Wybrane materiały z akt Izby Zdrowia w Warszawie, organizacji powołanej przez niemieckie władze okupacyjne do kierowania administracją służby zdrowia w okupowanej Polsce, 1940-1944. Każdy dokument zawiera dane osobowe, informacje o rodzinie, wykształceniu, historii pracy oraz zdjęcie.