Obchody rocznicy buntu w Treblince

Począwszy od 70. rocznicy buntu więźniów Treblinki, Żydowski Instytut Historyczny organizuje szereg wydarzeń mających na celu upamiętnienie wszystkich zamordowanych w obozie zagłady. W  2013 roku w Instytucie organizowane zostało spotkanie z ostatnim żyjącym uciekinierem z Treblinki, a później powstańcem warszawskim – Samuelem Willenbergiem. W spotkaniu wzięli udział między innymi nauczyciele, uczestnicy kolejnej edycji Akademii Letniej organizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny. Goście przybyli na spotkanie mieli okazję wysłuchać dramatycznej opowieści Samuela Willenberga o tym, jak pośród ubrań przyniesionych do sortowni po zamordowanych w komorach gazowych Żydach znalazł ubrania swoich dwóch sióstr.
Po spotkaniu, następnego dnia miały miejsce uroczyste obchody rocznicy powstania w Treblince, w których udział wzięły delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych USA, Izraela, Niemiec i Czech, oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po przemówieniach zaproszonych gości i modlitwie w intencji ofiar, odbyła się ceremonia położenia kamienia węgielnego Centrum Edukacji o Zagładzie Żydów w Treblince. Siedemdziesiąta rocznica powstania była również okazją do otwarcia wystawy prac Samuela Willenberga.

W latach 2014 i 2015 ponownie honorowym gościem obchodów w Treblince był Samuel Willenberg, który mimo podeszłego wieku oraz sierpniowego upału przemierzył drogę z dawnej rampy kolejowej pod Pomnik Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. W roku 2015 miało miejsce otwarcie wystawy „Szukając Treblinki”. Przedmioty prezentowane w ramach tej ekspozycji zostały znalezione na terenie byłego obozu zagłady oraz byłego karnego obozu pracy w Treblince podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w ramach siedmioletniego projektu naukowego dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University. Obok wystawy stałej zaprezentowana została ekspozycja tymczasowa „Treblinka okiem artysty”, składająca się z prac siedmiu artystów, zainspirowanych przedmiotami znalezionymi podczas badań.

Obchody rocznicy powstania w Treblince organizowane są przez Żydowski Instytut Historyczny we współpracy z Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Co roku gromadzą się w Treblince członkowie Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, Stowarzyszenia Drugie Pokolenie, słuchaczy seminarium Akademia Letnia ŻIH, przedstawiciele Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra, Fundacji Sigmunda Rolata, Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN oraz wszystkich, którzy w tym dniu czują potrzebę oddania hołdu Zamordowanym.