Yad Vashem – Page of Testimony. Informacje o ofiarach Zagłady złożone w Central Database of Shoah Victims’ Names w formie odpowiedzi na ankietę. Obok skrótu (YVP) najczęściej podawane jest pokrewieństwo osoby wypełniającej ankietę z osobą zmarłą.