowa 04.01.1943 04.01.1943 350 1. Do selekcji w „małym getcie” w Częstochowie doszło 4 stycznia 1943 roku: około 350 kobiet i dzieci wysłano do obozu zagłady w Treblince, a 200 innych osób zamordowano na ulicy Kawiej. W marcu kolejne 130 osób zastrzelono na cmentarzu żydowskim.
https://teatrnn.pl/ar/czestochowa-akcja-reinhardt/
2. Od początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli selekcje wśród ludności żydowskiej. Część z osób wywieziono m.in. do getta w Radomsku, do obozu pracy przymusowej w Bliżynie, a osoby nieprzydatne do pracy (głównie dzieci i starców) – rozstrzelano. Akcje te były zapowiedzią ostatecznej likwidacji „małego getta”, co Niemcy rozpoczęli w dniu 26.06.1943 roku. Akcja ta spotkała się z oporem ze strony członków Żydowskiej Organizacji Bojowej i walką, która zakończyła się 30.06.1943 r. klęską i spaleniem ok. 500 Żydów żywcem w getcie.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/425-czestochowa/99-historia-spolecznosci/137211-historia-spolecznosci
Czestochowa Radomsko Blizyn
1144 Częstochowa 21.09-07.10.1942 21.09.1942 40.000 1. Po utworzeniu getta zaczęły się wywózki ludności żydowskiej z Częstochowy, m.in. do budowy fortyfikacji obronnych na granicy Generalnego Gubernatorstwa ze Związkiem Radzieckim, do fabryki amunicji w Skarżysku Kamiennej i Bliżynie. Ogółem w 1941 r. z Częstochowy wywieziono około 3 tys. Żydów. Akcję likwidacji getta Niemcy rozpoczęli 22.09.1942 r., a zakończyli – 8.10.1942 roku. W tym okresie wywieziono 38 250 Żydów do obozu zagłady w Treblince, a 2 tys. osób rozstrzelano i pochowano w masowych grobach przy ul. Kawiej. Pozostali przy życiu (ok. 5–6 tys. osób) zostali zgromadzeni w listopadzie 1942 r. w utworzonym tzw. „małym getcie”.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/425-czestochowa/99-historia-spolecznosci/137211-historia-spolecznosci
2. Akcja likwidacji getta częstochowskiego rozpoczęła się 21 września, w święto Jom Kippur. [...] Wybrano 300 osób uznanych za zdolnych do pracy, a pozostałych wysłano do obozu zagłady w Treblince. Tego dnia ze stacji Częstochowa Zawodzie–Dębie do obozu w Treblince wysłano około 7000 osób. Na miejscu zastrzelono około 200 osób. Kolejne deportacje miały miejsce w dniach 25–26, a także 29–30 września. Żydom powiedziano, iż zostaną wywiezieni do obozów pracy, dlatego sami stawili się na zbiórkę. Pociągi zawiozły wszystkich do obozu zagłady w Treblince. 4 października odprawiono transport, w którym znalazło się wielu członków Judenratu oraz żydowskiej policji wraz z rodzinami. 7 października odjechał ostatni z pięciu pociągów do obozu w Treblince. Zatrzymał się on w Koniecpolu, gdzie do wagonów wtłoczono kolejne 1500 osób. Szacuje się, że w każdym z wagonów znajdowało się około 130 osób.
https://teatrnn.pl/ar/czestochowa-akcja-reinhardt/
3. Getto częstochowskie zlikwidowano podczas kilku akcji w ciągu dwóch tygodni między 22 września a 7 października 1942 r. w sumie do Treblinki wywieziono około 30 tys. Żydów.
