Bibliografia niniejsza powstała w oparciu o materiały biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

Bibliografia nie uwzględnia notatek prasowych powstałych z okazji kolejnych rocznic i uroczystości oraz artykułów okazjonalnych w czasopismach popularnych. Staraliśmy się wybrać teksty, mogące mieć znaczenie dla osób chcących poznać zagadnienie. Uwzględniono kolejne wydania tych samych tekstów oraz ich tłumaczenia aby pokazać znaczenie historyczne i symboliczne miejsca.


Treblinka. Historia i pamięć, red. Edward Kopówka, Siedlce 2015.
Bełżec, Sobibór, Treblinka, die Vernichtungslager der “Aktion Reinhardt”, Alternativen Jugendzentrums, 2009.
Kosow Lacki, Holocaust Center of Northen California, 1992.
Likwidacja żydowskiej Warszawy, Biuletyn ŻIHrszawa 1951, s. 59-126.
Memorial to the Unknown Jewish Martyr : erected to the memory of 6 million Jews men women and children innocent victims of Nazi barbarism who have no grave, World Committee for the Memorial to the Unknown Jewish Martyr, 1960.
Obóz śmierci w Treblince [b. w.]; [post. 1942].

געשטארבן כיל רייכמאן א העלד פונעם אויפשטאנד אין טרעבלינקע. פארווערטס.2004:6
Adamska J.: Treblinka – aktualna sytuacja miejsca pamięci. Przeszłość i Pamięć. 1999:62-7.
Arad Y.: Belzec, Sobibor, Treblinka : the Operation Reinhard death camps : Indiana Univ. Press; 1987.
Berger S.: NS-Prozesse gegen Personal der Vernichtungslager drer “Aktion Reinhardt”. Einsicht Bulletin des Fritz Bauer Instituts. 2009:24-31.
Berger S.: Experten der Vernichtung : das T4-Reinhardt-Netzwerk in der Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka : Hamburger Edition; 2013.
Birenbaum H.: Jedźcie do Treblinki. Więź. 2010.
Blumental N, Friedman F.: Dokumenty i materiały z czasów okupacji niemieckiej w Polsce. Tom I. Obozy. 1946.
Brustin-Berenstein T.: Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w Dystrykcie warszawskim. Biuletyn ZIH. 1952;1 (3):S. 83-125.
Budde E, Hansen F, Sokolowski J.: Treblinka : Treblinka II – the death camp = Treblinka II – le camp d’extermination : Muz. Regionalne w Siedlcach; 2007.
Bukowski K., Tragedia Romów w Niemieckich Nazistowskich Obozach w Treblince, Szczecinek 2014.
Burba M.: Treblinka : ein NS-Vernichtungslager im Rahmen der “Aktion Reinhard”: Niedersachsische Landszentr. fur Polit. Bildung-Gedenkstatte Bergen-Belsen; 1995.
Chocholatý M.: Jiné místo, jiná doba. T. 2 To náš osud je = Das unser Schicksal ist T. 3 Peklovidec = Ein Höllseher: [b.w.]; 2006.
Chodźko M.: Ucieczka z Treblinki : Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada; 2004.
Chrostowski W.: Extermination Camp Treblinka. London: Vallentine Mitchell; 2003.
Israel Cymlich, Oskar Strawczynski, “Escaping Hell in Treblinka”, published by Yad Vashem and The Holocaust Survivors’Memoirs Project, 2007.
Czarkowski R.: Cieniom Treblinki : MON; 1995.
Czerwiakowska E.: Głos z otchłani. KartKarta09:100-3.
Devoto A.: Il campo di sterminio di Treblinka : Assoc. Nazionale ex Internati; 1974.
Donat A. (ed.): The death camp Treblinka : a documentary : Holocaust Library; 1979.
Dymek B.: “Treblinka, slovo jak z dětské řikanky”, Richard Glazar, Praha 1994 : [recenzja]. Rocznik Mazowiecki. 2015;10:227-8.
Giladi B.: On the 64th yaarzeit of the Treblinka annihilation of the Jewish community of Piotrkow. The Voice of Piotrkow Survivors. 2006:9-12.
