Simche Poliakewicz, “Dzień w Treblince.” Kronika żydowskiego życia, 31 tom serii „Dos pojlisze jidntum”, red. Mark Turkow Buenos-Aires, 1948; Wydanie polskie: https://sokolow.jewish.pl/simche-poliakewicz/dzien-w-treblince