Icchak Arad, "Obozy śmierci akcji 'Reinhardt'. Bełżec, Sobibór, Treblinka.", Warszawa 2021, s. 140

4. Dokument Fahrplananordnung nr 594, Generaldirektion der Ostbahn (Kraków, 21 września 1942 r.) Pociąg kursował na trasie Częstochowa-Treblinka. Wyjeżdżał z Częstochowy w dniach 22.09, 25.09, 28.09, 1.10, 4.10 i 7.10 godzinie 12:29 i przez Koluszki, Warszawę Gdańską i Małkinię docierał następnego dnia do Treblinki o 5:25. Wracał następnego dnia o godzinie 10:10, docierając do Częstochowy o godz. 0:19. Każdy pociąg miał 58 wagonów towarowych i 2 osobowe.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Treblinka_extermination_camp#cite_note-USHMM-10
Kraków, Łęczyca, Łódź, Opatów, Płock, Radomsko, Truskolasy, Warszawa Czestochowa Krakow Leczyca Lodz Opatow Plock Radomsko Truskolasy Warszawa Skarzysko Kamienna Blizyn Koniecpol Koluszki Malkinia
1145 Ćmielów Ostrowiec Świętokrzyski (stacja kolejowa) 15 lub 16.10.1942 15.10.1942 1.500 1. Z chwilą likwidacji getta w październiku 1942 r. rozstrzelano 24 osoby, pozostałe zostały zamordowane w obozie zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/1301-cmielow/99-historia-spolecznosci/137217-historia-spolecznosci
2. Prawdopodobnie w dniu 15 [lub 16] października zostało zlikwidowane getto w Ćmielowie. Żydów z Ćmielowa (900–1500) dołączono do kolumny Żydów idących ze zlikwidowanego w tym samym dniu (15 października) getta w Iwaniskach. Żydów z Ćmielowa i Iwanisk zabrano do Ostrowca Świętokrzyskiego, skąd zostali przewiezieni do Treblinki.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/16-pazdziernika-1942-dystrykt-radom-okupacyjny-powiat-opatow-cmielow/
3. Getto w Ćmielowie zostało zlikwidowane w drugiej połowie października 1942 roku. Według jednego ze źródeł podczas akcji likwidacyjnej zginęły 24 osoby, które pochowano na cmentarzu żydowskim. Pozostałych Żydów wysłano pociągiem do obozu zagłady w Treblince, a samo getto zostało zniszczone.
Encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, t. II, part A, s. 214
Iwaniska, Klimontów Cmielow Ostrowiec Swietokrzyski Iwaniska Klimontow
1146 Daleszyce wrzesień 1942 30.09.1942 Bodzentyn 21 lub 22.09.1942 21.09.1942 We wrześniu 1942 r., niemal cała ludność żydowska została deportowana do getta w Bodzentynie, a następnie do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/d/334-daleszyce/99-historia-spolecznosci/137218-historia-spolecznosci
Daleszyce Bodzentyn
1147 Darmstadt, Niemcy 02.10.1942 02.10.1942 883 Pociąg specjalny („Sonderzug”) „Da 84”, zamówiony przez RSHA z Reichsbahn, otrzymał początkowo oznaczenie „Da 15”. Wyjazd z Darmstadt miał nastąpić 30 czerwca do Izbicy w dystrykcie lubelskim (GG). Jednak 11 czerwca gestapo i niemiecka Dyrekcja Kolei Państwowych (Reichsbahndirektion) zostały poinformowane, że transport do Generalnego Gubernatorstwa ma zostać przełożony. Tory między Lublinem a Chełmem zepsuły się i były w naprawie. Doprowadziło to do czasowego wstrzymania wszystkich deportacji do Sobiboru w okresie od końca lipca do września 1942 r. Zgodnie z dokumentami Generalnego Zarządu Reichsbahn East (Generalbetriebsleitung Ost), planowany transport z Darmstadt został przemianowany na „Da 84” i przesunięty na 21 sierpnia 1942 r. Zmieniono również jego miejsce docelowe na Parczew, miasto w dystrykcie lubelskim, które służyło jako getto tranzytowe. Z nieznanych przyczyn transport ponownie się opóźnił i wyjechał z Darmstadt dopiero 30 września. Wygląda na to, że zamiast do Parczewa pociąg pojechał prosto do obozu zagłady w Treblince.