Glazar R.: Przeżyć Treblinkę. KartKarta09:68-99.
Glazar R.: Die Falle mit dem grunem Zaun: Überleben in Treblinka; mit e. Vorw. von Wolfgang Benz: Fischer Taschenbuch; 1992.
Glazar R.: Stacja Treblinka ; [tł. Ewa Czerwiakowska]: KartKartaom Spotkań z Historią; 2011.
Grossman VS.: Treblinskij ad : Voennoe Izd. Narod. Komissariata Oborony; 1945.
Grossman W.: Piekło Treblinki: reportaż literacki: “Literatura Polska”; 1946.
Halperin D.: Treblinka 60 lat później. Słowo Żydowskie: Dos Jidysze Wort. 2003:35.
Kacpura Z.: Powstanie w Treblince. Ostrowski Tygodnik Powiatowy. 2005.
Kopówka E.: Obóz zagłady w Teblince. Łapy: Firma Wydawniczo-Reklamowa Marian Olechnowicz; 2002.
Kopówka E.: Treblinka – nigdy więcej. Treblinka: Siedlce: Muzeum Walki i Męczeństwa ; Muzeum Regionalne; 2002.
Kopówka E, Tołwiński, P..: Treblinka : kamienie milczą – ja pamiętam = the stones are silent – I remember : Muz. Regionalne w Siedlcach; 2007.
Kopówka E, Rytel-Andrianik P.: Dam im imię na wieki (Iz 56,5) : Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów : Wydaw. Sióstr Loretanek; 2011.
Kopówka E, Zasłona J.: Raport o stanie zachowania Miejsca Pamięci w Treblince w roku 2013 : Muzeum Walki i Męczeństwa ; Muz. Regionalne; 2013.
Kopówka E.: Plan symbolicznych kamieni = : Plan of symbolic stones / ; tł. Witold Zyss : Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince; 2001.
Kowalska A.: “Treblinka” Rzeźby więźnia Samuela Willenberga. Słowo Żydowskie : Dos Jidysze Wort. 2003:16; 30.
Kruglov A.: Katastrofa evropejskogo evrejstva v svete nemeckich dokumentov. Problemy Cholokosta. 2002:91-128.
Kuperhand M, Kuperhand S.: Shadows of Treblinka ; introd. by Alan Adelson: Univ. of Illinois Press; 1998.
Lewkowicz D.: What I saw in Treblinka. The Voice of Piotrkow Survivors. 1996:6-9.
Lewkowicz D.: What I saw in Treblinka (The escape). The Voice of Piotrkow Survivors. 1996:8-10.
Libionka D.: Uwagi o ratowaniu Żydów w „okolicach Treblinki” [recenzja: Edward Kopówka, ks. Paweł Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów]. Zagłada Żydów Studia i Materiały. 2013:687-95.
Lubling Y.: Twice-dead : Moshe Y. Lubling, the ethics of memory and the Treblinka revolt ; with a forew. by Elie Wiesel: P. Lang; 2007.
Łukaszkiewicz Z.: Obóz straceń w Treblince; Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce: PIW; 1946.
O’Neil R.: Bełżec: A Reassessment of the Number of Victims. East European Jewish Affairs. 1999;29:85-118.
Pankowicz A.: Międzynarodowa sesja “Bełżec, Sobibór, Treblinka jako obozy natychmiastowej zagłady” (Lublin 25-27 VIII 1987). Studia Historyczne. 2015;32:493-5.
Poznański S, Gumkowski J, Rutkowski A, (oprac.).: Treblinka : Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa; 1962.
Rada Ochrony Pomników Walki i M.: Treblinka : Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa; 1967.
Rajchman J. M.: Ocalałem z Treblinki. Midrasz. 2010:10-3.
Rajchman J.: Ocalałem z Treblinki : wspomnienia z lat 1942-1943 ; z jidysz przeł. Bella Szwarcman-Czarnota ; posł. Ewa Koźmińska-Frejlak: Czytelnik; 2011.
Rażmowski W.: Akcja Treblinka. Dzieje Najnowsze. 1969;1:167-72.
Rusiniak M.: Paradoks Treblinki: łagier unicztożenija kak istocznik dochoda dlia administracii, ochronnikow i miestnogo nasielienija. Hołokost i suczasnist’ Studiji w Ukrajini i switi. 2007:60-70.
