Pamięć Treblinki

Fundacja Pamięć Treblinki we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym zbiera wszelkie dostępne informacje o ofiarach obozu zagłady w Treblince. Nie chcemy, aby te osoby – zgodnie z intencjami nazistów – pozostały anonimowe. Ważne jest dla nas każde imię. Jeśli zechcieliby Państwo podzielić się z nami posiadanymi informacjami o swoich rodzinach/znajomych, to bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety on-line. Nawet wypełniona w części będzie dla nas bardzo cenna.

Ankietę można również pobrać jako dokument word, a po wypełnieniu i podpisaniu wysłać do nas skan mejlem lub pocztą oryginał: Ankieta “Księga Imion”.doc

Jeśli podawane są dane kilku osób – np. dzieci jednej rodziny – to można wypełnić osobną ankietę dla każdej z osób lub wymienić je wszystkie razem. Jeśli nie znacie Państwo dokładnej daty urodzenia, to prosimy choćby o orientacyjną. Jeśli brak dokładnego adresu, to może znana jest choć dzielnica lub miejscowość.

Jeśli macie Państwo jakieś pamiątki, listy, fotografie czy inne dokumenty dotyczące opisywanych osób, bylibyśmy bardzo wdzięczni za ich udostępnienie do skopiowania.

Aby móc umieścić przysłane dane w bazie Fundacji, musimy otrzymać formalne zgłoszenie, potwierdzone własnoręcznym podpisem. Dlatego ankietę wypełnioną on-line wyślemy z prośbą o jej podpisanie i odesłanie do Fundacji.

Jeśli później będą Państwo chcieli jeszcze uzupełnić lub zmienić przekazane dane – bardzo prosimy o kontakt z Fundacją.


ANKIETA

Imię i nazwisko - ew. poprzednio używane nazwiska, dla kobiet – nazwisko panieńskie

Data i miejsce urodzenia

Miejsca zamieszkania (przed wojną i w czasie wojny – w jakim getcie znajdowała się ta osoba)

Imiona rodziców (nazwisko panieńskie matki)

Wykształcenie

Wykonywany zawód (przed wojną i w czasie wojny)

Miejsce śmierci

Inne informacje: np. data i miejsce deportacji, wydarzenia dotyczące okoliczności deportowania danej osoby (rodziny). Jeśli macie Państwo dłuższą opowieść, skontaktujemy się, żeby jej wysłuchać lub prosimy o przesłanie jej do nas mejlem lub pocztą.

Współmałżonek (imię i nazwisko, data urodzenia, wykonywany zawód)

Dzieci - imiona i daty urodzenia (wiek), inne informacje, np. nazwa szkoły, członkostwo w organizacjach

Ewentualne inne znane osoby, które zostały zamordowane

Kim dla Pani/Pana była opisywana osoba

Źródła informacji o opisywanej osobie (wymagane)

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę (wymagane)

Kontakt – email (wymagane)

Kontakt: adres i telefon (wymagane)

Data wypełnienia

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince (Fundacja „Pamięć Treblinki”), której siedzibą jest Warszawa, kod pocztowy 00-090, ul. Tłomackie 3/5. Przysługuje Pani/Panu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych, okresach ich przetwarzania oraz przysługujących prawach zawarte są w dokumencie: „Informacja o Ochronie Danych Osobowych”, zamieszczonym na stronie http://localhost/pamiectreblinki/ochrona-danych-osobowych/, z którym się zapoznałam/zapoznałem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Fundacja „Pamięć Treblinki”.

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych (imię, nazwisko i adres mejlowy lub pocztowy) wyłącznie w celach badań naukowych i historycznych, i tylko podmiotom prowadzącym bazy danych ofiar Zagłady, pod warunkiem podpisania przez te podmioty umowy z Fundacją Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince gwarantującą właściwą i zgodną z prawem ochronę moich danych. Wiem, że mam prawo wycofania zgody na przekazywanie danych, a owo wycofanie będzie również obowiązujące dla podmiotów, którym Fundacja dane przekazała.