Lista źródeł

 1. Baza Yad Vashem Pages of Testimonies (YVP) To źródło oznaczone jest w bazie następująco: dla relacji złożonych przez osoby – YVP (stopień/stopnie pokrewieństwa). Dla danych z innych źródeł zawartych w Page of Testimonies – nazwa tego źródła. Np: YVP (córka), YVP (córka; List of murdered Jews from Germany).
 2. Inne bazy danych dostępne online: warszawa.getto pl, archiwum Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (ushmm.org),  Ghetto Fighters’ House Archives  (GFHA) (gfh.org.il), archiwum Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (straty.pl), listy transportów z Terezina do Treblinki (holocaust.cz).
 3. Materiały dostępne w archiwach, np. akta Sądów Grodzkich i Sądów Powiatowych o uznanie za zmarłego, w sprawach spadkowych lub innych.  Podawany jest skrót archiwum (np. APW – Archiwum Państwowe w Warszawie, APGr – Archiwum Państwowe w Grodzisku), potem nazwa zespołu (np. SG Milanówek – Sąd Grodzki w Milanówku), potem sygnatura (numer teczki), i jeśli możliwe strona lub karta. Np.: APW, RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygn. 7, I Zg8/47, 2 – Archiwum Państwowe w Warszawie, zespół: RG: 665/III SG Warszawa (Zg. 1947-1950), sygnatura: sygn. 7, I Zg8/47, strona: 2.
 4. Publikowane zbiory danych: książki telefoniczne, monitory polskie, Yizkor Books.
  Książki telefoniczne drukowane i/lub prezentowane na stronie genealogyindexer.org – podawany jest skrót wraz z rokiem wydania książki, czyli: ks. tel. 1939. Akta sądowe lub monitory polskie: podawana jest sygnatura akt lub monitorów polskich jak w pozycji 3. Yizkor books: w bazie podajemy skróty tytułów, jak przy pozycjach literackich.
 5. Słowniki i encyklopedie: wikipedia, Polski Słownik Biograficzny, Polski Słownik Judaistyczny. W przypadku źródeł, do których jest dostęp elektroniczny, podawana jest tylko jego nazwa:wikipedia.org; culture.pl; jhi.pl/psj; sztetl.org.
 6. Relacje wydane drukiem: pamiętniki, wspomnienia (lista wykorzystanych dotychczas pozycji znajduje się poniżej)
 7. Relacje złożone w archiwach: Relacje złożone w archiwach ŻIH (ZIH), Yad Vashem (YVR), Korczakianum, Fundacja Pamięć Treblinki (PT). W bazie dane te są opisane następująco: miejsce złożonej relacji, numer relacji, pokrewieństwo (jeśli jest znane), np.: YVR 03.2035; ZIH 301/3132 (brat); PT_5_2017 (wnuczka). Uwaga: imię i nazwisko osoby składającej relację umieszczamy w bazie w odrębnym polu bazy danych, które nie będzie widoczne na stronie internetowej.
 8. Inne relacje dostępne w Internecie
 9. Relacje ustne, nagrane lub spisane – historia mówiona (USC Shoah Foundation, Ośrodek KARTA, inne):
  Jan Nowik, maszynopis wspomnień
 10. Relacje ustne, złożone członkom Fundacji Pamięć Treblinki (lub innym osobom):
  Halina Birenbaum, Ewa Kantor-Majewska, Aaron Leshem, Henryka Urbańska, Roman Weinfeld
 11. Inne (np. zbiory muzeum w Chrzanowie, notatki w gazetach, korespondencja)

Ad. 6 Relacje wydane drukiem (dotychczas wykorzystane):
Archiwum Ringelbluma tom 13, Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć, wyd. ŻIH 2013, s. 235
Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia, wyd. Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau 1967, s. 276
Irena Birnbaum, Non omnis moriar, wyd. Czytelnik 1982, s. 150

Adina Blady-Szwajger, I więcej nic nie pamiętam, wyd. Świat Książki 2010, s.285
Maria Ciesielska, Lekarze getta warszawskiego, wyd. Dwa Światy 2017, s. 384
Maria Czapska, Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny, wyd. Oficyna Poetów i Malarzy 1975, s. 135
Aleksandra Domańska, Grzybowska 6/10. Lament, wyd. Krytyka Polityczna 2016, s.204
Marek Edelman, I była miłość w getcie, wyd. Świat Książki 2009,  s.200
Suzanna Ejbuszyc, Pamięć jest naszym domem, wyd. Prószyński i Ska 2016, s.392
Hanka Goldszajd, Listy z getta, wyd. Wydawnictwo Charaktery Kielce 2007, s.120
Sara Kraus-Kolkowicz, Dziewczynka z ulicy Miłej albo świadectwo czasu Holokaustu, wyd. Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995, s.85
Abraham Lewin, Dziennik z getta warszawskiego, wyd. ŻIH 2016, s. 300
Henryk Makower, Pamiętnik z getta warszawskiego, wyd. Ossolineum 1987, s. 213
Krystyna Modrzewska (Mandelbaum), Trzy razy Lublin, wyd. Panta 1991, s. 175
Tadeusz Obremski, Wśród zatrutych noży. Zapiski z getta i okupowanej Warszawy, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018 s. 283
Mietek Pachter, Umierać też trzeba umieć, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2015, s. 808
Najmniej jestem tam, gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939-1942). wyd. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 2016, s.320
Jachiel Rajchman, Ocalałem z Treblinki, wyd. Czytelnik 2011, s. 138
Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, wyd. Krytyka Polityczna 2012, s.242
„Sny chociaż mamy wspaniałe…” Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska Mazowieckiego, wyd. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów 2016, s. 447
Helena Szereszewska, Krzyż i mezuza, wyd. Czytelnik 1993, s. 555
Monika Sznajdeman, Fałszerze pieprzu, wyd. Czarne 2016, s.300
Basia Temkin-Bermanowa, Dziennik z Podziemia, wyd. ŻIH 2000, s. 389
Chris Webb,‎ Michal Chocholatý, The Treblinka Death Camp: History, Biographies, Remembrance, wyd. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2014, s. 484
Samuel Willenberg, Bunt w Treblince, wyd. Więź 2004, s. 212
Ada Willenberg, Skok do życia, wyd. Austeria 2012, s.210