Jednym z głównych celów Fundacji jest gromadzenie danych o osobach, które zginęły w Treblince. Tworzymy bazę, którą sukcesywnie uzupełniamy i umieszczamy na stronie internetowej Fundacji. Nazwaliśmy ją Księgą Imion.

Zbieranie danych rozpoczęliśmy już kilka lat temu w projekcie “Imiona” (projekt-imiona.pl). Gromadzimy wszelkie dostępne informacje o każdej osobie – ze zbiorów danych, akt sądowych, wspomnień, relacji, ustnych opowieści. Staramy się w bazie umieszczać całe rodziny, pokazując ich losy – nawet wówczas, jeśli nie wszyscy jej członkowie zginęli w Treblince.

Projekt jest współfinansowany z grantu udzielonego przez Stowarzyszenie ŻIH.

Więcej informacji o projekcie na stronie: Księga Imion