https://deportation.yadvashem.org/index.html?language=en&itemId=9439306&ind=-1
Allendorf, Alzey, Amberg, Angenrod, Annweiler, Aschaffenburg, Assenheim, Bad Kissingen, Bad Nauheim, Berlin, Beuern, Bingen, Bobenhausen, Bruchenbruecken, Buedesheim, Butzbach, Darmstadt, Dietesheim, Duisburg, Echzell, Erbes-Buedesheim, Fauerbach, Flonheim, Frankfurt am Main, Friedberg, Fuerfeld, G.-Wieseck, Gambach, Giessen, Gonzenheim, Gross Karben, Gruenberg, Hanau, Hausen, Hechtsheim, Heldenbergen, Hessen, Heuchelheim, Heusenstamm, Hoechst, Holzheim, Hungen, Illingen, Ingelheim, Inheiden, Kestrich, Kirtorf, Klein Auheim, Koeln, Lampertheim, Langgoens, Laubach, Leihgestern, Leipzig, Lich, Lohra, Lollar, Londorf, Mainz, Mainzlar, Mannheim, Muehlheim, Muenzenberg, Neu Isenburg, Nieder Florstadt, Nieder Woellstadt, Nierstein, Nordrach, Ober Erlenbach, Offenbach, Pfungstadt, Planig, Ranstadt, Reichelsheim Odenwald, Reiskirchen, Ruppertsburg, Schotten, Seeheim, Seligenstadt, Siefersheim, Speyer, Sprendlingen, Staufenberg, Strassburg, Themar, Treis, Wallertheim, Watzenborn, Weiskirchen, Wetzlar, Wiesbaden, Woellstein, Woerrstadt, Wohnbach, Wolfersheim, Worms Darmstadt Niemcy Allendorf Alzey Amberg Angenrod Annweiler Aschaffenburg Assenheim Bad Kissingen Bad Nauheim Berlin Beuern Bingen Bobenhausen Bruchenbruecken Buedesheim Butzbach Darmstadt Dietesheim Duisburg Echzell Erbes Buedesheim Fauerbach Flonheim Frankfurt am Main Friedberg Fuerfeld G. Wieseck Gambach Giessen Gonzenheim Gross Karben Gruenberg Hanau Hausen Hechtsheim Heldenbergen Hessen Heuchelheim Heusenstamm Hoechst Holzheim Hungen Illingen Ingelheim Inheiden Kestrich Kirtorf Klein Auheim Koeln Lampertheim Langgoens Laubach Leihgestern Leipzig Lich Lohra Lollar Londorf Mainz Mainzlar Mannheim Muehlheim Muenzenberg Neu Isenburg Nieder Florstadt Nieder Woellstadt Nierstein Nordrach Ober Erlenbach Offenbach Pfungstadt Planig Ranstadt Reichelsheim Odenwald Reiskirchen Ruppertsburg Schotten Seeheim Seligenstadt Siefersheim Speyer Sprendlingen Staufenberg Strassburg Themar Treis Wallertheim Watzenborn Weiskirchen Wetzlar Wiesbaden Woellstein Woerrstadt Wohnbach Wolfersheim Worms Lublin Chelmno Parczew
1148 Dąbrowa Białostocka 02.11.1942 02.11.1942 Kiełbasin 14.12.1942 14.12.1942 1.000 Likwidacja getta nastąpiła 2 listopada 1942 roku. Żydów zmuszono do marszu do obozu przejściowego w Kiełbasinie (28 kilometrów od Dąbrowy). Tych, którzy nie wytrzymywali tempa, rozstrzeliwano. Następnie Żydzi dąbrowieccy zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/d/1040-dabrowa-bialostocka/99-historia-spolecznosci/137224-historia-spolecznosci
Dabrowa Bialostocka Kielbasin
1149 Dęblin-Irena 28.10.1942 28.10.1942 1.000 28 października miała miejsce w Dęblin–Irenie trzecia akcja likwidacyjna (poprzednia 15 października). Był to też koniec getta w Dęblin–Irenie. Około 2800 pozostających jeszcze w getcie Żydów zaprowadzono do pobliskiego obozu pracy. W czasie tej akcji około 1000 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince.
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/28-pazdziernika-1942-dystrykt-lublin-okupacyjny-powiat-pulawy-deblin-irena/
Deblin Irena
1150 Dęblin-Irena 15.10.1942 15.10.1942 2.500 1. 6 maja 1942 r. nastąpiła wywózka większości Żydów dęblińskich do obozu zagłady w Sobiborze. Następnie do Dęblina przesiedlono Żydów z Bobrownik, Stężycy, Ryk oraz ze Słowacji. W tym czasie getto zostało zamienione w obóz pracy, a jego mieszkańcy musieli codziennie pracować w osadzie lub na pobliskim lotnisku aż do likwidacji getta 15 października 1942 r. i wywózce mieszkańców dęblińskiego getta do obozu zagłady w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/d/669-deblin/99-historia-spolecznosci/137235-historia-spolecznosci
2. 15 października miała miejsce akcja likwidacyjna w getcie w Dęblin-Irenie. Do obozu zagłady w Treblince wywieziono z ze stacji kolejowej Dęblinie 2500 Żydów. Większość z nich stanowili Żydzi z zagranicy (Słowacja).
https://teatrnn.pl/ar-oplakiwanie/15-pazdziernika-1942-dystrykt-lublin-okupacyjny-powiat-pulawy-deblin-irena/
3. W październiku 1942 r. wywieziono Żydów z Dęblina, z których większość stanowili Żydzi słowaccy z Preszowa, których przywieziono pięć miesięcy wcześniej w miejsce wysłanych do Sobiboru miejscowych Żydów. Łącznie trafiło do Treblinki 7 tys. słowackich Żydów.
