Leon Tadeusz Błaszczyk, “Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX i XX w. Słownik biograficzny”, wyd. Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Warszawa 2014.