Aby przejrzeć całą bazę Uciekinierów, proszę wcisnąć guzik “Szukaj”. Na stronie udostępnione jest wyszukiwanie standardowe oraz (ograniczone do imienia i nazwiska) metodą Daitch-Mokotoff Soundex Coding (zob. wikipedia). DM Soundex to wyszukiwanie fonetyczne, przeznaczone szczególnie dla języków słowiańskich oraz jidysz, które znajduje wartości brzmiące podobnie.

Ekran wyszukiwania zawiera 15 pól, ułatwiających precyzyjne znalezienie szukanych informacji, a ponadto 2 pola prezentowania wyników i 4 przyciski. Poniżej opisano sposób funkcjonowania wszystkich pól.

 1. Imię – są dwa pola i dwa sposoby wyszukiwania: Imię (standard) oraz Imię (DM Soundex). Szukanie standardowe – wyszukiwane są imiona, które zawierają wpisany tekst bez uwzględnienia wielkości znaków (np. szukanie „ewa” daje w wyniku np. „Ewa” „Batszewa” itd.). Wpisanie tego imienia w polu Imię (DM Soundex) da w wyniku dodatkowo imiona brzmiące podobnie, np. „Ahuwa”, „Jehoszua” i inne. Jeśli chcemy szukać przy pomocy DM Soundex, nie należy wypełniać pola Imię (standard) – i odwrotnie.
 2. Nazwisko – są dwa pola i dwie możliwości wyszukiwania (podobnie jak w przypadku Imienia): Nazwisko (standard) oraz Nazwisko (DM Soundex). Pierwsza z nich daje w wyniku nazwiska zawierające szukany tekst bez uwzględnienia wielkości znaków (np. szukanie „gold” da takie wyniki jak „Gold”, „Goldman” lub „Ningold”). Wyszukiwanie poprzez pole Nazwisko (DM Soundex) da w wyniku nazwiska brzmiące podobnie (np. szukanie „lipszyc” da w wyniku również „Lifszyc”, „Liwszyc”, czy „Lipska”). Jeśli chcemy szukać przy pomocy DM Soundex, nie należy wypełniać pola Nazwisko (standard) – i odwrotnie.
 3. Imię ojca – wpisanie pierwszych trzech liter pokazuje podpowiedź (wyświetlą się wszystkie możliwości, które są w bazie); do wyszukiwania można wybrać jedną z nich.
 4. Imię matki – wyszukiwanie na tych samych zasadach jak „Imię ojca”.
 5. Nazwiska panieńskie – wyszukiwane są wszystkie osoby, dla których jej nazwisko panieńskie lub nazwisko panieńskie jej matki zawiera wpisany tekst (szukanie „gold” da w wyniku osoby, dla których jedno z tych nazwisk brzmi np. „Gold”, „Goldman” lub „Stueckgold”); wybranie pierwszych trzech liter pokazuje podpowiedź.
 6. Wiek – suwak pokazuje, w jakim zakresie mieści się wiek osób z ostatniego wyszukiwania; zawężenie zakresu, a następnie wciśnięcie przycisku „Szukaj”, spowoduje wyszukanie osób, których wiek mieści się w zadanych granicach.  Jeśli źródła podają różny wiek danej osoby, dla celów wyszukiwania uwzględniany jest niższy wiek (np. osoba w wieku 67 lub 71 lat dla celów wyszukiwania jest traktowana jako 67 letnia).
 7. Rok urodzenia – wyszukiwanie osób, których podany rok (data) urodzenia zawiera szukaną wartość; wybranie pierwszych trzech znaków pokazuje podpowiedź.
 8. Płeć – umożliwia wyszukiwanie kobiet lub mężczyzn; w polu jako informacja wyświetlana jest liczba rekordów bazy dla obu tych wartości pola.
 9. Kraj – w podpowiedzi pokazuje się lista krajów, z których pochodzą osoby w bazie; wyświetlana jest liczba wystąpień dla poszczególnych wartości pola.
 10. Miasta – wyszukiwane są osoby, których miasto urodzenia, miasto (lub miasta) zamieszkania przed wojną oraz miasto (lub miasta) zamieszkania w czasie wojny spełnia szukane kryteria; szukanie „warszawa” da w wyniku wszystkie osoby, które urodziły się w Warszawie, mieszkały w Warszawie lub mieszkały w czasie wojny (były deportowane) w Warszawie; wybranie pierwszych trzech liter  pokazuje podpowiedź.
 11. Zawód – po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – wszystkie zawody zawierające w nazwie wpisane litery („lekar” – listę zawodów lekarskich np. „lekarz dentysta” lub „lekarka pediatra”).
 12. Źródło – po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – źródła zawierające w nazwie podane litery. Więcej informacji o wykorzystanych źródłach oraz o skrótach znajduje się w zakładce Lista źródeł.
 13. Uwagi – po wpisaniu kilku pierwszych liter uzyskujemy podpowiedź – uwagi zawierające podane litery. Uwagi to dodatkowe informacje związane z daną osobą.

Pola prezentowania wyników:

 1. Sortuj (rosnąco lub malejąco) według:
  –  daty dodania osoby do bazy
  – nazwiska osoby
  – miasta zamieszkania.
 2. Na stronę – liczba rekordów pokazywanych na jednej stronie.

Przyciski:

 1. Szukaj – rozpoczyna wyszukiwanie.
 2. Wyczyść – usuwa wyniki i wpisane warunki wyszukiwania.
 3. Wróć – przenosi do strony „Księga Imion” i powoduje wyjście z bazy danych.
 4. Dodaj osobę – przenosi do strony „Ankieta Księga Imion”, gdzie można dodać osobę do bazy lub uzupełnić podane w bazie informacje.

Problemy:

Gdy drugi raz szukam, pole „płeć” pokazuje, że w bazie jest zaledwie klika kobiet i mężczyzn.

Po wyszukiwaniu zapamiętywane są kryteria poprzedniego szukania, nawet jeśli wymażemy je z pól wyszukiwania. Jeśli nie zostanie wciśnięty przycisk „Wyczyść”, w polu „płeć” podawane są liczby kobiet i mężczyzn tylko dla wyszukanego uprzednio zbioru wartości bazy.

Wiem, że w bazie jest Beniamin Babic, ale nie znajduję go na ekranie wyszukiwania.

Na ekranie wyszukiwania znajdują się tylko ofiary Treblinki (zob. xxxx kogo uważamy za ofiarę Treblinki). Beniamin Babic zginął w Warszawie lub w Bełżcu, a więc nie jest ofiarą Treblinki. Strona Beniamina jest dostępna ze strony kogoś z jego rodziny, np. Sary Babic, na liście członków rodziny Sary.