Dariusz Libionka "Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki", Lublin 2017, s. 175–176.
Bobrowniki, Stężyca, Ryki, Słowacja Deblin Irena Bobrowniki Stezyca Ryki Slowacja Preszow
1151 Dobre Mińsk Mazowiecki (stacja kolejowa) 15.09.1942 15.09.1942 1.200 1. Likwidacja skupiska żydowskiego w Dobrem nastąpiła 15 września 1942 roku. Niemcy wywieźli miejscowych Żydów do obozu w Treblince.
https://www.sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/d/1153-dobre/99-historia-spolecznosci/137243-historia-spolecznosci
2. 15 września zlikwidowano getto w miejscowości Dobre. Ta założona w listopadzie 1940 roku dzielnica obejmowała ul. Mickiewicza i część Ringplatzu, z którego prowadziła brama do wnętrza getta. Była ona zamieszkała przez około 1200 osób. W związku z tym, iż Dobre nie miało własnego połączenia kolejowego, żydowscy mieszkańcy getta pognani zostali do stacji w Mińsku Mazowieckim i stąd wyprawieni do obozu zagłady w Treblince. By usprawnić deportację, kobiety z małymi dziećmi przewieziono wozami konnymi.
Jacek Andrzej Młynarczyk, „Akcja Reinhard” w gettach prowincjonalnych dystryktu warszawskiego 1942–1943, [w:] "Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim", red. Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, Warszawa 2007, s. 66.
Serock, Wyszków Dobre Minsk Mazowiecki Serock Wyszkow
1152 Drama, Grecja 28.03.1943 28.03.1943 607 Deportacja około 600 Żydów z Dramy była częścią schematu, który obejmował również Żydów z innych miast w północnej Grecji, obszaru znajdującego się wówczas pod kontrolą Bułgarii. 4 marca 1943 roku Drama została otoczona przez siły armii bułgarskiej. We wczesnych godzinach rannych siedemdziesiąt siedem trzyosobowych oddziałów (policja i żołnierze) rozeszło się po domach żydowskich. Dali mieszkańcom 30 minut na przygotowanie się, a następnie poprowadzili ich do magazynu tytoniowego Monopolu, który władze bułgarskie przekształciły w obóz zatrzymań. Natychmiast po wejściu do magazynu Żydzi zostali poddani rewizji, podczas której skonfiskowano ich pieniądze i kosztowności. Po dwóch dniach Żydzi z Dramy zostali załadowani do dwóch pociągów towarowych jadących do Bułgarii i zostali przewiezieni do miasta Gorna Dżumaja, gdzie dołączyli do przybyłych dzień wcześniej Żydów z Dramy i Seres. Tam zostali internowani w dwóch miejscowych szkołach i magazynie tytoniu. Pozostawali tam w fatalnych warunkach przez prawie dwa tygodnie. 18-19 marca wszyscy Żydzi, także ci z Dramy, zostali załadowani do dwóch pociągów, które zawiozły ich do portowego miasta Łom w północnej Bułgarii. Tam załadowano ich na cztery barki, które przewiozły ich przez Dunaj do Wiednia w Austrii. Prawdopodobnie Żydzi z Dramy znaleźli się na trzeciej barce, zwanej "Saturnus", która opuściła Łom 21 marca z około 1250 deportowanymi. Na barce dowództwo nad deportowanymi zostało przekazane przez policję bułgarską policji niemieckiej. Według relacji dwóch bułgarskich lekarzy, którzy towarzyszyli barce, podróż na "Saturnusie" trwała pięć dni. W Wiedniu wszyscy Żydzi zostali przeniesieni do pociągów, które zabrały ich do obozu zagłady w Treblince. Natychmiast po przyjeździe wszyscy zostali zamordowani w komorach gazowych. Transport wyruszył 5-6 marca 1943; trasa: Drama - Sidirokastro - Simitli - Gorna Dżumaja - Łom (statkiem do 21.03.1943) - Wiedeń - Treblinka.
https://deportation.yadvashem.org/index.html?language=en&itemId=15044890&ind=-1
Komotini, Alexandroupoli Drama Komotini Alexandroupoli Gorna Dzumaja Seres Wieden
Miasto Data przesiedlenia Miasto, do którego przesiedlano Data transportu do Treblinki Liczba wywiezionych Miasta, z których przesiedlano