Centropa to instytucja non-profit, gromadząca dokumenty dotyczące losów dwudziestowiecznych Żydów z Europy Środkowej, Wschodniej i z Bałkanów, ich opowieści rodzinnych i zdjęć, oraz rozpowszechniania zgromadzonych opowieści za pośrednictwem filmów, książek i wystaw.