Fundacja Pasaże Pamięci powstała w 2016 roku jako przestrzeń dialogu wokół wielokulturowego dziedzictwa Tomaszowa Mazowieckiego. Fundacja chce inicjować oraz wspierać działania o charakterze kulturalnym i naukowym służące pogłębianiu wiedzy na temat bogatej historii lokalnej. Ma sprzyjać postawom otwartości i wzajemnej akceptacji, ma się stać miejscem twórczych przedsięwzięć na polu edukacyjnym i wydawniczym.