Budowa Centrum Edukacyjnego to główny cel Fundacji. To miejsce skazane na zapomnienie, podobnie jak i zgładzeni tu ludzie – musi mocniej przemawiać do świata. Teraz mówi ciszą i pięknem przyrody. Ale ci, którzy tu przyjeżdżają, powinni otrzymać większą pomoc w zrozumieniu tego co tu się stało. Powinni zobaczyć dokładne rozplanowanie obozu, usłyszeć historie związane z każdym fragmentem obozu.

Potrzebne jest miejsce, gdzie można będzie pokazać filmy, przeprowadzić lekcję, poznać nazwiska i historię ludzi, którym tu odebrano życie. Internauci powinni również mieć dostęp do szczegółowych informacji na temat Treblinki.

Obóz zagłady Treblinka II został zlikwidowany w listopadzie 1943 roku. Wszystkie budowle rozebrano i wywieziono, a cały teren zaorano i obsiano łubinem. Podobnie jak inne miejsca zbrodni pełne ludzkich prochów, również Treblinka miała zostać całkowicie zapomniana.

Od 1964 roku na miejscu obozu zagłady i nieodległego obozu pracy Treblinka I działa Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince – oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Wśród ofert edukacyjnych muzeum znajduje się jeden tylko film o Treblince. Fundacja Pamięć Treblinki chciałaby wzbogacić tę ofertę o filmy, wystawy, lekcje, spotkania poświęcone temu jednemu z największych cmentarzy w Polsce. To szczególne miejsce pamięci, które oprócz imienia Janusza Korczaka zdaje się nie pamiętać żadnych innych imion. Wymienione są tylko nazwy miejscowości, z których około miliona osób wyruszyło w swoją ostatnią podróż do Treblinki.