Rusiniak M. Obóz zaglady Treblinka II w pamięci społecznej (1943-1989) : Neriton; 2008.
Sereny G.: W stronę ciemności : rozmowy z komendantem Treblinki; przekł. Jan K. Milencki: Cyklady; 2002.
Stabholz T.: Siedem piekieł : Agat-Print; 1992.
Steiner J-F.: Treblinka; pref. by Simone de Beauvoir ; transl. from the French by Helen Weaver: Simon and Schuster; 1967.
Stiffel F.: The tale of the ring : a kaddish : a personal memoir of the Holocaust : Bantam Books; 1985.
Tec N.: Unheralded Historian: Emanuel Ringelblum. Yalkut Moreshet. 2003;1:27-43.
Webb C.,‎ Chocholatý M., The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance, wyd. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2014, s. 484.
Weinstein E.: Siedemnaście dni w Treblince; [tł. Rafał Zubkiewicz]: Tow. Przyjaciół Ziemi Łosickiej; 2012.
Weinstein E.: Quenched steel : the story of an escape from Treblinka; ed. by Noah Lasman ; [transl. by Naftali Greenwood]: Yad Vashem; 2002.
Wiatr E, Engelking B, Skibińska A. (oprac).: ArchArchiwum Ringelblumanspiracyjne Archiwum Getta Warszawy.Tom 13, Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć. Pomiechówek, Chełmno nad Nerem, Treblinka: ŻIHŻIH Uniw. Warszawskiego; 2013.
Wieczorek J.: Address delivered on May 10, 1964, at the ceremony of unveiling the monument at the former extermination camp at Treblinka : Council for the Preservation of Monuments to Struggle and Martyrdom; 1964.
Wiernik J.: Rok w Treblince : Komisja Koordynacyjna; 1944.
Wiernik J.: A year in Treblinka : an inmate who escaped tells the day-to-day facts of one year of his torturous experience : Amer. Representation of the General Jewish Workers’ Union of Poland; 1945.
Wiernik J.: Rok w Treblince = A year in Treblinka; przedm. Władysław Bartoszewski: Rada Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa; 2003.
Willenberg S.: Revolt in Treblinka : Żydowski Instytut Historyczny; 2000.
Willenberg S.: Treblinka : rzeźby więźnia Samuela Willenberga : [katalog] : Zachęta; 2003.
Willenberg S.: Treblinka : death camp : sculptures of the prisoner of the death camp : Aridan; 2004.
Willenberg S.: Revolt in Treblinka : Żydowski Instytut Historyczny; 2008.
Willenberg S: Surviving Treblinka; ed. by Władysław T. Bartoszewski ; transl. Naftali Greenwood: B. Blackwell : Inst. for Polish-Jewish Studies; 1989.
Willenberg S.: Vzpoura v Treblince; [přel. Lenka Faltejsková]: Víkend; 2012.
Willenberg S.: Bunt w Treblince; [posł. Andrzej Żbikowski]: Res Publica; 1991.
Willenberg S.: Bunt w Treblince; [rozmowę z Autorem przeprowadził Paweł Śpiewak ; posł. i przyp. Andrzej Żbikowski]: Więź; 2004.
Witte P, Tyas S.: A New Document on the Deportation and Murder of Jews during “Einsatz Reinhardt” 1942. Holocaust and Genocide Studies. 2001;15:468-86.
Ząbecki F.: Wspomnienia dawne i nowe : Pax; 1977.
Żółciński T. J.: Pozasądowe wyznania kata z Treblinki. Słowo Żydowskie : Dos Jidisze Wort. 2003:21.

אויערבאך ר, טרעבלינקע : רעפארטאזש ;צענטראלע יידישע היסטארישע קאמיסיע ביים צ. ק. פון פוילישע יידן;
1947.

גומקאווסקי י, רוטקאווסקי א, פאזנאנסקי ס, ספארד ד, טרעבלינקע; יידיש בוך;1962.

וויערניק י. א יאר אין טרעבלינקע / יאנקעל וויערניק: אונזער צייט; 1944.

פאליאקעוויטש ש. א טאג אין טרעבלינקע : כראניק פון א יידיש לעבן : צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע; 1948.