1. Baza danych Fundacji „Pamięć Treblinki” (zwana dalej Bazą) jest chroniona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 Nr 128 poz. 1402) (dalej Ustawa)
 2. Dostęp do Bazy jest otwarty dla wszystkich i bezpłatny.
 3. Dla każdej osoby umieszczonej w Bazie podane jest źródło (lub źródła) danych.
 4. Niektóre instytucje, które udostępniły dane Fundacji, nie wyraziły zgody na ich dalsze powielanie ani przekazywanie. Udostępnienie tych danych dla celów innych niż wskazane w Ustawie jest możliwy tylko na warunkach określonych przez wymienione poniżej instytucje:
  1. Instytut Yad Vashem (oznaczone w Bazie: YVP lub AYV)
  2. ITS Digital Archive, Arolsen Archives (Arolsen Archives)
  3. Terezin Memorial (PTM)
  4. Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM)
  5. Ghetto Fighters’ House Archives (GFHA)
  6. Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (FVA).
 5. Dane z pozostałych źródeł są możliwe do wykorzystania zgodnie z zapisami Ustawy. Fundacja prosi korzystających z danych o:
  1. poinformowanie Fundacji przed planowaną publikacją zawierającą dane z bazy Fundacji o jej rodzaju oraz miejscu wydania;
  2. przesłanie egzemplarza wzorcowego wszystkich zaplanowanych publikacji (książek, broszur, artykułów prasowych, artykułów publicystycznych, płyt DVD itp.);
  3. w przypadku publikacji online, poinformowanie Fundacji o miejscu publikacji (blog, wystawa internetowa, strona tematyczna, itp.)
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo wycofania zgody na wykorzystanie jej materiałów, gdy będą przedstawione w kontekście niewłaściwym dla tego rodzaju materiałów, a szczególnie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia godności przedstawianych osób lub sąsiedztwa z treściami niezgodnymi z prawdą historyczną.
 7. Fundacja zachęca do korzystania z utworzonej przez nią bazy danych w celu upamiętnienia niewinnie zamordowanych.