Rozstrzygnięty został jednoetapowy konkurs na projekt nowego obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie dawnego obozu w Treblince. Spośród 31 nadesłanych prac jury wybrało dwie.  Pierwsze miejsce zajęło biuro Bujnowski Architekci, drugie Grupa 5 Architekci. Autorzy zwycięskiej pracy starali się zaprojektować budynek jak najbardziej neutralny, który oddawałby pierwszeństwo dramatycznej wymowie tego miejsca.  Z kolei autorzy drugiej nagrody zaproponowali obiekt skomponowany z dwóch surowych, rozdzielonych wąską szczeliną ścian, które w zamierzeniu stanowić mają przejście od codzienności w skupienie należne doświadczeniu tego miejsca.

W 10-osobowym jury pod przewodnictwem Bolesława Stelmacha, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, znaleźli się architekci Mariusz BłażewiczHenryk Kosieradzki i Piotr Walkowiak, a także Tomasz Rosłonek, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, Albert Stankowski, dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Paweł Sawicki z zarządu Fundacji „Pamięć Treblinki”.

Więcej informacji: http://architektura.muratorplus.pl/…/konkurs-na-projekt…

 

Konkurs na projekt obiektu wystawienniczego na terenie dawnego obozu w Treblince: wyniki
Nowy budynek wystawienniczy na terenie dawnego obozu w Treblince, proj. Bujnowski Architekci, I nagroda
Konkurs na projekt obiektu wystawienniczego na terenie dawnego obozu w Treblince: wyniki
Nowy budynek wystawienniczy na terenie dawnego obozu w Treblince, proj. Grupa 5 Architekci, II nagroda