Massuah, Międzynarodowy Instytut Badań nad Holokaustem, ma wywołać dyskurs na temat znaczenia Holokaustu w naszym współczesnym społeczeństwie i kulturze. Archiwum Massuah jest uznanym archiwum publicznym założonym w latach 60. XX wieku w celu dokumentowania życia Żydów w latach międzywojennych, losów Żydów w czasie Holokaustu i po nim.